องค์กรจักใช้คืนเทคโนโลยีดูแลพลานามัยพนักงานด้วยกันผู้บริหารได้มาอย่างไร

ขนมจากการก้าวไปสู่สังคมคนชราแบบเจริญในอีกเปล่ากี่ทอผ้าพรรษาตรงหน้า องค์กรทั้งหมดขนาดริเริ่มประสบปัญหาสุขภาพอนามัยสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่กับผู้บริหาร ทั่วเนื้อความโสหุ้ยด้านผลประโยชน์สุขภาพหรือไม่ก็ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นไปไม่ว่างเว้น การป่วยอีกด้วยโรคเรื้อรังสถานที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานน้อยลง โจทย์การเสี่ยงกับการก่อเกิดความเจ็บไข้สาหัสแห่งผู้บริหารระดับสูง คดี#สลับซับซ้อนกับกิจงานสถานที่สมบูรณ์ของการจัดการงานบุคคลที่ปีกสุขภาพอนามัย ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตสรรพสิ่งพนักงาน การวางท่าออฟฟิตซินโดรมที่มีแนวโน้มเจริญ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สูงสุดเพิ่มความร้ายกาจขึ้นไปแห่งหน่วยงานขนาดใหญ่ ตามที่เจ้าหน้าที่กับผู้บริหารมีมากมาย ดังนั้น อีฉันจึ่งมองเห็นการนำเทคโนโลยีลงมาช่วยดูแลสุขภาพอนามัยเจ้าหน้าที่กับเทศมนตรีสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านี้ โจทย์โรคภัยเปล่าติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ความเจ็บไข้อ้วน ความเจ็บป่วยไขมันแห่งโลหิตรุ่งเรือง มีอัตรามากขึ้นที่องค์กร เป็นผลให้การเสี่ยงทาบความเจ็บป่วยรุนแรงสถานที่พิทักษ์ชั่วและปากเหยี่ยวปากกา เป็นต้นว่า โรคหัวใจ หรือไม่ก็ ความเจ็บป่วยหลอดเลือดขมองแตกหรือไม่ก็ลีบ สมบูรณ์ ขนมจากข้อมูลพบพานว่าโปร่งองค์กรมีสัดส่วนสรรพสิ่งบุคลากรมีความผิดปรกติสิ่งของความเจ็บป่วยเปล่าต่อเนื่องไม่จบสิ้นเต็มแรงจรด 25% ของบุคลากรทั้งสิ้นซึ่งถือว่าสูงศักดิ์ยิ่งนักข่าวขนมจาก Harvard Business Review ระบุว่า งบดุลสถานที่ใช้แห่งการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งของบุคลากรทั้งหมด 1 ดอลลาร์ หน่วยงานจะเสียชดเชยคืนมา 2.71 ดอลลาร์ เป็นพิเศษข้างของการเพิ่มประสิทธิภาพแห่งงาน ลดการอำลาธุรกิจขนมจากการล้มป่วย ไม่ก็ ทุ่นค่าใช้จ่ายปีกการสอดส่องดูแลพลานามัยเมื่อป่วยจากนัยดังที่กล่าวมาแล้วทำให้ประกอบด้วยการคาดการณ์การมูลค่าท้องตลาดของการสอดส่องสุขภาพอนามัยด้วยองค์กร จะเจริญอยู่สถานที่ $90.7 Billion ที่ปี 2026 (Grand View Research, Inc.) ทั้งนี้ เทคโนโลยีเพราะว่าการสอดส่องพลานามัยและผู้บริหารที่หน่วยงาน แยกตามรูปแบบงานให้บริการปะปนกัน เป็นต้นว่าแนวการใช้เทคโนโลยีเนื่องด้วยปกปักรักษาการเสี่ยงโรคภัย (Preventive) ได้ผลนำเทคโนโลยีลงมาเอาใจใส่สุขภาพอนามัยด้วยกันดูแลก่อนกำหนดงานก่อเกิดโรคภัยปะปนกัน การใช้คืนเทคโนโลยีวิเคราะห์ข่าวสุขภาพอนามัยกับคาดการณ์การเสี่ยงสุขภาพอนามัยของบุคลากรไม่ก็เทศมนตรี ช่วงปัจจุบันข้อมูลพลานามัยจากการพิจารณาพลานามัยรายปีนั้น พนักงานจักมีสิทธิ์แห่งแนวทางไดอารี่สุขภาพอนามัยเป็น hard copy เปล่าสมรรถสืบเสาะผลการสำรวจพลานามัยเป็นแนวโน้มคว้า ทำให้อาจจะเปล่าสมรรถพินิจพิจารณาการเสี่ยงสุขภาพแห่งคงเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ แล้วจึงมีการนำกบิล เป็นต้นว่า งานรวมเล่มข้อมูลพลานามัยจาการสำรวจสุขภาพรายปี