อิออน ร่วมกับ กสิกรแหลมทอง โหมโรงกดเงินไม่ใช้คืนตั๋วแห่งหนทู่ ATM เกษตรกรประเทศไทย

หัวหน้าคิโยะยะซึ อะซะนุมะ เอ็มดี กงสี อิออน ธนสินทรัพย์สิน (ไทยแลนด์) ขีดคั่น (มวลชน) กับ อธิปนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการสั่งการ กงสี อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) กำหนด (มวลชน) ร่วมกับ อธิปวีรวัฒน์ ปัแห่งฑมนเทียรกูร รองลงมาจากกรรมการผู้จัดการเฒ่า ธนาคารกสิกรไทยกับ ผู้เป็นใหญ่เมธา คงคาวิสาล ผู้อำนวยการฝ่ายเฒ่า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารเกษตรกรประเทศไทย โหมโรงบริการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอิออน “บริการกดทรัพย์สมบัติไม่ชดใช้ตั๋วอิออน ยัวร์แคช ที่ตู้เอทีเอ็มเกษตรกรแหลมทอง (AEON Cardless at K-ATMs)” นับว่าเป็นทีแรกสรรพสิ่งแวดวงสินเชื่อเฉพาะบุคคล เหมือนชดใช้แอปพลิเคชันอิออนแหลมทองโมบาย สแกนคิวบิกอาร์ รหัสแห่งหนตู้เอทีเอ็มเกษตรกรไทย คลึงรับเงินยังไม่ตายได้เร็ว โดยไม่ต้องชดใช้ตั๋ว ณ ธนาคารกสิกรประเทศไทย สนญ. ครั้นเร็วๆ นี้ PR NewsAEONKBankCardless ATM

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/Adobe_Sneaks.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/projectclothesswap.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/projectbonvoyage.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/projectsnippets.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/projectsegmentscout.jpg