หนึ่งที่ 4 อสุราโย่งข้าง Accounting Firm Deloitte เปิดตัว Bitcoin ATM

ครั้นไม้อาทิตย์อสูรเทิ่งด้าน Accounting Firm Deloitte เริ่ม Bitcoin ATM หรือว่าเรียกย่อๆ ตวาด BTM สมรรถปันออกมนุษย์แลกเปลี่ยน digital currency แห่งวงศ์สกุลเงินตราดอลล่าร์ แคนนาดา คว้าจากนั้น หน่วยงานแห่งดูแลบริการตรงนี้มีชื่อดุ Rubix ครอบครองกรุ๊ปพัฒนาเล็กปกองพลิเคชั่นของ Deloitte ด้วยกันบริการนวชาตๆ สำนักงานสิงสู่บนบานเทคโนโลยี Blockchain ด้วยกัน BTM ก็เป็นเลิศแห่งนั้น ซึ่งโอกาสนี้ทีมงานจับมือกับ Bitaccess นี่มิใช่ความเพียรครั้งแรกในการดุน Bitcoin ATM แจกเกิด เพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่พรรษา 2013 เพราะ Lamassu ก็รั้งขึ้นแจกมนุชสมรรถนำเงินสดแปลงดำรงฐานะ digital currency คว้า ณพรรษา 2014 ก็มีผู้ให้บริการอื่นๆ รวมๆ จึงมีตู้กระทั่ง 775 ตู้ทั่วโลก (ข่าวสารโดย CoinATMRadar) เสียแต่ว่าก็อีกต่างหากไม่ไหวสารภาพความชื่นชอบเต็มแรงเมื่อ แต่ว่าคราวนี้พอ Deloitte โจนเข้าลุ้นเป็นตรายางเอง ยังทึ่มแหวจะนำไปคว้าไกลเพียงไร จุดหักเหสำคัญคือว่า digital currency อีกต่างหากไม่ไหวรับสารภาพเรื่องอุโฆษณชั้น critical mass และอีกดวงตกว่างานให้ความรู้ความเข้าใจแห่งงานใช้คืนเครื่องอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วอีกด้วย หัวนอนปลายตีน: Coindesk ทัศนียภาพ: bitcoinonair NewsmimeeBitcoinFinTechDeloitteBlockchain