สิงคโปร์เผชิญกรณีท้าทายในการบังคับใช้มาตรการแยกออกคนวงในเข้าผู้เข้าคนเว้นระยะห่างไกล (Social distancing)

มาตรการเอ็ดแห่งหนรัฐบาลณแหล่แดนริเริ่มประกาศใช้เพื่อจะสนับสนุนประวิงงานแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อไวรัส COVID-19 คือ Social distancing หรือว่างานแบ่งออกคนวงในเข้าผู้เข้าคนเว้นระยะไกลระหว่างกักคุม โดยจ่ายอยู่ไกลห้ามอย่างน้อย 1-2 เมตร แบ่งออกหลบฉากสถานที่สาธารณะ การร่วมการงานสถานที่มีการทระสองทระสุมสรรพสิ่งมนุชมากมาย รวมทั้งงานส่งเสริมจ่ายคนลงมือ Work from home ปฐมกรรมที่สุด คือการหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงการลูบคลำกับดักประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจับมือทักทาย หรือการรับประทานอาหารรวมหัว ซึ่งเป็นหนึ่งที่วิธีสถานที่คนต่อเนื่องคว้าหวานคอแร้งที่สุดแม้ Social distancing จักหามิได้ทางแก้ไขโจทย์ 100% เสียแต่ว่าก็ถือเป็น tool ประธานตกขอบในที่ตอนนี้แห่งหนมนุชสาธารณะจักสมรรถทำกันได้เพื่อจะลดงานแพร่เชื้อของโรคภัยไข้เจ็บที่ตอนสถานที่อีกต่างหากปราศจากวัคซีนเพราะปกป้อง COVID-19 ออกมา กระนั้นก็ตาม ประกอบด้วยทูลที่ตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแม้รัฐบาลประเทศสิงคโปร์จะคว้าให้กำเนิดมาตรการดูแลจ้านี้ แต่ดูเหมือนจักยังเป็นเรื่องชั่วที่จะจำกัดแบ่งออกประชาปฎิบัติติดสอยห้อยตามชาวประเทศสิงคโปร์ยังคงเจียรใช้จ่ายกับซื้อของขนมจากร้านค้าคล่องจับจ่ายใช้สอย ห้างสรรพสินค้า ด้วยกันสถานที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตห้ามอาทิเช่นเก่าแก่ โดยหนึ่งในที่แม่เรือนปูน 40 ชันษา จ่ายเสียงดาม The Straits Times ว่า “ดีฉันอุตสาหะหลบงานเจียรจุดแห่งหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและท่าอากาศยาน เสียแต่ว่าดิฉันคงอยู่หลบงานจรห้างสรรพสินค้าไม่ได้ เพราะดีฉันจำเป็นจะต้องจ่ายของด้วยกันของกินเข้าไปบ้าน ในเวลานี้เลี่ยนมาถึงวงถิ่นที่อยู่เสียแต่ว่านิวาสสถานไม่ได้แล้ว พวกเด็ก ๆ ก็เริ่มรู้สึกปะถ่วงเวลา” มาตรการ Social distancing สรรพสิ่งสิงคโปร์นั้น ประกอบด้วยการแนะนำตัวแบ่งออกเลิกหรือเลื่อนที่ทุกการละคร การแข่งขันกีฬา กับกิจธุระสถานที่ประกอบด้วยมนุชประชุมยิ่งกว่า 250 มนุชขึ้นไปทั้งมวล เปล่าเว้นขนมธรรมเนียมมุขศาสนา แห่งหนกันแจกประกอบด้วยผู้เข้าร่วมพ้น 250 มนุษย์พร้อมด้วย ทางการอีกต่างหากแนะนำตัวจ่ายเจ้าของแห่งแห่งหนจัดกิจกรรมแตกต่าง ๆ หรือว่าเถ้าแก่อาหารสนับสนุนเพิ่มขึ้นวิธีการป้องกันเท่าที่ทำกันได้ อาทิ การแหมะเก้าอี้นั่งจ่ายห่างไกลห้ามอย่างน้อย 1 เมตร งานกำหนดจำนวนรวมผู้เข้าชมติดสอยห้อยตามสถานเริงรมย์หรือไม่ก็แหล่งท่องเที่ยวแตกต่าง ๆ เช่น คาสิโน โรงหนัง กับ สวนสนุก กระนั้นก็ตาม ดิฉันอีกต่างหากมองเห็นชาวสิงคโปร์ออกมาทานอาหารภายนอกประการปกติ โดยครั้นกลางวันเสาร์ที่ผ่านมา ศูนย์รวมของกินสิ่งของ Ikea Tampines ก็เต็มไปด้วยหมู่คนสถานที่ยืนใกล้ชิดกันเช่นเก่าแก่ ซึ่งเจ้าของร้านของกินมากคนก็ยินยอมแหว เลี่ยนเป็นเรื่องชั่วที่จะหักหาญไม่แบ่งออกคนนั่งลงตามโต๊ะอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะอาหารกลางวันขณะเมื่อศูนย์รวมอาหารบางที่ อาทิ Sembawang Food Centre คว้ามีการนำเทปแดงมาชิดประมาณการสถานที่ม้านั่งบางตัว ครอบครองยี่ห้อเปล่าอนุญาตจ่ายคนลงมานั่ง เพื่อที่จะเว้นระยะห่างไกลระหว่างผู้ใช้แต่ละคน เถ้าแก่อายุ 65 พรรษา กล่าวว่า “มันรวมความว่าความรับผิดชอบดามสาธารณะ ณครั้นชาติออกคำแนะนำลงมาแล้ว ไฉนดีฉันถึงจำเป็นต้องไม่ปฎิบัติติดตาม” อ้างอิง The Straits Times Newscovid-19singaporeSocial distancing