หรือ เว็บไซต์กรมปรับปรุงงานการค้าขาย กระทรวงพาณิชย์จะถูก Hack ?

นักข่าวเสนอตวาด มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของกรมเจริญกิจธุระการค้าขาย กระทรวงพาณิชย์ หรือ www.dbdมันสมองgo.th ซึ่งคงมีงานถูกไช เพื่อจะอัปโหลดแฟ้มข้อมูลไม่ประสงค์ มีผลกระทบเป็นเหตุให้โปร่ง URL ตกเป็นเนื้อควานเว็บพนันออนไลน์ เพราะว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบพานว่า url แห่งใช้คืนในงานเชื่อมต่อเข้าสูหน้าเว็บพนันดังที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ewt_mod และ slot ตามลิ้งค์แห่งปรากฎ https://www.dbd.goมันสมองth/ewt_mod/indexมันสมองhtmlhttps://wwwมันสมองdbdมันสมองgo.th/slot/indexมันสมองhtml****อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงถูกต้องสรรพสิ่งวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา มุขคณะทำงานเข้าไปสังเกตว่า Link ดังที่กล่าวมาแล้วครอบครองการลบออกออกไปเป็นที่อ่อนโยนหลังจากนั้น Newsdbdhacking