สิ่งของอธิคมสิ่งของ SCG แห่งรับประกันอีกด้วยบำเหน็จความยอดเยี่ยมสรรพสิ่งหน่วยงาน

สืบหา SCG องค์กรเป็นหนึ่งด้านการพัฒนาแห่งจิรังและความรับผิดชอบประกบสังคม ปีแห่ง 9 จากแท่น “Thailand Corporate Excellence Awards” แห่งสมัยที่สังคมและที่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงจรโดยเร็ว งานเดินธุรกิจเพราะว่าประหวัดกำไรพางอย่างข้างเดียวทรงไว้เปล่าเพียงพอที่จะเป็นเหตุให้องค์กรสมรรถก้าวหน้าประการยั่งยืนได้มา ถ้าหากแต่จักต้องหวนการกระทำงานที่ช่วยสร้างเสมอทั่วข้างเข้าสังคมหลักยึดคงและบริเวณแวดล้อมที่ดี จรครบครันๆ กับการเจริญมุขการงานอีกด้วย ดังนี้ ที่แท่นจ่ายบำเหน็จแจกแก่หน่วยงานแห่งหนเป็นเยี่ยมที่การบริหารว่าการปีกต่างๆ ประการ “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” แห่งหนจัดเพราะยุ่งเกี่ยวการบริหารการทำงานแห่งหนแหลมทอง (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬายอมแขนที่์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศกับคณะกรรมการพหูสูตรแล้วจึงตัดสินปันออก “SCG” เป็นหน่วยงานแห่งได้รับรางวัลความวิเศษปีกการพัฒนาแห่งหนจีรัง / ความรับผิดชอบดามเข้าสังคม ดำรงฐานะพรรษาที่ 9 นอกเหนือจากรางวัลอื่นๆแห่งหน SCG ได้มาอีก 7 บำเหน็จ ความร่วมแรงร่วมใจ ลงความว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาแห่งยั่งยืน คุณศักดิชัยชนะ เชาวน์ปัญญาปัญญาสามารถวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ และประธานคณะทำงาน Circular Economy SCG กล่าวว่า “วัตถุความสำเร็จที่ทำเอา SCG ได้รับบำเหน็จตรงนี้ต่อเนื่องจด 9 ชันษา ก่อเกิดขนมจากความร่วมมือของบุคลากรทั้งหมดแห่งมี Passion ที่การงานเช่นกันความรับผิดชอบทาบสังคม ตั้งแต่การวางแผนจวบจนถึงวัตรจริงๆ หมายรวมการก่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐบาล เอกชน และหมู่ชนเข้าสังคม รวมหมดที่ด้วยกันต่างด้าว เพื่อสอนตัวปัญญาระหว่างกักคุม เป็นเหตุให้โครงการปะปนกัน เคลื่อนคว้าประการสำเร็จผลและจิรัง เพราะหลงเชื่อตวาดชิ้นแห่งหนอิฉันทำจะมีส่วนช่วยจ่ายชาติของอิฉันเติบโตประการจิรังได้มาเช่นกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อที่จะการพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนั้น SCG ประกอบด้วยทรรศนะหลักคงตวาดเราจักปรับปรุงและบูรณะการปฏิบัติงานที่ทุกๆ ปีกอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นพิเศษ ที่ปีกบริเวณแวดล้อม โดยได้ริเริ่มและถ่ายทอดประสบการณ์แห่งการพัฒนากระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายแจกเป็นมิตรประกบสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจเดินสะพัด แห่งหนเน้นการใช้คืนทรัพยากรแจกคุ้มที่สุด ตั้งแต่การผลิตแห่งชดใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เจริญปันออกของซื้อของขายประกอบด้วยคุณภาพดำเกิง สามารถใช้งานได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยง และคุ้มค่าตกขอบ ยิ่งไปกว่านี้ ขนองการใช้งานสรรพสิ่งผู้ซื้อ ยังสามารถนำกลับมาครอบครองวัตถุดิบณกระบวนการผลิตแต่เดิมหรือกระบวนการอื่นแห่งใกล้เคียงคว้าเช่นกัน” เรื่องประสงค์ต่อไปสรรพสิ่ง SCG “ถ้าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเดินเครื่องจ่ายบังเกิดคว้าอย่างกว้างขวาง กับอยู่ที่จิตสำนึกสรรพสิ่งทั้งหมด การชดใช้ทรัพยากรของด้าวก็จักมีประสิทธิภาพจำเริญ ก่อเกิดผลดีกับทั้งหมดสรรพสิ่งแดนกับพื้นแผ่นดินทาบจร” เจ้าเอ็งศักดิชัย กล่าวสรุป ทั้งเพตรงนี้ลงความว่าความมุ่งหมายสิ่งของ SCG แห่งตั้งใจสร้างคุณลักษณะเพื่อที่จะตอบแทนสังคม กับตั้งใจแจกองค์กรอื่น ๆ นำเจียรต่อยท้องแห้งไปสู่การพัฒนาแห่งหนจิรังกับการดำเนินการทำงานด้วยความรับผิดชอบดามเข้าผู้เข้าคน แจกแหล่งหล้าตรงนี้น่าอยู่ขึ้นไปสมรู้ร่วมคิดได้มา PR NewsSCGThailand Corporate Excellence Awards

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/10/SCB-CASICCB-8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/10/SCB-CASICCB-9.jpg