‘อัตถะทหาร เวลาพิบูลย์’ รับมอบยศ CEO คนแห่ง สิบ สรรพสิ่ง ปตท. ดำเนินต่อสอดส่องดูแลความแน่นหนาทางกำลังแรงงานสรรพสิ่งแหลมทอง

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกต่อยร สำคัญเจ้าหน้าที่จัดการด้วยกันกรรมการผู้จัดการเทิ่ง บริษัท ปตท.ขีดคั่น (มวลชน) (CEO คนแห่งหน 9)(ซ้าย) ให้ธุรกิจและยินดีอายุมาก เธออรรถพล กาลพิบูลย์ (ขวา) ณจังหวะเข้ารับสารภาพสถานะ สำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการกับเอ็มดีเทิ่ง ปตท. ในที่วันที่ 13 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคุณอัตถ์พลทหาร จะเข้าสานต่อการดำเนินกิจธุระของหมวด การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในที่สภาพหน่วยงานแรงงานสรรพสิ่งประเทศไทย เพื่อที่จะรวมครอบครองกำลังขับเคลื่อนแดนแบ่งออกสาวก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลง เพราะว่าใช้เทคโนโลยีกับสิ่งใหม่ไปสู่ทั้งหมดพื้นที่ซีก ก่นยกฐานะความสามารถแห่งการชิงดีชิงเด่นของด้าว รวมทั้งปรับปรุงเข้าผู้เข้าคนและคุณภาพชีวิตสิ่งของคนไทยมอบเจริญจากไปด้วยกันอย่างจีรัง Newsceoการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยชาญศิลปะ-สามนุชกรอรรถกำลัง กาลพิบูลย์