องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ถกลองจ่ายรถโดยสารประจำทาง 2 เลยเวลา ซื้อค่าโดยสารผ่าน QR Code คว้าต่อจากนั้น

เริ่มแล้ว! ขสมก. จับรถเมล์ช้า A1 (ที่ดอนเมือง-หมอชิต 2) และ A2 (ดอนนคร-อนุสาวรีย์ชัยสนามรบ) ลองยอมรับจ่ายค่าโดยสารเปลี่ยน QR Code ก่อนกำหนดรั้งขึ้นใช้งานแน่ๆ 14 เดือนมิถุนายน 2561 นี้ ตระเตรียมคลายให้บริการล่า A3 (ที่สูงนคร-สวนลุมพินี) กับล่า A4 (ที่สูงบุรี-ทุ่งพระเมรุ) วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 พอวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา แดนดินวงกลมหยุดรถโดยสารประจำทางโรงเรือนผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานที่ดอนเมือง ชั้น 1 องค์การขนส่งมวลชนนครเทวะ (ขสมก.) ด้วยกัน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เริ่มโครงการรับชำระค่าพาหนะเปลี่ยนคิวบิกอาร์โค้ด (QR Code) บนรถเมล์ติดแอร์ Airport Bus สิ่งของ ขสมก. รวม 24 คัน ได้แก่ สาย A1 (ที่ดอนบุรี-หมอชิต 2) จำนวน 16 คัน ช้า A2 (ที่สูงบุรี-อนุสาวรีย์ชัยสนามรบ) จำนวนรวม 8 คัน โดยหลังจากที่ลองแผนยอมรับชำระค่าเดินทางเปลี่ยน QR Code บนบานศาลกล่าวรถโดยสารปรับอากาศ Airport Bus ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ แห่งวันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พบพานดุประกอบด้วยคนโดยสารชำระค่าพาหนะเปลี่ยน QR Code จำนวนรวมทั้งเพ 376 มนุช แบ่งแยกเป็น ช้า A1 (ดอนนคร-หมอชิต 2) จำนวน 273 คน สาย A2 (ดอนนคร-อนุสาวรีย์ชัยรณเกษตร) จำนวน 103 คน “โดยมากเป็นผู้โดยสารสถานที่มีเล็กพกำลังพลิเคชั่นสิ่งของแบงค์ต่างๆ ที่แหลมทองสิงสู่หลังจากนั้น ด้วยกันเป็นคนโดยสารวัยทำงาน พนักงานที่ทำการ ซึ่งได้ความสนใจขนมจากผู้โดยสารหมวดนี้ครอบครองอย่างยอดเยี่ยม ขนมจากการทดลองใช้คืนทิวากาลแต่ต้นอีกทั้งไม่พบโจทย์แต่อย่างใด ด้วยเหตุที่คนโดยสารสมรรถจ่ายค่าพาหนะเปลี่ยน QR Code คว้า” ผู้เป็นใหญ่ตระกูล ช่วยดาลัด รองผู้อำนวยการฝ่ายงานเดินรถองค์การ ด้วยกันรักษาการผู้ดูแล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ รายงาน โดยรูปลอก QR Code ค่าพาหนะ 30 บาทาจะมีอยู่ 2 ที่ ลงความว่า ติดอยู่บนบานรถโดยสารประจำทางเหนือแคร่ที่ประทับผู้โดยสารพาม-ทักษิณชายหาดละ 5 แผ่น รวม 10 แผ่น กับอยู่ที่สายแขวนคอติดตัวบุคลากรเก็บค่าโดยสาร ณ เวลานี้สติ๊กเกอร์ QR Code ยังเพียงพอต่อการใช้งาน อนาคตสมมติว่าผู้เปล่าเพียงพอและผู้เพราะแนะนำตัวเปล่าคล่อง สามารถประชิดพอกพูนได้ ซึ่งในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตรงนี้จักเริ่มแผนดังกล่าวอย่างเป็นทางการกับใช้งานแน่ๆ ตลอดจนขยายผลนำไปรั้งขึ้นให้บริการที่รถเมล์อีก 2 ล่า ที่สมควรโดยสาร 50 บาทา แห่งวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 ตรงนี้ ลงความว่า ช้า A3 (ดอนเมือง-สวนทางลุมพินี) จำนวน 6 คัน ล่า A4 (ที่สูงนคร-สนามหลวง) จำนวนรวม 6 คัน ก่อนที่ความเจริญจ่ายค่าโดยสารฉบับร่าง QR Code ใช้ประโยชน์แห่งช้าอื่นสถานที่มีคุณค่าโดยสารคิดตามระยะทางและมอบกว้างขวางถัดไป เชิงอรรถข่าวสารจาก เศษเดนินิวส์ (1), (2) กับ ขสมก. NewsBMTAQR CodepaymentTransportationQR Code Paymentองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