ห้องอาหารขนาดย่อมสมรรถเข้าถึงข้อมูลทุนวัตถุดิบได้ต่อจากนั้นด้วย Freshket Insight

Freshket เอ็ดแห่ง Startup แหลมทอง ดำรงฐานะตลาดสดออนไลน์เพื่อร้านอาหาร ขนมจากแต่เดิมนอกจากลุ้นณงานว่าการวัตถุดิบแล้วในเวลานี้เจ้าของร้านอีกทั้งสมรรถเข้าถึงประกาศทุนเดิมวัตถุดิบ หรือไม่ก็ Food Cost ได้มาทุกเมื่อ ดงษ์ลดา หม้อพะเนียงเวทย์ CEO กล่าวว่า “Freshket รู้เจ้าของร้านอาหารจ๋าแหวทุนวัตถุดิบหรือไม่ก็ Food Cost ครอบครองชิ้นสำคัญชั้นต้นไม้ๆ เกินที่งานบริหารห้องอาหาร เพราะว่า Food Cost เป็นต้นทุนเสาๆ ของห้องอาหาร อย่างโกร๋งเกร๋งๆ ก็ 35% สรรพสิ่งทุนทั้งเพ เราแล้วก็ดองนำข้อคิดเห็นนี้ลงมาสังสนทนากับดักกรุ๊ปแหว ดีฉันจำเป็นต้องสนับสนุนร้านอาหารแห่งเนื้อความตรงนี้ ห้องอาหารสถานที่ซื้อของกับดัก Freshket ควรเข้าถึงข่าวทุนเดิมวัตถุดิบสิ่งของร้านเขาได้ ต้นร่างง่ายๆ ด้วยกันเมื่อไรก็ได้มา” Freshket แล้วก็คว้าชกอดอยากขนมจากข้อมูลแห่งห้องอาหารจับจ่ายวัตถุดิบกับ Freshket ทำแห่งรูปแบบรายงานบนอ่อนปทหาริเคชั่น สถานที่สามารถเรียกแลดูประกาศทุนเดิมวัตถุดิบคว้าเรียลไทม์ ติดตามขณะแห่งมุ่งหมาย รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ตกลง รวมทั้งข่าวการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบแต่ละกำหนดการ นอกจากนี้อีกทั้งสมรรถดึงเป็นแฟ้มออกมาทำงานต่อได้อีกด้วย ฉันใดจรดแยกออกมาอีกเล็กปฯ เพราะว่า Freshket เลือกคัดที่จะออกดำรงฐานะอีกอ่อนปพลิเคชั่นเอ็ดแห่งหนมีชื่อเสียงว่า Freshket Insight ตามที่ดีฉันเข้าใจดุ user ส่วนใหญ่สถานที่ใช้งานเล็กปฯ Freshket ช่วงปัจจุบัน แน่นอน ตกว่าบุคลากรณร้านขายของแห่งหนไม่อายแห่งแห่งการสั่งของ เราแล้วก็คัดเลือกที่จะจำแนกนำ report ต่างๆ ออกมาอีกอ่อนปฯ พอให้เจ้าของร้านใช้งานได้ง่าย เพราะในอนาคตก็จักประกอบด้วยการประหมัดท้องแห้งจับ Insight ต่างๆ ลงมาปันออกเจ้าของร้านอาหารได้ใช้คืนแห่งงานวิเคราะห์การงานสิ่งของตนเองจำเริญต่อไป ไพรษ์ลดา เสนอทำให้รุ่งเรืองขึ้นดุ “แน่นอน ข้อคิดเนื้อความข่าว Food Cost ดีฉันก็ได้ feedback มาจากร้านอาหารจ๋า User สถานที่เข้ามาใช้คืน Freshket ค่อนข้างมโนหร เท่าเทียมครอบครอง community มีอะไรเขาจะ feedback ทั่ว ชี้แนะตลอด ซึ่งอิฉันก็มานะบากบั่นกลั่นกรองแล้วพัฒนาเพื่อที่จะสนองตอบ ตอนนี้ community สรรพสิ่งร้านอาหารแห่งหนชดใช้ Freshket จึงค่อนข้างมั่นคง ร้านขายของสถานที่เข้ามาใช้คืนดิฉัน เกินครึ่งจะประกอบด้วยงานบอกต่อมอบเสี่ยว หรือร้านขายของสถานที่รู้จักมักจี่กักคุมชดใช้ ซึ่งดิฉันเชื่อดุชิ้นแห่งหนทำให้มนุชสถานที่ใช้คืนประกอบด้วยงาน refer ก็รวมความว่าเรื่องหวานคอแร้ง ทั่วในทางการใช้งานจริงๆ ตกว่าอีฉันจำลองความประพฤติสถานที่ร้านอาหารต้องทำทุกเมื่อเชื่อวัน รวมความว่าเขาจะประกอบด้วยใบตลาด เอาไว้ถึงว่าต้องบัญชาซัพพลายเออร์กำหนดการไหน เท่าใด ทางไลน์หรือไม่ก็ติดต่ออีกที ดิฉันก็ลอกใบตรงนั้นแจกเข้าสิงสู่ที่แอปฯ สิ่งของดีฉัน เมื่อห้องอาหารเลือกเฟ้นตารางได้ผลก็เป็นอันยุติจ๋า เท่า 2-3 นาที ก็อ่อนโยนจากนั้น จึงยังคล่องในด้านสรรพสิ่งห้องอาหารจี๊ดๆ แห่งคุ้นชินจรตลาดเอง NewsInsightFoodTechfreshket