อนาคตใหม่ ถลก Crowdsource ชี้ขีดขั้นควานซื้อหน้ามูลฝอยสถานีอนามัย ด้วยกันเจลล้างมือ

จากงานกระจัดกระจายบากบั่นสิ่งของเชื้อโรค COVID-19 แห่งหนเป็นเหตุให้เหลือแหล่ด้าวทั่วโลกข่าวภาวะฉุกเฉินจัดการห้ามอย่างหนัก แม้กระทั่งแหลมทองเองก็ตาม ถึงแม้จำนวนรวมผู้ติดโรคติดตามข้อมูลของทางการจะมีปริมาณต่ำกว่าด้าวอื่น ๆ ในที่ระแย้อนเพื่อนบ้าน แม้ว่าแหลมทองก็ประสบปัญหาใช่เล่น โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ขาดไม่ได้ อย่าง หน้ากากสุขศาลา ด้วยกันเจลเลิกขาดแคลน ปัจจุบันแหล่งหล้าออนไลน์ได้ประกอบด้วยการแชร์จากเว็บไซต์ อนาคตใหม่ – Futureforward แห่งคว้ามีการดึงขึ้น Crowdsource ต้นฉบับระบิประชาชน รวมเล่มข้อมูลจากประชาชนมาก่อดำรงฐานะผังเพื่อแสดงขีดขั้นแห่งงานหาซื้อหน้าขยะมูลฝอยสุขศาลา ด้วยกันเจลเลิก โดยประกาศสถานที่มีกรรมสิทธิ์ตรงนั้นจะมาจากงานสถานที่กลางเมืองเข้ากรอกประกาศในที่ Google Form สถานที่ปรากฎบนเว็บไซต์ โดยกลางเมือง 1 คนจะสามารถเขียนเติมชื่อหูกร้านก็ได้ พอให้คนอื่นๆ ๆ สามารถอัพเดทประกาศได้ภาพร่าง Real Time จะอย่างไรก็ตามแห่งระยะเวลาน่ากลัวดังนี้ การเปิดเผยข้อมูลแห่งเป็นประโยชน์นับว่าเป็นเอ็ดแห่งหลักแห่งหนสมรรถรวมอีกด้วยช่วยกันสรรพสิ่งคนไทยปันออกฟันฝ่าปัญหาจากไปด้วยกันได้ รวมถึงสะสางเหตุการณ์น่ากลัวมอบมีแนวโน้มตีนเพิ่มได้ด้วยพร้อมด้วยคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม จาก Facebook – ธทุ่งนาธร จึงก้าวหน้าภาระ NewsCOVID-19CrowdsourceFutureforward

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/C3121113-D1F2-4741-8163-340335ABDF4C.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg