องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ประสานมือแบงค์กรุงไทย นำร่องรถประจำทาง 510 วางเงินฉบับร่างสิ้นไร้เงินสด

องค์การขนส่งมวลชนเมืองหลวงเทวัญ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย นำร่องบริการรับสารภาพจ่ายค่าตั๋วแปลนไร้เงินสด (Cashless) บนบานศาลกล่าวรถยนต์โดยสารประจำทางติดแอร์ ช้า 510 ทั้งปวงคัน เป็นระยะสมัย 2 ดวงจันทร์ ริเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เดือนที่ 4 2562 เป็นต้นไป เพราะว่าคว้าแก่ระเบียบแบบแผนลงนามรายงานการช่วยกัน (MOU) การให้บริการรับสารภาพชำระค่าตั๋วภาพร่างสิ้นไร้เงินสดจรสุภาพเรียบร้อยหลังจากนั้น เจ้าเอ็งประยูรวงศ์ ช่วยดาลัด รองผู้อำนวยการด้านการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้ดูแลหน่วยงานขนส่งมวลชนเมืองใหญ่เทพยดา (ขสมก.) ประเจิดประเจ้อว่า “เนื่องจากรัฐบาลมีหลักการส่งเสริมแบ่งออกประเทศไทยสาวก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำระเบียบยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานหมู่งานชำระเงินร่างอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ลงมาชดใช้วางรากฐานไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลสิ่งของไทย เพื่อจะเข้าสู่เข้าผู้เข้าคนไร้เงินสด (Cashless Society) ขสมก.จึ่งร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เดินโครงการนำร่อง บริการรับสารภาพชำระค่าพาหนะภาพร่างไร้ตัวเงิน บนบานรถโดยสารติดแอร์ เลยเวลา 510 ทั้งหมดคัน เป็นระยะยุค 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป” กรรมวิธีวางเงิน ผู้รับบริการสามารถจ่ายค่าตั๋ว ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) บนบานศาลกล่าวรถโดยสารเช่นกันวิธีปะปนกัน ดังนั้น ชำระค่าพาหนะอีกด้วยบัตรสวัสดิการที่บ้านเมือง รวมหมด 3 ประเภท ตัวอย่างเช่น ตั๋วผลประโยชน์สถานที่ประเทศชาติ สาวแรก (เวอร์ชั่น 2.0), บัตรผลประโยชน์สถานที่ประเทศชาติสถานที่ขึ้นทะเบียนกับงานรถไฟลอยฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแหลมทอง (รฟม.) (เวอร์ชั่น 2.5) ด้วยกันบัตรสวัสดิการที่แว่นแคว้นเวอร์ชั่น 4.0 จ่ายค่าตั๋วเช่นกันตั๋วอนันต์เลขฐานสอง และบัตรเครดิต ภาพร่าง contactless สรรพสิ่งธนาคารต่างๆ จ่ายค่าพาหนะเช่นกันกบิล QR Code สิ่งของทุกธนาคาร ชำระค่าตั๋วอีกด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรพสิ่ง ขสมก. เพราะผู้รับบริการสมรรถจับจ่ายใช้สอยบัตรโดยสารดังที่กล่าวมาแล้วคว้าบนรถยนต์โดยสารประจำทางติดแอร์ ล่าช้า 510 ด้วยกันวงกำจัดบัตรที่บ้ายรถโดยสารประจำทาง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งตั๋วขึ้นรถดังกล่าวจะมีมูลคุณค่าในตั๋ว จำนวนรวม 50 เท้า ดังนี้ผู้ใช้บริการ สมรรถเติมทรัพย์สมบัติแห่งตั๋วคว้า 3 วิธี เพราะฉะนี้ กรอกทรัพย์สมบัติผ่าน Mobile Banking สิ่งของทุกแบงค์ กรอกทรัพย์สมบัติเปลี่ยนทู่ ATM ของทุกธนาคาร กรอกทรัพย์สมบัติเปลี่ยนโต๊ะ ธนาคารกรุงไทย ทั้งปวงสาขา เพราะ ขสมก.จะมีส่วนลดให้กับผู้รับบริการ สถานที่ซื้อบัตรขึ้นรถอิเล็กทรอนิกส์สรรพสิ่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เพราะฉะนี้ ผู้รับบริการสถานที่จับจ่ายใช้สอยตั๋ว 10,000 ใบแรก ระหว่างวันที่ 3 – 30 เดือนที่ 4 2562 สามารถซื้อตั๋วคว้าที่ราคา 40 พระบาท ผู้ใช้บริการสถานที่นำบัตรมากรอกสมบัติเปลี่ยนโต๊ะธนาคารกรุงไทย ทุกสำนักงานสาขา ตั้งแต่ 100 เท้าขึ้นไป จักมีกรรมสิทธิ์ค่าภายในบัตรทวีคูณอีก 50 บาทา (กำหนดจำนวนรวม 2,000 ใบ) เช่นนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรโดยสารล่วงหน้า (ตั๋วรายเดือน – รายสัปดาห์, บัตรนักเรียน – นิสิต) แห่งการแรมรอนคว้าตามปกติ เรียกร้องประสีประสาข้อปลีกย่อยส่งเสริมเกี่ยวกับงานใช้บริการ ไต่ถามวิถีทางรถประจำทาง ไม่ก็แนะนำตัวบริการถึงที่เหมาะ wwwมันสมองbmta.co.th. ไม่ก็ ศูนย์รวม call center 1348 ทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่ยุค 05.00 – 22.00 นาฬิกา คำอธิบายเพิ่มเติม bmta , Archery Rookies NewsBMTA

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/รถเมล์-ไร้เงินสด-mou.jpg