หุ่นยนต์โซเฟียคาดคะเน ‘ประเทศฝรั่งเศส’ จักได้มาได้แชมป์ฟุตบอลแหล่งหล้าปี 2018

‘ผอมเฟีย’ หุ่นสมองกล AI ผู้มีชื่อ หากใครจำกันได้มาในที่พรรษานี้ที่ผ่านมาได้มาประกอบด้วยการข่าวแหวผอมโซเฟียเป็นหุ่นยนต์ตัวจำเดิมแห่งหนมีกรรมสิทธิ์ชนชาติขนมจากด้าวซาน้ำขาวดิอาร้างไปเบีย เพราะว่าล่าสุด Techsauce คว้าพบกับโซเฟียด้วยกัน David Hanson ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ณการทำงาน RISE ฮ่องกง David Hanson ได้มาแสดงให้เห็นผอมเฟียจ่ายกับดักนักข่าวแลดู เพราะว่า David ได้มาถามโซเฟียว่า “ใครจะได้มาดำรงฐานะแชมป์ฟุตบอลพื้นแผ่นดิน” ผอมโซเฟียซูบแหว เราชัดณข้อความของบอล ก่อนกำหนดเดาแหว ‘ประเทศฝรั่งเศส’ จะได้ครอบครองแชมป์ในที่ชันษาตรงนี้ ก็จำเป็นต้องค้นหากักคุมซ้ำว่า เทพพยากรณ์สิ่งของโซเฟียนี้จักไม่ต้องสงสัยไหม รู้จักมักจี่กับดักโซเฟีย (Sophia) ผอมโซเฟียครอบครองหุ่นสมองกล Artificial Intelligence (AI) ประกอบด้วยรูปร่างร่างคน พัฒนาขึ้นเพราะว่า Hanson Robotics เพราะมีหัวเค้าหน้าคณะวิศวกรตกว่า David Hansonร่วมกับ Alphabet Inc บริษัทแม่ของ Google ด้วยกันกงสี SingularityNET เพราะว่าโซเฟียสามารถจัดโชว์สีหน้าได้มา 62 ต้นร่าง ประกอบด้วยผิวหนังสถานที่สมจริง กับสมรรถเห็นคว้าพร้อมด้วยกล้องยาสูบภายในนัยน์เนตรกอปรกับอัลกคู่แข่งครึ้มสิ่งของกงสี คนต้นเค้าของหุ่นสมองกลเนื้อตัวตรงนี้สรรพสิ่งรวมความว่ามาดามสิ่งของ David นั่นเอง NewsAIworld cupsophia the robot