อธิการบดี สจล. เลาะบทเรียน 6 ข้อความจากสิ่งที่คว้าทำความเข้าใจท่ามกลางวิกฤต COVID-19

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีตุ๊จอมเกล้าเจ้าคุณนักสู้ลาดกระบัง (สจล.) แกะบทเรียน 6 เรื่อง จากสิ่งแห่งหนได้มาศึกษาท่ามกลางวิกฤต COVID-19 พร้อมชูใจทั้งหมดท้องที่ส่วนรวมหัวห้ามล่วงเลยวิกฤต COVID-19 เปลี่ยนความประพฤติกิจของตนเองชนิดเต็มกำลัง กับรวมหัวนำชิ้นสถานที่มีสิงสู่ออกมาอนุเคราะห์สังคมมอบผ่านวิกฤตตอนนี้ศ.ด็อกเตอร์สุชัชวีร์ สุวรรณะสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณนักรบลาดกระบัง (สจลิตร) กล่าวว่า ขนมจากเหตุการณ์การกระจายเชื้อของ COVID-19 ทั่วโลกสถานที่ดำเนินลงมาระยะห่างหนึ่ง ด้วยกันประกอบด้วยผู้ติดโรคเกินหญิบกล้อนมนุษย์ ทำให้ประกอบด้วยกรณีศึกษามากมาย ทั่วประสบการณ์ การชนทั้งสรรพสิ่งต่างประเทศ ด้วยกันทั่วสิ่งของประเทศไทย งานลองถูกลองผิด เพราะไม่เคยมีใครเจออภิใหญ่เชื้อโรคเช่นนี้ลงมาก่อนที่ช่วงชีวิต จึ่งสมรรถลำดับสูง-ต่ำกระบวนการรบราฆ่าฟันของมนุษย์โลกกับเชื้อโรค COVID-19 แห่งเรียนรู้กันลงมาไม่ว่างเว้น เพราะฉะนี้1. รู้ดุมันสมองมันสมองมันสมอง COVID-19 ต่อเนื่องจากคน-สู่-คน ได้คล่องแคล่ว ทางการแตะต้อง ใกล้ชิด แล้วก็จำเป็นต้องต่อสู้เพราะว่า “Social Distancing” เปล่ามอบพบกัน ไม่อยู่เกือบกัน หยุดห้างร้านแห่งหนประกอบด้วยมนุษย์วุ่นวาย ดับที่ทำงาน จ่ายมนุชลงมือแห่งหนบ้าน “Work from Home” ครั้นมนุชเปล่าเจอมนุช การเสี่ยงตัดทอน อัตราการติดเชื้อก็ควรลดน้อยลง2. แจ้งว่ามันสมองมันสมองมันสมอง COVID-19 เข้าระบบซอยหายใจ ทำลายปอดลอย อุดมคนติดเชื้อเต็มที่ ป่วยมาก เครื่องอุปกรณ์ดูแลช่วย อาทิ เครื่องช่วยหายใจที่ยามฉุกเฉิน ถ้าหากคนไข้มากเหลือบ่ากว่าแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งณบ้านนอก แล้วก็จำเป็นจะต้องรบโดย “ยกฐานะศักยภาพทางการแพทย์” แล้วก็ปลาวัตเคราะห์เครื่องช่วยหายใจเร่งรีบขนาดเล็ก ใช้คืนยามฉุกเฉิน ครั้นมีความจำเป็น โดยมันสมองคนไทย สถานที่ชาวไทยเอื้อเฟื้อ เพื่อจะช่วยชาวไทย3. รู้ว่า..มันสมอง บุคลากรทางการแพทย์ นักสู้แนวหน้า ครอบครองผู้มีการเสี่ยงดำเกิง ถ้าครอบครองอะไรจร ไทยจักขาดกำลังพล และจักเลิศย้อนยอก แล้วก็จำเป็นจะต้องรบเพราะว่า “ประกอบด้วยเครื่องมือพิทักษ์จ่ายครบ” ตลอดหน้ากากอนามัย ทั้งหน้ากาก N95 ทั่วชุดพิทักษ์ PPE หรือไม่ก็ Personel Protective Equipment ทั้งหมดจำเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจจัดหาอนุเคราะห์4. แจ้งแหว… ผู้ติดโรคจำนวนไม่น้อย ไม่แสดงอาการเป็นไข้ หรือว่ากว่าจะแสดงอาการ ก็ผ่านจากไปหลายกลางวัน เรื้อแหละสิ เพราะว่าไม่ฉลาดดุยกมาน้ำเชื้อจรเคียงใครมั่ง เจียรทำงาน ก็ฟุ้งที่ว่าการ สูงสุดสิงสู่บ้าน ก็ชิดคนในครัวเรือน แบบนี้ Social Distancing หรือไม่ก็ Work from Home ก็ไม่ได้ผลกับกลุ่มตรงนี้ ก็ต้องสู้เพราะ “การตรวจสอบเชื้อ” แบ่งออกมากที่สุดที่หมวดเผชิญดู แต่ทุกวันนี้ก็เช่นเขลาต่อจากนั้น ว่าตกว่าใครคือหมู่ลองดู? จึ่งจำเป็นจะต้องมีคณะวิเคราะห์ออกมามอบจัง ประกอบด้วยแล็บตรวจจ่ายเยอะ แล้วก็จะเอาใจช่วยได้มา 5. แจ้งแหวมันสมอง.