‘อเล็กซานดรา ไหนช์’ CEO อิสตรีคนเริ่มแรกของ dtac กับภารกิจสถานที่เปล่าสะดวก

กาลเวลาของ 4G สถานที่ประเดิมในที่ระยะเปล่ากี่ทอผ้าพรรษาลงมาตรงนี้ คงจะเป็นช่วงแห่งหนเปล่าหวานคอแร้งเกินเพื่อ dtac ที่เปล่าสามารถแจ้งราคาลูกคลื่น 1800 MHz กับลูกคลื่น 900 MHz ลงมาคว้า ระลอกคลื่น 850MHz สถานที่จวนเจียนจะอวสานประทานบัตรก็อีกทั้งพ้นไปมาตรการแก้ไขที่ชัดเจน รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเทศมนตรี รวมถึง CEO มนุษย์ล่าสุดพร้อมด้วย เหตุท้าตรงนี้ตกไปสิงสู่ที่ ‘อเล็กซานดรา ไหนช์’ อนงค์มนุษย์จำเดิมที่นั่งยศ CEO สิ่งของ dtacอเล็กซานดรา ใดช์เข้ามาสารภาพยศประธานพนักงานสั่งการ ดีแทค เมื่อวันที่ 20 เดือน 8 2561 การเข้าไปสารภาพฐานันดรคราวนี้ก็ลงมาพร้อมด้วยการแบกภาระวิกฤติหลายเหตุ โดยเรื่องแห่งหนกำลังวังชาเป็นข้อเสนอแนะปัจจุบันคือว่าความแปร่งคุ้นชินสรรพสิ่งลูกคลื่น 850 MHz สถานที่กำลังจะสิ้นสุดใบอนุญาตในที่วันที่ 15 เดือนกันยายนตรงนี้ นั่นคือว่าปริมาณผู้ใช้งานกว่า 4 แสนหมายเลขสถานที่ dtac มีอยู่ กับด้วยเหตุไม่ชัดคุ้นชินตรงนี้ dtac นำเพราะ อเล็กซานดรา ลงมาชี้รุ่งแจ้ง ความแท้จริงเกี่ยวข้องมาตรการเยียวยา มาตรการแก้ไขในอดีต ระลอกคลื่นความถี่น่าน 1800 MHz ของ True กับ DPC (กองกลางในเครือ AIS) ในชันษา 2556 ระลอกคลื่นความถี่เขต 1800 MHz ของ TRUE กับ DPC (กองกลางในเครือ AIS) ยุติสัมปทาน กสทช. ได้มาให้กำเนิดประกาศมาตรการเยียวยาฯ โดยแยกออกผู้ใช้บริการสรรพสิ่ง TRUE และ DPC (กองกลางในเครือ AIS) ถือสิทธิ์เหตุปกปักรักษาหมดด้วยกันเป็นระยะกาลเวลา 1 ปีหลังจากอวสานใบอนุญาต ในช่วงเวลาที่ผู้รับบริการครอบครองเรื่องปกปักรักษาอยู่นั้น คสช. ได้มาประกอบด้วยคำบัญชาแยกออกเหนี่ยวรั้งการประมูลคลื่นความถี่ดังที่กล่าวมาแล้วคลอดจากไปอีก 1 ปี เพราะแจกนำมาตรการคุ้มครองผู้รับบริการติดสอยห้อยตามข่าวสารมาตรการแก้ไขฯ มาชดใช้ขู่เข็ญในระยะเวลาแห่งหนระหว่างแห่งหนชะลอการประมูล และครั้นระยะเวลาแห่งหนไม่ผิดคลายตามคำสั่ง คสช. ดังที่กล่าวมาแล้วกำลังจะสิ้นสุดลง คสช. ตกลงว่าการแจก กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการถัดไปจนกว่าการประมูลจักสิ้นสุดลง ไม่มีเงินสุดท้ายนี้คว้าสิ้นสุดลงในพรรษา 2558 ครั้น TRUE ด้วยกัน AIS ชนะการประมูล ร่วมยุคสถานที่ TRUE กับ DPC ให้บริการถัดไปติดตามประกาศมาตรการแก้ไขฯ เป็นเวลาทั้งหมด 2 ปี 2 จันทราข้างหลังให้สัญญาใบอนุญาตสิ้นสุดลง ระลอกคลื่นความถี่เขต 900 MHz สรรพสิ่ง AIS เมื่อระลอกคลื่นความถี่เขต 900 MHz สิ่งของ AIS ยุติให้คำปฏิญาณใบอนุญาตในชันษา 2558 AIS ตกลงไปสู่ข่าวสารมาตรการเยียวยาฯ โดยอัตโนมัติด้วยเหตุที่อีกต่างหากปราศจากผู้ให้บริการรายใหม่เข้ารับช่วงต่อลูกคลื่นความถี่ดังที่กล่าวมาแล้ว หลังจากนั้นแล้วก็คว้าประกอบด้วยงานจัดการแจ้งราคาคลื่นความถี่ขึ้น เพราะ TRUE และ JAS Mobile ดำรงฐานะผู้ชนะการประมูล และเมื่อ TRUE ครอบครองประทานบัตรจากนั้น กกรมทะเบียนการค้า ได้ประกอบด้วยคำสั่งมอบ AIS เลิกการให้บริการณวันถัดมา AIS แล้วจึงได้มายื่นฟ้องเรื่องต่อศาลปกครองกลางๆกับศาลปกครองกลางได้มาประกอบด้วยคำประกาศิตแยกออกทุเลางานบังคับตามความเห็นชอบ กกรมทะเบียนการค้า ประกอบกับ JAS Mobile คว้ามละประทานบัตร ส่งผลมอบผู้รับบริการของ AIS ถือสิทธิ์ความปกปักรักษาติดสอยห้อยตามข่าวมาตรการเยียวยาฯ ถัดไป จนถึงมีการประมูลลูกคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ใหม่สำเร็จในที่ชันษา 2559 และ AIS ชนะเลิศการประมูล รวมยุคที่ AIS ให้บริการถัดไปตามประกาศมาตรการแก้ไขฯ เป็นเวลาทั้งหมด 8 จันทราพระขนองให้สัญญาประทานบัตรสิ้นสุดลง มาตรการเยียวยาฯ ผู้รับบริการสรรพสิ่ง dtac? ขนมจากเหตุการณ์เรื่องเดิมขึ้นกับคลื่นความถี่เขต 1800 MHz สรรพสิ่ง TRUE กับ DPC (หุ้นส่วนในเครือ AIS) กับลูกคลื่นความถี่เขต 900 MHz ของ AIS จะเห็นคว้าตวาด ผู้ใช้บริการสรรพสิ่งทั้งสองระลอกคลื่นความถี่ล้วนถือสิทธิ์เรื่องดูแลแจกสมรรถใช้บริการไม่ว่างเว้นถัดไปได้มาตามธรรมดา แล้วก็ก่อกำเนิดกระทู้ถามว่าต่อจากนั้นเพราะอะไรผู้ใช้บริการ dtac แล้วจึงไม่น่าจะได้รับความปกปักรักษาทางกฎหมายเหมือนกันกับดักผู้ใช้บริการสรรพสิ่งผู้ให้บริการรายอื่นทั้งที่ครอบครองผู้แห่งหนได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนกัน? สมมติว่าจักมองว่างานที่ TRUE ด้วยกัน DPC ได้รับความคุ้มครองตามข่าวสารมาตรการเยียวยาฯ ก็เพราะว่าอีกต่างหากพ้นไปการประมูลคลื่นความถี่เขต 1800 MHz พระขนองสิ้นสุดประทานบัตร ทำเอาผู้ใช้บริการคงจะเปล่าสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่องคว้าตรงนั้น ในที่ช่วงเวลาดังกล่าว dtac ยังคงให้บริการแบบเดียวกันบนบานลูกคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เหมือนกัน จึงหามิได้กรณีที่ผู้รับบริการไม่มีทางเลือกอื่นใดในการจักใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้ เสียแต่ว่าเมื่อผู้ใช้บริการไม่จำนงที่จะขนย้ายพวก