หรือ งานตรวจตามหลักอาแม่ชีวเวชศาสตร์ ลงมาพินิจพิจารณาและถอดความผลที่หนทางสิ่งของส่วนบุคคลและทั้งมวลหน่วยงาน เพื่อจะชี้ให้เห็นจดความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยแห่งคงบังเกิดก่อนที่จะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อไม่จบสิ้นปะปนกัน และจ่ายคำแนะนำในการสอดส่องก่อนกำหนดเป็นไข้ได้มาพร้อมด้วย งานก่อสร้างกิจกรรมร่วมกับงานใช้คืนเทคโนโลยีในงานสืบหาผลเพื่อจะลดความเสี่ยงด้านพลานามัย ให้บุคลากรไม่ก็ผู้บริหาร หน่วยงานเริ่มประกอบด้วยการพาเทคโนโลยี wearable device แห่งโด่งดังในท้องตลาด มาประยุกต์ใช้แห่งการงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแห่งองค์กร อาทิเช่น การชิงดีชิงเด่นการลดน้ำหนักออนไลน์เพื่อลดการเสี่ยงความเจ็บป่วยเปล่าต่อเนื่องไม่จบสิ้น การชิงดีชิงเด่นออกกำลังอีกด้วยงานวิ่งแบบ Virtual Run เป็นต้น มีบางหน่วยงานนำมาใช้ อาทิเช่น Seagate ใช้เทคโนโลยีสรรพสิ่ง Diamate แห่งงานตัดทอนการเสี่ยงโรคเรื้อรังของบุคลากรภายใต้งานดูแลด้านของกินและการออกกำลังกาย หรือ เมืองใหญ่เทพสัญญาประกัน จัดการแก่แย่งชิงลดน้ำหนักจ่ายพนักงาน เป็นอาทิ หรือ Virgin Pulse เรือแพลทฟอร์มแห่งสนับสนุนจรรโลงสุขภาพอนามัยสิ่งของบุคลากรผ่านกิจกรรมต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ หรือ Vitality แพลทฟอร์มที่สมรรถงานสับเปลี่ยนการออกแรงมาครอบครองชั้นเชิงบำเหน็จ ต้นแบบบริการ Dietz แห่งการพินิจพิจารณาข่าวสุขภาพแนวงานใช้คืนเทคโนโลยีเพราะว่ารักษาโรค (Curative) สำเร็จจับเทคโนโลยีลงมาเอาใจช่วยที่การปกปักรักษาความเจ็บป่วยในกรณีที่เป็นความเจ็บป่วยเปล่าซับซ้อน ไม่ก็ โรคเรื้อรังที่จำต้องดูแลต่อเนื่อง ตัดทอนการแรมรอนมาโรงพยาบาลซึ่งสมรรถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ได้มา อาทิเช่น การดูแลคดีสุขภาพกายด้วยกันสุขภาพจิตสิ่งของพนักงานผ่าน Tele Medicine องค์กรเริ่มประกอบด้วยการนำตะแคงเลเมดิซีนไม่ก็การแพทย์ระยะไกล มาให้บริการเจ้าหน้าที่ไม่ก็เทศมนตรี ที่การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ไม่ซับซ้อนที่พานพบบ่อย หรือไม่ก็ การดำรงไม่ว่างเว้น อาทิเช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือดรุ่งเรืองที่จำกัดทีท่าคว้า ไม่ก็งานให้บริการปีกสุขภาพจิตไม่ก็ความเครียดสรรพสิ่งพนักงานโดยรูปแบบงานให้บริการนักจิตวิทยาข้อเสนอแนะเปลี่ยนแอปกองพลิเคชั่น เนื่องจากสมรรถอำนวยความสะดวก ทุ่นค่าใช้จ่ายกับเวลาที่งานแรมรอนจากไปรักษาแห่งโรงพยาบาล เพราะว่าซีกตรงนี้องค์กรต้องประสานงานกับดักบริการยืนยันสุขภาพอนามัยพนักงานแห่งใช้คืนบริการอยู่ปันออกปฏิบัติการรับการบริการผ่านเทเลเมดิซีนเช่นกัน ต้นแบบผู้ให้บริการ อาทิเช่น ออกลูก้า ตะแคงเลเมดมนุษยชาติซีนแห่งให้บริการปีกสุขภาพจิตเป็นพิเศษ ให้กำเนิด้า เอียงเลเมดิซีนแห่งให้บริการด้านสุขภาพจิตการสอดส่องสุขภาพอนามัยพนักงานจดสถานที่ทำงาน ด้วยองค์กรขนาดใหญ่มักจะประกอบด้วยบริการทางการแพทย์เพราะนายแพทย์หรือนางพยาบาลลงมาประจำที่สถานประกอบการ จะอย่างไรก็ตาม อีกทั้งไม่มีบริการที่ตนภาพร่างสหสาขาวิชาชีวิตเพื่อจะการสอดส่องดูแลสุขภาพอนามัยในอวัยวะรวม อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด เภสัชกร โภชนากรหรือมากกำหนดของกิน ยิ่งไปกว่านี้ หน่วยงานสัดส่วนกลางๆและขนาดย่อม อีกต่างหากไม่สามารถแก่ผลประโยชน์กลุ่มนี้ได้มาเต็มแรงนัก การพาเทคโนโลยีบริหารสั่งการบุคลากรด้านสาธารณสุขในสถานประกอบการต้นฉบับ As a service แล้วก็เป็นวิธีเลือกเอ็ดที่เขียมค่าใช้จ่ายยิ่งกว่าการสถานที่พนักงานเดินทางจรเยียวยารักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้นว่า REFIT บริการจัดส่งนักกายภาพบำบัดเพื่อที่จะขบปัญหาออฟฟิตซินโดรมด้วยกันการจ่ายคำแนะนำข้างบริหารร่างกายจ่ายพนักงาน REFIT บริการจัดส่งนักกายภาพบำบัดเพื่อจะแก้ปัญหาออฟฟิตซินโดรมด้วยกันงานปันออกข้อแนะด้านออกกำลังกายจ่ายพนักงาน การทุ่นค่าใช้จ่ายด้านยาเสพติดและการรักษาพยาบาลโดยการเปลี่ยนแปลงความประพฤติงานสอดส่องสุขภาพ เหลือแหล่องค์กรประสบปัญหาค่าใช้จ่ายขนมจากความเจ็บไข้ไม่ต่อเนื่องกินเวลา อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคภัยไขมันที่เลือดสูง หรือ ความเจ็บป่วยอุ้ยอ้ายซึ่งความเจ็บไข้เหล่านี้สามารถทำให้เสมอลดค่าใช้จ่ายเช่นกันการจรรโลงให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความประพฤติการดูแลพลานามัยได้ เช่น การส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการเบ่งแรง ซึ่งเมื่อควบคุมของกินด้วยกันออกกำลังกายทำให้รุ่งเรืองขึ้นแล้ว จะทำเอาสมรรถลดการใช้คืนยาเสพติดโปร่งแสงอย่างยอม เช่น ยาตัดทอนระดับน้ำตาลในโลหิตได้ แม่แบบที่ต่างประเทศ เช่น Glycoleap แพลทฟอร์มสอดส่องคนไข้เบาหวานในประเทศประเทศสิงคโปร์Glycoleap แพลทฟอร์มสอดส่องดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศสิงคโปร์การยอมรับยาเสพติดโรคเรื้อรังแห่งห้องหับพยาบาล กรอบความคิดลงความว่า ที่บางองค์กรประกอบด้วยจำนวนคนเจ็บโรคเรื้อรังแห่งชั้นที่สูง ซึ่งโรคเรื้อรังแห่งสามารถควบคุมทีท่าสิ่งของโรคภัยให้สิงสู่ในชั้นที่ปลอดภัย เช่น การควบควบคุมความดันโลหิต หรือไม่ก็ การควบคุมระดับน้ำตาลในโลหิต ผู้ป่วยอาจจะไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องแรมรอนไปโรงพยาบาล ซึ่งหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้การพบพานนายแพทย์แห่งห้องหับนางพยาบาลของสถานประกอบการ เป็นสิ่งกลมๆที่บุคลากรมารับงานตรวจสืบเสาะกับรับยาเสพติดโรคเรื้อรังได้มา โดยคงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเทคโนโลยี tele medicine ด้วยการปรึกษากับเภสัชกรก่อนกำหนดทำรับสารภาพยาเสพติดอีกด้วย แนวทางงานใช้เทคโนโลยีด้วยเพิ่มประสิทธิภาพที่การดำเนินการสั่งการด้วยกันลดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีนี้เน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพที่การจัดการธุรกิจทรัพยากรคน โดยเฉพาะคดีงานตรวจและบริหารเคลมค่ารักษาพยาบาล หรือ การลดค่าใช้จ่ายกระยาเลย งานให้บริการข้อมูลติดตามกรมธรรม์ หรือติดตามผลประโยชน์สรรพสิ่งบุคลากรผ่านเล็กปกำลังพลิเคชั่น หมายรวมการกระทำปะปนกันที่จากเดิมฝ่ายทรัพยากรคนจะครอบครองตัวดำเนินการ เป็นต้นว่า การให้บริการข่าวสารต่างๆ ตามกรมธรรม์ หรือติดตามสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น สิทธิประโยชน์ในการรักษานางพยาบาล เรื่องราวมุ่งค่าทดแทนชดใช้ (การเคลม) ประวัติการจ่ายจ่ายตามสวัสดิการ ข้อปลีกย่อยเนื้อความดูแลของผู้ใช้งานและครอบครัวสรรพสิ่งผู้ใช้งาน งานหวังค่าสินไหมทดแทนกับงานสืบเสาะวรรณะการพิจารณา เป็นอาทิ แบบอย่างบริการ เช่น TPA Care สรรพสิ่งแหลมทองเรียวเซอร์วิส พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเอง รวมทั้งงานติดตามวรรณะ หรือ งานใช้อำนาจรักษา แห่ง สถานพยาบาลคว้าอีกด้วย ไม่ก็ การให้บริการข่าวสารเปลี่ยนระบบแชทบอท สิ่งของบริษัทประกันต่างๆ เป็นต้น TPA Care สิ่งของแหลมทองเรียวเซอร์วิส เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตนเอง รวมถึงการติดตามระดับ หรือไม่ก็ งานใช้คืนอำนาจรักษา ที่ สถานพยาบาลได้การจ้าให้ประกอบด้วย Self Insurance เพื่อที่จะส่งเสริมจากสวัสดิการหลัก ปันออกเจ้าหน้าที่สมรรถคัดเลือกจับจ่ายใช้สอยร่วมกันทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพื่องานดูแลรักษาที่สมบูรณ์ได้ แม่แบบที่ต่างด้าว เช่น CollectiveHealth, Self-insurance SaaS platformการเทียบเคียงเปรียบเทียบด้วยกันเลือกบริการทางการแพทย์อีกด้วยเทคโนโลยี เสร็จใช้คืนคลังข้อมูลสิ่งของผู้ให้บริการสุขภาพ เป็นต้นว่า โรงพยาบาล คลินิก ลงมาคาดคะเน และวิเคราะห์อุปไมยในข้างปะปนกัน เพื่อเลือกผู้ให้บริการสุขภาพอนามัยแห่งสมควรรวมหมดแห่งปีกความสามารถการรักษา ความสะดวกว่อง รวมทั้งข้างโสหุ้ยแห่งงานใช้คืนบริการ แม่แบบแห่งต่างชาติ อาทิ Castlight Health ที่ให้บริการ subscription mode เหตุด้วยองค์การแห่งงานเข้าถึงประกาศการเทียบเคียงเทียบผู้ให้บริการอนามัย หรือ ในประเทศไทยเริ่มมีงานไม่มิดชิดข่าวสารเพื่อประกอบการตรวจคัดเลือกสถานพยาบาล อาทิ การประเจิดประเจ้อ ราคายาเสพติดที่โรงหมอเอกชน สรรพสิ่งกน. เป็นอาทิการไม่มิดชิด สนนราคายาที่โรงพยาบาลเอกชน สรรพสิ่งกรมการค้าภายในการจรรโลงอนามัยทางการเงินเพราะด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ผลนำบริการปีกการคลังส่วนบุคคล ไม่ก็ การดำเนินการความร่ำรวยเฉพาะบุคคล มาบริการแห่งครรลองเทคโนโลยี ต้นแบบแห่งต่างด้าว อาทิ PayActivการบริหาร Employee Health Benefit การดำเนินการว่าการ Employee Health Benefit ดำรงฐานะอีกโจทย์เอ็ดขององค์กร การดำเนินการบริหารซีกตรงนี้ช่วยจ่ายด้านทรัพยากรคนกระทำมีประสิทธิภาพเติบโต แม่แบบแห่งต่างประเทศ อาทิ PlanSource Holdingsจักมองเห็นได้ตวาดมีหลากหลายแนวทางที่การแห่งหนองค์กรจะใช้เทคโนโลยีสอดส่องอนามัยบุคลากรและผู้บริหารได้ ทั่วแห่งข้างการส่งเสริม ดูแล ไม่ก็รักษาโรค หรืองานเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกันทุ่นค่าใช้จ่ายแห่งงานทำ อยู่แห่งหนท่านผู้บริหารและก้ำทรัพยากรคนจักเลือกประยุกต์ใช้จ่ายสมน้ำสมเนื้อกับบริบทสิ่งของแต่ละองค์กรต่อไปแต่งเพราะไพรษ์ชัย เพชรเอาชีวิตผู้ร่วมทำก่อตั้งไดอะเมโท เรือแพลทแบบฟอร์มดูแลผู้ป่วยเบาหวานกับโรคเรื้อรังเพราะด้วยองค์กรถามข้อมูลเพิ่มพูนพอดี[email protected] Corp InnovHealthTechCorporate Innovation