อ่อนปฯ “Chula Care” ริเริ่มบริการจัดส่งยาเสพติดเปลี่ยนจรรษในที่ี ตัดทอนการเสี่ยงการคลอดภายนอก

“Chula Care” เล็กปฯ ที่จะเอาใจช่วยให้การบริการทางการแพทย์สิ่งของโรงหมอว่าวปักเป้าลงกรที่์สภากาชาดไทยตรงนั้นงดงามเพิ่มขึ้น เพราะหมวดคนเจ็บ สกุลและพนักงานสิ่งของโรงหมอสามารถชดใช้บริการผ่านทางอ่อนปฯ บนบานศาลกล่าวด้ามเฉพาะตัวได้ง่าย ๆ เพื่อจะการกระทำงานสถานที่สะดวกสบายและว่องไวยิ่งขึ้น โดยงานบริการภายในแอปพลิเคชันนั้นหลัก ๆ ลงความว่าประกอบด้วยงานรุ่งอรุณห้ามการนัดบ่งล่วงหน้าเปลี่ยน SMS, การรุ่งอรุณระดับใบชี้นำงานจ่ายเงินเปลี่ยน mobile banking และงานพิจารณาอำนาจที่การเข้าไปรักษา เช่น สิทธิประกันสังคม หรือประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะผู้ใช้บริการจักต้องจดทะเบียนเพื่อเข้าชดใช้ก่อนซึ่งบนบานเมนูหลักก็จะประกอบด้วยสิงสู่ 6 บริการหลักที่จะนำผู้ใช้งานเจียรสู่บริการแห่งสะดวก เช่น ใบชี้บอกนัด จ่ายเงิน แผนที่ ผู้อำนวยการ สละมุขโรงพสารเสพติดลอีกทั้งคว้าให้กำเนิดบริการใหม่ปัจจุบันของ Chula Care นั้นก็ตกว่า “การจัดส่งยามุขไปรษณีย์” เพื่อที่จะตัดทอนงานเดินทางออกภายนอกจรยังเนื้อที่เผชิญดู ด้วยกันเพิ่มความเชื่อมั่นแห่งสวัสดีสิ่งของคนไข้ โดยผู้แห่งหนอยากใช้บริการนี้จักต้องกรอกข้อมูลคนไข้ แหล่งที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์สิ่งของคนไข้ผ่านแอปพลิเคชัน Chula Care เพื่อให้คนเจ็บนั้นได้มาสารเสพติดแห่งหนตรงกับความปรารถนา Source: Chulalongkorn Universityและยิ่งไปกว่านี้ทางโรงหมอก็อีกต่างหากประกอบด้วยอีกเอ็ดช่องทางพิเศษสถานที่ปันออกผู้ใช้บริการนั้นสมรรถเข้ารับสารภาพงานคัดแยกถักชั้นแรก เพราะหมอชำนัญพิเศษจากจุฬาฯ จะตอบข้อสงสัยและมอบคำแนะนำอายุมากผู้ใช้บริการที่กรณี COVID-19 ผ่านมุขออฟฟิเชียลอ่อนคเคาท์ @chulacovid19 ผ่านมุขแอปพลิเคชัน LINE เพราะว่าจะให้บริการเวลากลางวันเดือน – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา – 17.00 นาฬิกา ซึ่งวิธีตรงนี้จักสนับสนุนเป็นเหตุให้ผู้รับบริการตรงนั้นไม่ต้องเคลื่อนที่ลงมาอีกต่างหากพื้นที่ลองดูอย่างโรงพยาบาลอีก กับทุ่นค่าใช้จ่ายณการตะเวนอีกพร้อมด้วย Source: Chulalongkorn University NewsCOVID-19Chula CareApplicationสภากาชาดประเทศไทย

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/Chula_Care-2.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/chula_care.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg