หากเจ้าเอ็งนึกดูว่าสิงคโปร์ครอบครองใจกลางสิ่งของ Startups ณเอเชีย พิสูจน์ลองคิดดูอีกทีหนอ

ขนมจากการสำรวจสรรพสิ่ง SparkLabs Global Ventures กงสีสถานที่ชดใช้ค่าเสียหายราคาทุนกับ Startups ก่อตั้งเพราะ Net Jacobsson Frank Meehan ด้วยกัน Bernard Moon พวกเขาบ่งบอกแหวในเวลานี้บุรีแห่งหนกำลังจะเป็นศูนย์กลาง Startups แห่งเอเชียตกว่าบุรีเมืองปักกิ่งด้วยกันโซล แม้จะมี Startups มากหน้าหลายตาณตระภาคคฤหาสน์เรา แม้ว่าผิจะเอ่ยถึง Startups สถานที่ทำมาหากินคว้ามือวมกันจากนั้นจะอยู่ที่ 2 บุรีตรงนี้ เหตุแหวฉันใดแล้วก็ต้องดำรงฐานะ 2 นครแห่งหนรายงานไว้เพราะว่าณกรุงปักกิ่งมี Startups Unicorns จด 9 บริษัทและณโซลประกอบด้วยสิงสู่ 6 กองกลาง Startups Unicorns หมายถึงกงสี Startups แห่งมีมูลคุณประโยชน์โดยทั่วไปยิ่งกว่า 1 โพกล้านเหรียญสหรัฐตรงนั้นเอง เช่น Alibaba ที่กรุงปักกิ่ง กับ Line แห่งโซล โดยเหตุนั้นงานจ่ายชั้นจุดศูนย์กลางสิ่งของ Startups ส่วนหนึ่งก็จะมาจากจำนวนรวมสรรพสิ่ง unicorns สถานที่มีสิงสู่ที่แต่ละเมืองและเครื่องประกอบหรือวัตถุอื่นๆ วัตถุปัจจัยสิ่งของจุดศูนย์กลาง Startups กอปรจากไปพร้อมด้วย : Engineering talent ทักษะปีกวิศวกรรม Startup culture ขนมธรรมเนียม Entrepreneurs/mentors ผู้ลงทุน/ที่ปรึกษา Technical infrastructure โครงสร้างพื้นฐานข้างเทคโนโลยี Founding ecosystem and exits มีระบบระเบียบ ecosystem Legal and policy infrastructure สันเทศบัญญัติ Economic foundation ฐานรากปีกเศรษฐศาสตร์ Government policies นโยบายรัฐบาล Bernard Moon co-founder กล่าวว่า ประเทศจีนก็เหมือน Silicon Valley เมื่อ 4-5 ปีก่อน ประกอบด้วยมากต่อมากมนุชยั่วอยากจะลงมาให้ทุนณ startups ต้นฉบับ angel investing จากเหตุการณ์สถานะที่เป็นอยู่อสังหาริมทรัพย์ตกต่ำ ทำเอาประชาแห่งหนมีสตางค์หันไปลงทุนกับเทคโนโลยีณระยะแรกเริ่มหรือแห่งหนเรียกหาแหว startups ทั้งนี้ Bernard อีกทั้งคว้าเพิ่มพูนอีกแหว จากงานพูดข้อกติกาของ Startups ณประเทศสิงคโปร์จักพิจารณาุได้ดุพวกเขามีกองกลางสถานที่ได้เงินราคาซื้อแห่ง Series A ยังติดจะโกร๋งเกร๋ง จุดรวม Startups แห่งพื้นแผ่นดิน ขนมจากการตรวจตราสิ่งของ SparkLabs Silicon Valley 69 Unicorns New York City 16 Unicorns London สิบUnicorns Stockholm 6 Unicorns Berlin 5 Unicorns Tel Aviv 3 Unicorns Beijing 9 Unicorns Seoul 6 Unicorns Los Angeles 5 Unicorns Boston 8 Unicorns ขนมจากการจัดระดับของ SparkLabs จักเหลือบเห็นได้มาว่าปราศจากประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ตารางพ้น ขนมจากแห่งหนอิฉันนึกดูดุแดนสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งณจุดศูนย์กลางสรรพสิ่ง Startups ณแถบเอเชีย กระนั้นก็ตามประเทศสิงคโปร์อีกต่างหากมีสมรรถนะจ่ายก้าวหน้าอีกมาก ที่กาลเวลาอันห้วนผิเขาทั้งหลายบากบั่นกองพลัคลึงันตัวเองเข้าไปไปสู่ยกพื้นนานาประเทศแจกจำเริญ หมู่เราอาจคว้ามองเห็นสิงคโปร์ขึ้นสิงสู่ 1 ที่ สิบ ศูนย์กลาง Startups สิ่งของพื้นแผ่นดินอย่างแน่แท้ หัวนอนปลายตีน: e27 NewsStartupstartuphub