เกษตรกรประเทศไทยรั้งขึ้นสอบชิงทุนปริญญาโท เน้นย้ำด้าน Data Analytics, AI

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนปริญญาโท รวมหมดณและต่างประเทศ ย้ำปีก Data Analytics, AI หาคนรุ่นใหม่เจิ่งสมรรถนะติดเครื่องหน่วยงานกสิกรแหลมทองรั้งขึ้นสอบชิงทุนการศึกษาเล่าเรียนประกบระดับปริญญาโท รวมหมดสถาบันในที่ด้วยกันต่างชาติ ร่วม 8 ราคาทุน ตลอดสำนักงานสาขาด้านบริการกิจธุระ การเงิน ไปจนถึงไอที เพราะว่าณชันษานี้ได้ทวีคูณสาขาใหม่ ปีกงานพินิจพิจารณาข่าวเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics) เพื่อจะหาคนรุ่นใหม่เจิ่งศักยภาพรวมรุดหน้าที่มีความสำคัญในการรบแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ทั้งปวงข้างของชีวิต ครบครันเคลื่อนการงานเช่นกันดาต้า นางงามขัตติยา อินทรำไพการมีชัยชนะ เอ็มดี ธนาคารกสิกรแหลมทอง ไม่มิดชิดตวาด ทรัพยากรมนุชดำรงฐานะหัวใจสำคัญสิ่งของการขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยกันการพัฒนาแดน ธนาคารจึงคว้าเปิดกว้างสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2562 สถานที่เปิดให้ทุนดำรงฐานะพรรษาเริ่มแรก ตอบสนองแนวทางการจัดการสิ่งของธนาคารแห่งหนเน้นการพาบิ๊กดาต้ามาชดใช้เพื่อเดินเครื่องการงาน โดยแห่งชันษานี้จะทั่วถึงทั้งภาควิชาปีกบริหารธุรกิจ การเงิน รวมทั้งสาขาวิชาแห่งหนข้องเกี่ยวกับ IT ทั่วข้าง AI, Machine Learning, ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) ตลอดจนสำนักงานสาขาข้างสถิติ (Statistics), งานพินิจพิจารณาประกาศ (Data Analysis) ด้วยกันงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะการงาน (Business Data Analytics) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562 ประเภทของราคาต้นทุน ทุนการศึกษา ใน สถาบันการศึกษาต่างด้าว หมู่ประเทศที่ธนาคารขีดคั่น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐกลางเมืองเมืองจีน ดินแดนปกครองเลิศฮ่องกง ด้วยกันประเทศสิงคโปร์ 14 สาขาวิชาที่กำหนด เป็นต้นว่า บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการคลัง (Financial Engineering) การงานข้ามชาติ (International Business) ว่าการการเสี่ยง(Risk Management) เลข (Mathematics) สถิติ (Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิทยาการคอมพิวเตอร์ปีกปัญญาประดิษฐ์ (Computer Science – AI (Artificial Intelligence)) แมชแม่ชีนเลิร์นอยู่กับที่ (Machine Learning) ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุช หรือ การดีไซน์ UX/UI ด้วยข้อมูลมุขชีวภาพ (Human Computer Interaction or UX UI Design Biometrics) ระเบียบสมองกล (Computer Systems) ภาษาศาสตร์สมองกล (Computational Linguistics) และภาควิชางานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics) ทุนเล่าเรียน ใน สถาบันการศึกษาในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนแบงค์กำหนด เป็นต้นว่า สถาบันผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจศศินทร์ ว่าวกุลายอมกรณ์วิทยาลัย ด้วยกันธรรมศาสตร์ 4 ภาควิชาแห่งขีดคั่น ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมการคลัง (MFE) การคลัง (MSF, MIF) กับการตลาด (MIM) คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน ​ทุนเล่าเรียนทั้งในและต่างชาติ ปริมาณ 8 ทุน สาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering กับอื่นๆ ปริมาณ 5 ทุน สาขาวิชา Business Data Analytics ปริมาณ 3 ราคาต้นทุน คุณสมบัติสิ่งของผู้สมัคร สัญชาติประเทศไทย ชนมพรรษาไม่เลย 30 พรรษา (เฉพาะภาควิชา Business Data Analytics ชนมพรรษาไม่พ้น 28 ปี) เรียนจบชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดภาควิชาและมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ใช่เล่นกว่า 3.00 ส่งผลสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่ใช่หยอกกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ใช่เล่นกระทั่งชั้น 6 หรือ CU-TEP, TU-GET แห่งหนเสมอเหมือน TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน เพราะว่าธนาคารกสิกรแหลมทองถลกสอบชิงทุนศึกษาประกบชั้นปริญญาโททั้งในประเทศกับต่างประเทศเป็นประจำรายปี ตั้งแต่ พุทธศักราช 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะกาลเวลา 53 ชันษาต่อเนื่อง นักเรียนทุนธนาคารกสิกรแหลมทองปฤษฎางค์จบการศึกษาหลังจากนั้นจะได้หวนกลับปฏิบัติงานแห่งแบงค์เกษตรกรประเทศไทย แบงค์จึ่งจำกัดภาควิชาที่ลงทุนมอบคล้องจองกับดักที่มีความสำคัญในการรบการก่อธุรกิจสรรพสิ่งธนาคาร ภายใต้ที่มีความสำคัญในการรบสรรพสิ่งแบงค์แห่งมุ่งสู่งานครอบครองแพลตแบบฟอร์มที่จะตอบสนองชีวิตผู้บริโภคในทั้งหมดมิติ และงานดำรงฐานะธนาคารแห่งหนขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้แห่งหนแยแสสมรรถดูรามองดูะเอียดเสริมกับกรอกใบสมัครคว้าทางเว็บไซต์ wwwมันสมองkasikornbankมันสมองcom ป้ายประกาศธนาคาร ไม่ก็ซักข้อปลีกย่อยเพิ่มเติมถึงที่เหมาะ ฝ่ายเจริญทรัพยากรคน แบงค์กสิกรประเทศไทย โทร.0 2-470 3172 หรือว่าส่งอีเมลมาแห่งหน [email protected] ตั้งแต่วันนี้จรด 9 เมษายน 2562 NewsKBankKasikornbank

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/kaidee-1.jpg