อ้าแผน กรุงศรี Mobile app รับธุรกรรม e-KYC

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำหนด (กลุ่มคน)) ทุ่มเทงบกระทั่ง 800 เลี่ยนเท้าเพื่อที่จะปฏิรูป กรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชัน (KMA) เล่าทีเด็ดและแนวงานกระทำงานฝึกซ้อมสู่โลกการเงินแห่งหนอนาคต เติมเทคโนโลยี API Open Banking, AI และ Big Data & Intelligence มุ่งขับเคลื่อนเล่ห์เหลี่ยม 3 ขัดสนเสา เป็นต้นว่า Acquisition, Services และ Marketing ด้วยกันเปิดฉากฟีพบเห็นร์ใหม่ๆ โดยจักทยอยออกมาแจกผู้ใช้บริการได้เหลือบเห็นแห่งช่วงทั้งปี 2019 ตั้งเป้าหมายทวีกกผู้บริโภค 5 กล้อนรายแห่งพรรษานี้ คุที่ฐามือ ปิยะโพกผ้าธ์ ประธานทีมบุคลากรด้านกรุงศรี ไม้คานซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งกับสิ่งใหม่ แบงค์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (กลุ่มชน) เล่าแหวที่ชันษา 2018 ประกอบด้วยปริมาณผู้ใช้งานพอกพูนสิงสู่สถานที่ 2.5 เลี่ยนราย จำนวนธุรกรรมรุ่งเรืองจรด 1,000 ล้านกำหนดการณ 1 ปี หรือเพิ่มพูน 100% เมื่อวัดกับปีก่อนหน้าตา ด้วยสถิติยอดธุรกรรมสูงสุดจด 7,000 ตารางทาบนาที ไตร่ตรองดำรงฐานะราคาธุรกรรมรวมกระทั่ง 500,000 กล้อนบาทณพรรษาที่ผ่านมา ซึ่ง 5 ประเภทธุรกรรมยอดนิยม ตัวอย่างเช่น การเช็คจอม ดูแน่ะกว้านารเคลื่อนที่สมุดบัญชี สยุมพรเงิน จับจ่ายใช้สอยใบเสร็จ กับเขียนเติมสมบัติ แห่งซีกสรรพสิ่งฟีเจอะเจอร์นวชาตต้นตอขึ้นไปณปี 2018 บริการนวดสมบัติเปล่าใช้คืนบัตร (Krungsri Cardless) ประกอบด้วยยอดธุรกรรมบังเกิดเหมือนกับ 3 เลี่ยนหมายกำหนดการ คิดดูเป็นราคากระทั่ง 6,000 เลี่ยนเท้า บริการวางเงินผ่าน QR Code มีมูลคุณประโยชน์กระทั่ง 1,700 เลี่ยนบาทา Krungsri GIFT มีท้องแลกเปลี่ยนเข้ามาแลกรับสารภาพ GIFT กระทั่ง 400,000 คราว และแห่งส่วนของ Digital Lending มีผู้สมัครขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFIN เหมือนกับ 30,000 ใบสมัคร ลงสมัครบัตรเครดิตเมืองหลวงศรีเฟิร์สช้อยส์ ดุจ 3,000 ใบสมัครใน 1 จันทรา หมายรวมณข้างการลงทุนกับสั่งการความรวย ท้องทำการค้าเข้ามาชดใช้บริการ Krungsri Smart Advisor เหมือนกับ 80,000 ครั้ง และประกอบด้วยจอมงานซื้อกองทุนผ่าน KMA ดุจ 13,000 ล้านบาทา ซึ่งถือเอาแข็งตัวเลขที่ดำเกิงและยังสมรรถยืนยันความสำเร็จสรรพสิ่ง KMA คว้าอีกด้วย กับที่ปี 2019 กรุงศรีจะพัฒนา KMA อย่างต่อเนื่อง เป็นพิเศษเมื่อ NDID ด้วยกัน e-KYC สมบูรณ์แบบจำเริญ กลวิธีของ KMA 3 แกนหลักเขตณชันษา 2019 การคลายกกผู้ใช้ (Acquisition) ทำให้งานสมัครใช้งานทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกิดเรื่องคล่อง การบริการ (Services) ทำให้ทุกธุรกรรม ครบถ้วน ยุติณแห่งหนผู้เดียว การตลาด (Marketing) ดำรงฐานะเรือแพลตแบบฟอร์มการตลาด ระอุณฐาแขนกล่าวว่า “KMA ครบครันที่จะสาวก้าวเข้าสู่การดำรงฐานะเรือแพลตฟอร์มเนื่องด้วยพื้นแผ่นดินการเงินแห่งนอพญานาคต จากการต้นกร่างราคาซื้อกระทั่ง 800 เลี่ยนบาทาด้วยกันเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ API Open Banking, AI และ Big Data & Intelligence รวมถึงฟีเจอะเจอร์ประธานที่จะบังเกิดแห่งซีกสรรพสิ่ง Acquisition ชนิดงานเปิดบัญชีออมทรัพย์ เปิดบัญชีทุนทรัพย์ ด้วยกันเปิดบัญชีเอกสารถือหุ้น เปลี่ยน KMA ด้วยกันยังสมรรถที่จะสมัครกับยืนยยันตัวทาง Digital ID และ e-KYC นอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วยบริการลงสมัครสินเชื่อยานยนต์และสินเชื่อบ้าน เปลี่ยนมุข KMA ซึ่งกะดุจะริเริ่มออกมามอบใช้งานณระยะ3 เดือน 2 สิ่งของชันษา ต่อจากนั้นที่3 เดือน 3 จักริเริ่มให้บริการจับจ่ายประกันอุบัติเหตุ งานท่องเที่ยว และอนามัย เพื่อที่ซีกของบริการ (Services) จะเน้นย้ำแห่งเรื่องสรรพสิ่งความง่ายดายณงานบริหารบัตรเครดิตกับบริการปะปนกัน และณด้านสรรพสิ่งมากหลายชอปออนไลน์จะสามารถจับจ่ายของซื้อของขายด้วยกันจ่ายเงินเปลี่ยน Facebook Pay QR Code ด้วยกันบัตรเครดิต VISA หมายรวม MASTERCARD ได้มา นอกจากนั้น KMA ยังส่งเสริมการตลาด อีกด้วยการเป็น e-Marketplace หรือแพลตแบบฟอร์มซื้อ-แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และให้การบริการอื่นๆ รวมถึงถกมอบแนวร่วมเข้ามาชดใช้เนื้อที่KMA e-Marketplace ที่งานเข้าถึงผู้ซื้อด้วยโปรโมชั่นเด่นปะปนกัน ด้วยกันปันออกเอกสิทธิ์ส่วนลดพอชดใช้บริการและจ่ายสินค้าทาง KMA Newskmae-KYCKrungsri

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/thakorn_piyapan2.jpg