มันสมอง การตรวจสอบมนุษย์มากมาย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ก็เสี่ยงเต็มที่ แล้วก็จำเป็นต้องมีระบบปกป้องแห่งหนจำเริญ ชุดธรรมดาๆมันปกป้องไม่พอเพียง ขัดสนพร้อมด้วย จึงจำเป็นต้องรบ เพราะว่าก่อสร้าง “ห้องแรงดันทด” ครอบมนุษย์ตรวจสอบ เชื้อไม่เข้ามา เวลาตรวจโรคในที่พื้นที่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง มนุชวิเคราะห์ปึกแผ่น ด้วยกันก่อสร้าง “ห้องแรงดันหักออก” ข้อความพื้นที่หยุดในที่โรงหมอ หุ้มผู้มีความเสี่ยง กักกันน้ำเชื้อไม่แบ่งออกออกมา ต่อจากนั้นทำลายน้ำเชื้อ มนุษย์วิเคราะห์ปลอดภัย6. รู้(แล้ว)ว่ามันสมอง.มันสมอง. เชื้อโรค COVID-19 ไม่ยุติคล่องๆ ตราบใดที่ยังพ้นไป “วัคซีน” ด้วยกันงานทำวัคซีนสถานที่ได้ผลแน่นอน อาจกินเวลาเป็นสิบปีก็ได้ ขนาดที่จะลดขั้นระยะ ช่วยกันกระทำแปลนชนิด แบ่งงานห้าม ไม่มีใครกั๊กปัญญา ไม่มีผู้ใดมักได้ เปล่าหยุดเก็บทำฝ่ายเดียว ก็อีกทั้งจำเป็นจะต้องเปลืองเวลาเหตุฉะนี้ จัดสถานการณ์งานแพร่เชื้อของ COVID-19 ดำรงฐานะ “เกมส์ยาว” สถานที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ห้ามประมาท ห้ามระอา กันย่นย่อ กันเลิก จำเป็นจะต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากที่กล่าวมา ข้อ 1 ถึง 5 เราคนไทยช่วยกันก่อต่อจากนั้น เพราะว่า สจล. ได้ตั้งขึ้นแหล่งชุมนุมของใหม่ต่อสู้ COVID-19 “KMITL GO FIGHT COVID-19” แกนกลางสถานที่ประจำการการเรียน คิดค้น การศึกษาค้นคว้า กับพัฒนาสิ่งใหม่ใหม่ๆ เพื่อที่จะชดใช้พิทักษ์งานกระจายเชื้อ กับพิทักษ์คนไข้แห่งติดเชื้อดังที่กล่าวมาแล้วมาตั้งแต่ต้นไม้ ไม่ว่าจักประสบความสำเร็จประดิษฐ์เครื่องช่วยหายใจต้นฉบับเร่งด่วนขนาดเล็ก ในที่ราคา 5,000 – 10,000 พระบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการผลิตกับให้มอบกับโรงพยาบาล ด้วยกันองค์การสถานที่มุ่งหวัง ห้องหับจำแนกโรคภัยความดันลบออก (Negative Pressure Room) ทู่ตรวจสอบเชื้อ (Swab Test) ร่างแรงดันทด ด้วยกันต้นฉบับแรงดันลบออก ครอบครองต้น“ดีฉันมั่นใจดุคนไทยจักชนะเลิศเกมส์แถวตรงนี้ จำเป็นต้องทรหดอดทนสู้ จากนั้นเราจะพ้นไปด้วยกัน” ศ.ด็อกเตอร์สุชัชวีร์ ทูลทิ้งท้าย PR NewsCOVID-19สถาบันเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณนักรบลาดกระบัง

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/SEAC-The-New-Spectrum-of-Tomorrows-Success-in-the-Disruptive-World-7-e1564634784639.jpg