เกลอข้อมูลออก-ห้าจินดา-บ้านปู ร่วมลงทุน “ขอนแก่นผึ่งผายสิกระแทก้” ดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกลอข้อมูลออก ห้าจินดา เรือนดาด รวมให้ทุนแผนการ “ขอนแก่นสมาร์ทสิกระแทก้” ปฏิรูปบุรีขอนแก่นไปสู่ดิจิทัล ร่วมกับเทศบาลเมืองขอนแก่น กับหุ้นส่วน ขอนแก่น เจริญนคร (Khon Kaen Think Thank – KKTT) เพราะร่างกายแผนได้เริ่มมาจากโจทย์หมู่งานว่าการนครสถานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดหุ้นส่วน ขอนแก่น เจริญบุรี กำหนด ตรงนี้ขึ้นมาจากความร่วมมือสิ่งของนักธุรกิจแห่งธานีขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ที่จะเจริญบุรีขอนแก่นปันออกทันสมัยจากไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในที่ทุก ๆ ปีก ครบถ้วนความร่วมมือขนมจากทั้งปวงด้านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และกลางเมืองเพราะปัจจุบันมุขขอนแก่นพัฒนาบุรี มีสิทธิ์ความร่วมมือขนมจากหมวดราคาต้นทุนยอดเยี่ยม “มิตรข้อมูลออก, เบญจจินดา ด้วยกันที่อยู่ดาด” มาช่วยสนับสนุนแบ่งออก “ขอนแก่นสมาร์ทสิตี้” เข้าชิดตัวความเป็นจริงงอกงามหมู่มิตรผล คว้าเข้ามาสนับสนุนในที่แผนการ “ธนูีเดือนคิดค้น” สมรู้ร่วมคิดกับดักศูนย์สร้างสรรค์งานดีไซน์ (TCDC) ปฏิรูปกับส่งเสริม “น่านศรีดวงจันทร์” ไม่ก็ย่านเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่น ไปสู่เนื้อที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จุดหมายลงความว่าการแก้ไขย่านตรงนี้ พอให้ดูน่าให้ทุน รวมทั้งยั่วยวนใจคนเดินทาง ซึ่งการพัฒนาน่านธนูีเดือนก็นับว่าเป็นการพารูปันออกก่อกำเนิดการพัฒนาแห่งเขตอื่น ๆ ในธานีขอนแก่นอีกต่อไปหมู่ห้าจินดา กงสีสถานที่ดำรงฐานะผู้นำแห่งงานให้บริการข้างติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมกับไอที ที่คว้าเข้ามารวมออกทุนในองค์ประกอบพื้นฐาน สงเคราะห์การพัฒนานครขอนแก่นเพราะได้ส่งเสริมงานใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟครหาค กล้องวงจรปิด อินเตอร์เน็ต และหลักกะหมอกอัจฉริยะ Smart POLE ทำให้เสมอไปสู่การนำสายไฟกลางหาวลงใต้พิภพหมวดที่อยู่ดาด หุ้นส่วนแห่งหนประกอบด้วยความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน ได้เข้าสงเคราะห์ระเบียบ Solar Farm ส่งเสริมการเขียมกำลังแรงงานของนครขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น กับกฟภ.ขอนแก่นโดยมุขมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้มามีการตั้งขึ้นศูนย์รวมข่าวกลางโก้ซิกระแทกเข้ายา (Smart City Operation Center) ไว้เช่นกัน เพื่อที่จะรวมเล่มประกาศสิ่งของบุรีขอนแก่นพร้อมด้วยกบิลอัจฉริยะ หมายรวมเพื่อจะการพัฒนาในที่หลาย ๆ พื้นที่ข้างหน้า ไม่ว่าจักครอบครองบุรีคล้ายหรือไม่ก็แห่งภูมิภาคอีสาน ขนมจากการช่วยกันห้ามสรรพสิ่งต่างๆนาๆเขตซีก รวมทั้งการร่วมทุนจากหุ้นส่วนยอดเยี่ยมของประเทศไทย ทำเอา “ขอนแก่นโก้ซิกระแทก้” เป็นแห่งหนน่าเฝ้าดูถึงการพัฒนาและงานเปลี่ยนแปลงครรลองบุรีในหลาย ๆ ข้างไปสู่เนื้อความดำรงฐานะเทคโนโลยีและดิจิทัล และข้างหน้าก็คงจะแปรไปมาครอบครอง “ต้นแบบ” แยกออกกับจังหวัดอื่น ๆ ได้ปฏิรูปด้วยกันปรับพฤติกรรมไปสู่ดิจิทัลตามธานีขอนแก่น Newsเรือนแผ่มิตรข้อมูลออกขอนแก่นเบญจจินดาSmart Cityขอนแก่นสมาร์ทซิทุบเข้ายา