อย. กำหนดหลักงานลงทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ AI ในแหลมทองแล้ว

นพ.ธเรศ กรัษความหมายรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารด้วยกันยา ประเจิดประเจ้อแหว ยุคปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทแห่งหลายข้าง ดังแวดวงแพทย์ มีการพา AI เข้าครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของเครื่องมือแพทย์ โดยเอามาลุ้นในที่งานสำรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษา ดังนี้เพื่อเสร็จทำความเข้าใจกับดักผู้ประกอบการที่จะนำเข้า กับจรรโลงนักวิจัยหรือว่าผู้สร้างเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วจึงได้มาขีดคั่นวิถีทางณงานจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ AI โดยผู้นำเข้า ผู้ประดิษฐ์ ไม่ก็นักค้นคว้า ควรจำเป็นจะต้องสมรรถแบ่งผลิตผลแจกได้มาตวาดครอบครองเครื่องมือทางการแพทย์สถานที่ใช้คืนซอฟท์แวร์ทั่วไปหรือไม่ก็ครอบครองเครื่องมือแพทย์ AI ด้วยกันรูปร่างของซอฟท์แวร์ตวาดสมรรถใช้ได้กับดักเครื่องมืออื่นๆ หรือว่าประสบความสำเร็จหมกสิงสู่ณเครื่องมือทางการแพทย์ โดยจำเป็นจะต้องประหวัดหลักมาตรฐานสากลชั้นแรกสถานที่พัวพันกับซอฟท์แวร์เครื่องมือแพทย์ ทัศนียภาพขนมจาก https://www.hfocusมันสมองorgดังนี้ สมรรถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวข้องผลิตผลเครื่องมือทางการแพทย์ซอฟท์แวร์ไม่ก็ AI รวมทั้งครรลองการจดทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ AI ค่าธรรมเนียม ด้วยกันกาลเวลางานทำงาน ได้ที่สุมควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือว่าเปลี่ยนทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา wwwมันสมองfda.mophมันสมองgo.th สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังรังสฤษฏ์คณะทำงานเก็งกับปฏิรูปเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ AI เพื่อปฏิบัติราชการควบคุม ดูแล และจรรโลงการพาเข้าไปด้วยกันการผลิตเครื่องมือแพทย์ AI ในประเทศไทย รวมทั้งการประมาณความสามารถกับสวัสดี ตลอดจนอำนวยความสะดวกณข้างกระยาเลย อายุมากผู้ประกอบการ ดังนี้ เพื่อที่จะเป็นการจรรโลงอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศประเทศไทยมอบประกอบด้วยความเก่งกาจในที่การแข่งขันณสุดยอดได้ NewsAIMedtechHealthTechMedical Device