ผู้รับบริการสิ่งของ TRUE ด้วยกัน DPC ก็ได้สารภาพเรื่องคุ้มครองแยกออกสามารถใช้บริการต่อไปคว้า ผู้ใช้บริการของ dtac แห่งหนเปล่าจำนงจะขนค่ายก็น่าจะถือสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาอีกทั้งมีกระแสข่าวว่า dtac ไม่รับเข้าร่วมแข่งขัน แล้วก็ไม่ควรประกอบด้วยการบังคับใช้ข่าวสารมาตรการเยียวยาฯ กับดักข้อความสรรพสิ่ง dtac ความแท้จริงก็ลงความว่า คลื่นความถี่สถานที่ dtac ครองสิงสู่ดำรงฐานะระลอกคลื่นความถี่เขต 850 MHz ทว่างานแจ๋ประมูลประสบความสำเร็จแจ๋แข่งขันระลอกคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งเป็นคนละระลอกคลื่นความถี่กักคุม กอปรกับดักที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนแห่งการจักนำคลื่นความถี่ไหนออกลูกแข่งขันหรือไม่คลอดประมูลมาโดยตลอด dtac แล้วจึงเปล่าอาจรู้คว้าแน่แหวจะมีการนำคลื่นความถี่เขต 900 MHz คลอดแข่งขันหรือไม่ยังไง เพราะฉะนี้ แม้ dtac จักเข้าร่วมกับชนะการประมูลดังที่กล่าวมาแล้ว dtac คงจำเป็นจะต้องเปลืองเวลาประมาณอย่างน้อย 2 พรรษา เพื่อจะเตรียมการด้วยให้บริการบนบานลูกคลื่นความถี่นวชาต ผู้ใช้บริการของ dtac จึงมีความจำเป็นที่จะจำต้องมีกรรมสิทธิ์เนื้อความคุ้มกันตามข่าวมาตรการเยียวยาฯ แห่งระหว่างสถานที่ dtac อีกทั้งไม่ครบครันริเริ่มให้บริการเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านี้ การจ้าแข่งขันระลอกคลื่นความถี่น่าน 900 MHz อีกทั้งมีการกำทีดข้อแม้ไว้สัมปทานให้ผู้พิชิตการประมูลจำเป็นจะต้องรับผิดชอบขจัดปัญหาเนื้อความลูกคลื่นรังควานทั้งเพแต่เพียงคนเดียว พร้อมทั้งติดตั้งระเบียบดูแลการกวนสัญญาณทั้งเพ อีกทั้ง กสทช. อีกต่างหากสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตอนระลอกคลื่นความถี่ได้มาเรื่องจำเป็น ฯลฯ ซึ่งประเด็นปะปนกัน ทั้งเพก่อให้เกิดทุนเดิมดำเกิงเต็มที่ด้วยกันไม่มีผู้ใดสมรรถระบุได้มาเป็นมั่นเป็นเหมาะแหวผลรวมสมบัติที่จริงจริงๆจะครอบครองเท่าใด อีกตลอดอีกทั้งประกอบด้วยความไม่แน่นอนหากมีการปรับเปลี่ยนระยะระลอกคลื่นอาจทำให้จำต้องสับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้นวชาตทั้งเพ ความเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้วแล้วก็เป็นเหตุให้ dtac เปล่าสามารถเข้าร่วมแข่งขันคว้าเช่นเดียวกันกับดักแห่งหนพ้นไปผู้ประกอบการรายไหนร่วมการประมูลด้วย DTAC จักได้ใช้ลูกคลื่น “ให้เปล่า” แน่ๆหรือไม่ก็? ติดสอยห้อยตามประกาศมาตรการแก้ไขฯ ผู้ให้บริการเปล่าสมรรถยอมรับผู้ใช้รายนวชาตเพิ่มพูนได้ทั้งที่ยังคงจำเป็นจะต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องกับจำเป็นจะต้องพิทักษ์คุณลักษณะการให้บริการปันออกคงเดิม กับยังกล้าสถานที่การบอกกล่าวรุ่งแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดเนื้อความดูแล การบอกกล่าวปันออกผู้ใช้บริการโอนย้ายจากระเบียบจากไปอีกต่างหากผู้ให้บริการรายอื่น ด้วยกันเร่งรัดงานโยกย้ายผู้ใช้บริการ รับภาระโสหุ้ยในการพัฒนาทางและเพิ่มประสิทธิภาพในงานโยกย้ายเลขหมาย และอีกทั้งได้จำกัดอีกแหวให้ผู้ให้บริการเป็น “คนรับวางเงินรายได้จากงานให้บริการผลัดเปลี่ยนประเทศชาติ” ซึ่งก็หมายคดีว่าเงินรายได้ระหว่างการให้บริการแห่งระยะเวลาดูแลติดตามข่าวมาตรการแก้ไขฯ ตกเป็นของแว่นแคว้น ผู้ให้บริการครอบครองเหมือนคนรับเงินรายได้รับช่วงแว่นแคว้นเท่านั้น เมื่อมีสิทธิ์รายได้ลงมา ผู้ให้บริการทำกันได้เช่นลบต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยกันนำส่วนที่เหลือส่งเข้าประเทศชาติครอบครองเงินรายได้สรรพสิ่งพื้นดินถัดไป จึงจักเห็นได้แหวผู้ให้บริการไม่สมรรถหาผลประโยชน์ขนมจากมาตรการแก้ไขได้ คำอธิบายที่ว่า “dtac ชดใช้ระลอกคลื่นให้เปล่า” แล้วก็เปล่าเป็นคดีจริงๆ ตรงกันข้าม การคุ้มกันติดสอยห้อยตามมาตรการแก้ไขเป็นไปพอให้ผู้ใช้บริการมีกรรมสิทธิ์คุณประโยชน์ ไม่พบปะประสา “ซิมปิด” และสามารถใช้คืนบริการสม่ำเสมอถัดไปได้มาเท่านั้นเอง เสียงกองบรรณาธิการ CEO หญิงคนแรกของ dtac อยู่ยงจำต้องเหนื่อยเทียวกับการสานดามยุคสิ่งของ 4G กับการวางแผนสับเปลี่ยนเปลี่ยนสู่ระยะเวลา 5G ซึ่งคงไม่ใช่ระยะเวลาที่รุ่งโรจน์มากหลายเพราะว่า dtac ทั้งข้อความของระลอกคลื่นที่สรุปอยู่แห่งมือแห่งหนมีต่ำกว่าอีก 2 ค่าย ด้วยกันโจทย์ความเปลี่ยนแปลงใน ด้วยกันด้วยเนื้อความของลูกคลื่น 850 MHz สถานที่คงไม่ได้ยอมรับมาตรการแก้ไข ซึ่งขนมจากแนวการออกมาจาระไนต่อจากนั้น ประมาณตวาดจำเป็นจะต้องมีการกระทบกระทั่งกับปีกกสทช. อีกไม่น้อย ตลอดคงจะประกอบด้วยการร้องทุกข์มีขึ้น ซึ่งก็จำต้องค้นหากันต่อไป สุดขอบต่อจากนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนจะกระทำไหน กระทั่ง 4 แสนเลขหมายซึ่งก็ลงความว่าผู้ใช้ไม่ควรตกอยู่จำเลยของรูปการณ์นี้และน่ามีกรรมสิทธิ์ผลดีดำเกิงแรงกล้า NewsCEOdtacอเล็กซานดรา ไรช์

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/08/dtac-MHz850_1.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/08/dtac-MHz850_2.png