เกษตรกรไทยทำให้เสมอตัดทอนอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลง 0.25% เริ่ม 15 ส.ค. ตรงนี้

กสิกรแหลมทองปรับตัดทอนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ด้วยกัน MRR ลง 0.25% สนับสนุนผู้สร้างเอสเอ็มอีด้วยกันลูกค้ารายย่อย ลุกในปรีงดงาม นักษัตรฉายแสง เอ็มดี ธนาคารเกษตรกรแหลมทอง เปิดเผยดุ ธนาคารประกอบด้วยความมุมานะแห่งงานเป็นเยี่ยมที่กลไกแห่งหนสำคัญที่จะลุ้นช่วยเหลือให้ทั้งหมดเศรษฐกิจไทยได้มาฟื้นตัว แล้วจึงครบครันที่จะตอบสนองทาบทิศทางดอกเบี้ยแนวนโยบายด้วยการปรับตัดทอนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MOR กับ MRR ยอม 0.25% เพื่อจะสงเคราะห์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับแบ่งเบาภาระจ่ายกับผู้ซื้อรายย่อย ด้วยเหตุที่เป็นอัตราค่าดอกเบี้ยแห่งหนกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวใช้ส่วนใหญ่ เพราะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 MOR กับ MRR ของธนาคารสิงสู่แห่งหน 7.12%) NewsLoanKBank