หนังสือเดินทางทรงอำนาจเต็มที่ในแหล่งหล้า: ประเทศญี่ปุ่นขึ้นไปอันดับ 1 ประเทศสิงคโปร์ลงเจียรสิงสู่ระดับ 2

เว็บไซต์ Henley Passport Index เสนอข้อมูลกับงานจัดเกรดของ “พาสปอร์ตชนชาติ” หรือ “นำพาสฟอร์ต” (Passport) ปะปนกัน ทั่วโลก พบว่าที่พรรษาตรงนี้ หนังสือเดินทางจากญี่ปุ่นขึ้นไปครอบครองพาสปอร์ตแห่งมีอำนาจเต็มที่ในพื้นแผ่นดิน เพราะสามารถเข้าไปคว้าเต็มที่สุด 190 แดนเพราะไม่ต้องตาขอวีซ่า แซงขึ้นดำรงฐานะระดับ 1 รับช่วงสิงคโปร์ซึ่งพลัดหล่นยอมจรอยู่ประเภท 2 Photo: [email protected], Flickrเว็บไซต์ Henley Passport Index เสนอข่าวและงานจัดเกรดของ “พาสปอร์ตชนชาติ” หรือ “พาสฟอร์ต” (Passport) กระยาเลย ทั่วโลก ในที่พรรษา 2561 (คริสต์ศักราช 2018) เพราะตรวจวัดขนมจากจำนวนประเทศ เจาะจงว่าพาสปอร์ตขนมจากญี่ปุ่นขึ้นไปเป็นหนังสือเดินทางสถานที่มีอิทธิพลที่สุดในพื้นโลก เพราะสามารถเข้าคว้ามากสุด 190 ประเทศโดยไม่ต้องตาขอวีซ่า ซึ่งเกิดผลมาจากประเทศพม่าได้ยอมแบ่งออกคนญี่ปุ่นสัญจรลงมาได้โดยไม่ต้องชดใช้วีซ่าไม่นานมานี้) แออัดประเทศสิงคโปร์ขึ้นลงมาครอบครองระดับ 1 ในการตรวจตราตรงนี้คว้าประการเฉียดฉิว ในเวลาเดียวกันสหราชอาณาจักรด้วยกันสหรัฐฯ ก็ถูกเบียดยินยอมมาอยู่ระดับแห่ง 5 ซึ่งในปีกลายนั้นยังสิงสู่ระดับแห่ง 4 ทำเอาสหราชอาณาจักรด้วยกันสหรัฐฯ ประกอบด้วยจำนวนแดนที่ตะเวนเพราะว่าไม่ต้องขอเกี่ยววีซ่าเหมือนกับดัก ออสเตรีย, ลัมเสียหลักกเบิร์ก, ฮอลล์แลนด์ กับ โปรตุเกส อยู่แห่ง 186 ด้าว โดยข่าวดังที่กล่าวมาแล้วมาจาก International Air Transport Association (IATA), กลุ่มบริษัท Henley & Partners หุ้นส่วนแห่งกระทำข้างการแยกออกข้อแนะเกี่ยวพันบ้าน กับกองกลางการศึกษาค้นคว้าอื่นๆ แห่งเกี่ยวข้อง ครั้นแลดู สิบ ระดับแรกสิ่งของหนังสือเดินทางมีอิทธิพลแรงกล้าในโลก (ตรวจวัดขนมจากจำนวนด้าวสถานที่ตะเวนเข้าคว้าเพราะว่าไม่ต้องตาขอวีซ่า) จะมีเพราะฉะนี้ ญี่ปุ่น: 190 ประเทศ สิงคโปร์: 189 แดน เยอรมนี, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศเกาหลีใต้: 188 แดน เดนมาร์ก, ประเทศฟินแลนด์, อิตาลี, สวีกากเดน, สเเจือ: 187 ด้าว นอร์เวย์, สหราชอาณาจักร, ออสเตรีย, ลัมซวนเซกเบิร์ก, ฮอลล์แลนด์, ประเทศโปรตุเกส, อเมริกา: 186 ด้าว เบลเยี่ยม, สวิสเซอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, แคนาดา: 185 ประเทศ ออสเตรเลีย, กรีซ, มอลนัยเนตร: 183 ประเทศ นิวซีแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก: 182 ด้าว ไอซ์แลนด์: 181 ด้าว ฮังการี, สโลวีเนีย, มาเลเซีย: 180 ประเทศ ส่วนแหลมทองอยู่ระดับสถานที่ 68 รองรับการโคจรต้นฉบับไม่ต้องขอเกี่ยววีซ่าได้มาสิงสู่สถานที่ 77 ด้าว ซึ่งครอบครองประเภทร่วมกับประเทศเยกทรงอาบันส และประเทศสถานที่ตะเวนร่างไม่ต้องวีซ่าได้น้อยที่สุด รวมความว่า แดนประเทศอิหร่านด้วยกันอัฟกานิสถาน ซึ่งสัญจรร่างไม่ต้องตะขอวีซ่าได้มาเช่น 30 ด้าวแค่นั้น Christian Hมันสมอง Kälin สำคัญหมวดหุ้นส่วน Henley & Partners แยกออกความเห็นในที่คำแถลงตวาด “ผลสถานที่วิเศษตรงนี้ก่อเกิดจากบ้านเมืองปะปนกัน สามารถบรรลุผลจากงานร่วมกับทั่วโลกเพื่อสร้างโลกงานเชื่อมต่อกับความร่วมมือห้ามแบ่งออกก่อเกิดได้มากขึ้น ซึ่งจีนด้วยกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นรูปเป็นร่างประการที่บ่งบอกถึงจรดความคืบหน้านี้ โดยหญิบประเทศดำรงฐานะส่งผลการทำงานแห่งก้าวหน้าเต็มที่ที่สุดเมื่อวัดกับข่าวสารที่ชันษา 2017 อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์สิ่งเข้มเเข็งที่พวกเขาก่อสร้างขึ้นกับประเทศคู่ขายทั่วโลก” เชิงอรรถข้อมูลขนมจาก CNN Travel ด้วยกัน Channel NewsAsia NewsJapanPassportSingaporeTransportation