‘อมตะ’ ลงนามกรอบข้อกติกาพัฒนา Smart City – นิคมอุตสาหกรรม แห่งเมืองเผากุ้ง

อมตะ เซ็นสัญญารอบข้อกติกากับดักภาครัฐบาลสิ่งของพม่า รุดหน้าลงทุนพัฒนา Smart City และนิคมอุตสาหกรรมในเผากุ้ง ประมาณรวมความชัดเจนข้างในพระจันทร์สิงหาคม 2564 ฝากนี้ (22 สิงหาคม 2562) กองกลาง อมตะ คอร์ปอเรชั่น จําขบกัด (หมู่ชน) หรือไม่ก็ อมตะ คว้าเช้าข่าวสารต่อตลาดหุ้นแห่งหนไทยแหว ห้องประชุมคณะกรรมการหุ้นส่วนคว้าลงความเห็นเห็นดีเห็นงามในที่หลักการแยกออกให้ทุนในแผนพัฒนานครอัจฉริยะ (Smart City) และ นิคมอุตสาหกรรมในที่เขตจี่กุ้ง สาธารณรัฐแห่งหนสมาคมเมียนมาร์ เพราะว่าประกอบด้วยจุดประสงค์ณการพัฒนากระบิล สาธารณูปโภค การงานข้างการคมนาคม และการบริการในที่แผน การสร้างเมืองอัจฉริยะ กับนิคม อุตสาหกรรมเผากุ้ง หมายรวมกิจธุระอื่นๆ สถานที่เกี่ยวพันกับดักโครงการนครอัจฉริยะ ด้วยกันนิคมอุตสาหกรรมจี่กุ้ง ล่าสุดทาง อมตะ คอร์ปอเรชั่น ได้มา ลงนามในให้สัญญา Framework Agreement กับ Department of Urban and Housing and Development (DUHD), Ministry of Construction , Republic of the Union of Myanmar เพื่อร่วมห้ามดําเนินการในแผนการดังที่กล่าวมาแล้วจากนั้น เพราะ DUHD จักเข้าไปมีหุ้นส่วนตำแหน่งไม่พ้นร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทฯ จะต้อกระจกล้มเลิกําเนินการ เจรจา เพื่อเข้าไปทําให้คำมั่นกิจจานุกิจ ร่วมค้าขาย สัญญาซื้อขายหุ้นกับมุข DUHD กับให้สัญญาอื่นๆที่ข้องแวะโดยจักดําเนินงานพูดจากับจับใจความ ตกลงให้ได้ความชัดเจนในกรอบกาลเวลาดังที่เจาะจงวางในที่ Framework Agreement คือว่าข้างในดวงจันทร์เดือนที่ 8 2564 NewsAmataMyanmarSmart City