หล่มโบต้า สมคบคิด JICA จากประเทศญี่ปุ่น แสดงความสามารถ แทรกเตอร์อัจฉริยะเดินเครื่องอัตโนมัติต้นฉบับสิ้นไร้คนขับ

กองกลางประเทศไทยแก่งโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำกิจธุระเครื่องกลการกสิกรรมในที่เขตอาเซียน ครบครันเป็นเท้าหน้านวัตกรรมนาเพื่อที่จะอนาคตกาล ด้วยกัน ปลักโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับที่ว่าการความร่วมมือระหว่างชาติของประเทศญี่ปุ่น (JICA) กับที่ทำการเจริญเทคโนโลยีนอกโลกด้วยกันสิงขรไม่สารสนเทศ (องค์กรมวลชน) ไม่ก็ GISTDA จ้าแสดงความสามารถธุรกิจสิ่งของ KUBOTA Agri Robo Tractor รุ่น SL60A แทรกเตอร์อัจฉริยะ ติดเครื่องโดยอัตโนมัติแบบไร้คนขับ เพื่อที่จะชิงชัยสมรรถนะความแม่นยำระดับสูงสรรพสิ่งระบบเครือข่ายเสารับสัญญาณกฏเกณฑ์ (Base Station) เพราะว่าใช้เทคโนโลยีดาวเทียมชี้นำ GNSS ขนมจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่พื้นที่การกสิกรรมของแหลมทอง แห่ง แก่งโบต้า ฟาร์ม บุรีชลบุรี ปะทุในที่ฮิป่องโตะ คิโหมระ เอ็มดีโย่ง หุ้นส่วนสยามปลักโบต้าคอร์ปอเรชั่น ขีดคั่น กล่าวว่า ขนมจากความสำเร็จแห่งการช่วยกันไทย-ประเทศญี่ปุ่นที่การเพิ่มสอบใช้คืนเครื่องสร้างมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยี Auto Steering ตั้งแต่ชันษา 2017 คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) แล้วจึงได้ต่อยฝืดเคืองการร่วมสร้างวิจัย ภายใต้ชื่อเสียงเรียงนามแผน Social experiment using high-precision positioning data in Thailand สาขาเครื่องยนต์การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ร่วมกับหน่วยงาน JICA สรรพสิ่งประเทศญี่ปุ่น ด้วยกัน องค์กร GISTDA ของไทย เพื่อต่อสู้สมรรถนะความแม่นยำระดับสูงของเน็ตเวิร์กเสารับสัญญาณกฏเกณฑ์ (Base Station) เพราะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมชี้นำ GNSS แห่งเครื่องยนต์การกสิกรรมสิ่งของแหลมทอง เพื่อที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและสิ่งใหม่มาชดใช้บริหารจัดการฟาร์ม เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำที่ดินแม่นยำ Precision Farming ที่ระยะเวลาไร่ 4.0 ปันออกคล้องจองกับยุทธศาสตร์ชนชาติ แห่งหนก่นเพิ่มอำนาจการแข่งขันอาณาเขตการเกษตรแห่งระดับนานาชาติ เพื่อที่จะเดินเครื่องเศรษฐกิจสิ่งของด้าวเช่นกันเทคโนโลยีและของใหม่ปีกการกสิกรรมแทรกเตอร์อัจฉริยะ แห่งหนเดินเครื่องอัตโนมัติแปลนสิ้นไร้คนขับรถรุ่น SL60A ไม่ผิดเจริญขึ้นไปเพราะ แก่งโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ในเครือปลักโบต้ากรุ๊ป เป็นแทรกเตอร์สัดส่วน 60 กำลังม้า ไร้คนขับเหน้าจำเดิมสรรพสิ่งพื้นโลก ซึ่งแหมะจ่ายเป็นครั้งแรกในพระจันทร์มิถุนายน 2560 แห่งหนญี่ปุ่น เพราะว่าได้บำเหน็จระดับนานาชาติยิ่ง เช่น Best สิบ New Products Awards จาก Japanese Brand Award of 60th ในปี 2560 Award for Technological Achievement ขนมจาก The Japanese Society of Agricultural Machinery & Food Engineer และ FIMA Technical Novelty Award จากแดนสเเจือ ในชันษา 2018 อีกด้วยคุณสมบัติงานแบบเดินเครื่องโดยอัตโนมัติ (Auto self-driving) แห่งจ่ายเลือกสรรรวมหมดโหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) เดินหน้า เสื่อมโทรม จอด กับเลี้ยวได้มาแปลนโดยอัตโนมัติ ด้วยกันโหมดคืบหน้า (Linear Mode) เฉพาะเดินหน้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถสับเปลี่ยนธุรกิจระหว่าง 2 โหมดได้มาติดตามสัณฐานธุรกิจแห่งหนก่อ สมรรถนะแห่งสะดุดตาสรรพสิ่ง SL60A คือว่าระบบธุรกิจหยุดหัวงานสร้างทุ่งนาแปลนอัตโนมัติ ที่หลงเหลือระยะห่างละเว้นห่างริมคันนาเหมือน 4.4 เมตร รวมทั้งระบบขับเคลื่อนเจียรยังจุดกำเนิดงานต้นฉบับอัตโนมัติ (Auto Start Standby) และขับจรอีกต่างหากจุดเริ่มแรกเมื่อสำเร็จธุรกิจ (Auto Return Starting Position) เพื่อจะอำนวยความสะดวกมอบแก่ผู้ใช้งานทำงานได้มาสะดวกขึ้น ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมาและระบบช่วยเหลืองานสร้างที่ดินสรรพสิ่งแก่งโบต้า ไม่ก็ KUBOTA Smart Agri System (KSAS) โดยใช้คืนเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตร ร่วมกับกบิลสารสนเทศ (ICT) แห่งการดำเนินการจัดการในทุกขั้นตอน อีกทั่วสามารถควบคุมธุรกิจกบิลชี้บอกความเที่ยงตรงสูง ด้วยกันตั้งค่างานผ่านแท็บเล็ตจอ 10 นิ้ว แห่งไฮเทคโดยจักจัดแสดงประกาศบนบานศาลกล่าวจอดำรงฐานะตรากับถ้อยคำ เช่น งานตั้งขอบข่ายเนื้อที่ทำงาน การกำทีดเส้นทาง และงานสืบเสาะแลดูแทรกเตอร์ที่ระหว่างจัดการ สมรรถควบคุมแทรกเตอร์ขนมจากแท็บเล็ตคว้าสะดวก อีกทั่วสามารถใช้คืนแทรกเตอร์ไร้คนขับ 1 คัน กับแทรกเตอร์แห่งหนมีคนขับ 1 คัน ทำงานญิบกันไป พร้อมด้วยตั้งวัสดุเพื่อที่จะสวัสดีอย่างรอบด้าน ด้วยเซนเซอร์สัญญาณไฟจราจรความปลอดภัยรอบคัน สำคัญใจกับฟังก์ชั่นจอดรถอัตโนมัติครั้นเข้าชิดตัวคนหรือว่าชิ้นกีดมฤค ตลอดจนบัญชาหยุดงานรีบด่วนได้จากแท็บเล็ตแห่งใช้ควบคุม ยิ่งไปกว่านี้แอ่งโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น) อีกต่างหากคว้าปรับปรุงระเบียบ Auto self-driving ในรถคล้องนวดข้าว และรถดำนาอัจฉริยะเคลื่อนอัตโนมัติ แหมะกำจัดที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2018 เพื่อรองรับความเอนเอียงการขัดสนพลังงานอาณาเขตเกษตรกรรม จากปัญหาอายุเฉลี่ยสิ่งของชาวนาชาวไร่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มรุ่งเรืองขึ้นไป รวมถึงการขยายสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งในอนาคตแก่งโบต้ามีแผนปรับปรุงกบิลโดยอัตโนมัติ ต้นฉบับไร้คนขับร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องจักรอื่นของแก่งโบต้าแบบครบวงจร ขนมจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรภาครัฐสรรพสิ่งแหลมทอง กับญี่ปุ่น ในการพัฒนาระเบียบดาวเทียมนำเพื่อผลดีทางราชการที่ดินอย่างต่อเนื่อง สยามปลักโบต้ามีสมรรถนะพร้อมแห่งเป็นกกงานค้นคว้าวิจัยกับพัฒนาเครื่องกลการเกษตร เช่นกันงบออกทุนกระทั่ง 600 ล้านตีน ในงานจัดตั้งขึ้นแกนกลางวิจัยและพัฒนาแก่งโบต้าทวีปเอเชีย KUBOTA Research & Development ASIA (KRDA) ตั้งแต่ปี 2016 รองรับราคาการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางราชการทุ่งที่พวกประเทศอาเซียนแห่งหนเติบโตเพิ่มพูนรุ่งเรืองขึ้นไป สอดยอมรับกับทิศทางงานชดใช้เครื่องจักรทดแทนกำลังแรงงานมนุช ด้วย Smart Agriculture ที่ตั้งหน้าสร้างการพัฒนาของซื้อของขาย KUBOTA Group ไปสู่การครอบครองแบรนด์ชั้นนำระดับโลก หรือ Global Major Brand PR NewsKUBOTAKUBOTA Research & Development ASIA (KRDA)

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg