สำรวจ Smart Farming ต้นร่างเกษตรกรรมครบวงจร สิ่งของ KUBOTA ที่หัวไวขึ้นไปอีกด้วย IoT

Smart Farming หรือว่า ฟาร์มอัจฉริยะ แห่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ประสมประสานกับการเกษตรเป็นปัญหาเทอะทะแห่งหนบริษัท ประเทศสยามปลักโบต้าคอร์ปอเรชั่น กำหนด ให้การช่วยเหลือ เพราะว่าย้ำปรับปรุงหลักการเกษตรครบวงจรหรือว่า KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยี loT รวมถึงเพิ่มพูนอวัยวะปัญญาปฎิทินงานเพาะเลี้ยงแปลนออนไลน์ เปลี่ยน App ซึ่งมาลุ้นมอบเพาะเลี้ยงได้แม่นยำด้วยกันป็นแบบอย่างขึ้นไป เพราะว่าช่วงปัจจุบันมีชาวไร่ชาวนาใช้งานจากนั้นกระทั่ง 500 รายKAS ตัวเอกข้าง Smart Farmingอีกด้วยการมาของชุมชนอาเซียน (AEC) ทำเอาชาวไร่ชาวนาแหลมทองจำต้องเผชิญกับการชิงดีชิงเด่นที่ดอนขึ้นไป แต่ว่าชาวนาชาวไร่ส่วนใหญ่อีกทั้งขาดความรู้ที่การนำเครื่องจักรการกสิกรรมลงมาดัดแปลงณขบวนการการเพาะปลูกต่าง ๆ เพื่อตัดทอนต้นทุน กับเพิ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลแห่งตามมาถือเอาว่าชาวนาชาวไร่แหลมทองได้มาผลผลิตบางตาด้วยกันไม่ได้คุณลักษณะเท่าที่ควร ดังนี้มุข หุ้นส่วนกรุงสยามหล่มโบต้าคอร์ปอเรชั่น ฯ จึงก่อเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาสมรรถนะกสิกรรมของประเทศไทย กับแก้ปัญหาอีกด้วยการสร้างตัวเมธาที่ ทั่วไป รวมหมดระเบียบที่ดินเพื่อจะช่วยตัดทอนทุนและพอกพูนผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาชาวไร่แหลมทองจ่ายทุเลา แล้วจึงปรับปรุงหลักการกสิกรรมครบวงจรที่เรียกตวาด KUBOTA Agri Solution หรือ KAS แห่งทั่วไปทั่วคดีสิ่งใหม่เครื่องจักรการกสิกรรมด้วยกันตัวเมธา ขนมจากคำกล่าวสิ่งของ สมศักดิ มาอุทธรณ์ กรรมาธิการถัดจากผู้จัดการเทอะทะสูงอายุ สาสมศักดิ ลงมาอุทธรณ์ กรรมาธิการรองลงมาจากผู้สั่งการเทิ่งไม้ใกล้ฝั่ง หุ้นส่วน กรุงสยามหล่มโบต้าคอร์ปอเรชั่น หวนคิดขบกัด“เครื่องกลการกสิกรรมเป็นของซื้อของขายราคาแพง การหามาชดใช้ล้วนแล้วไปด้วยเกิดเรื่องยากลำบาก แล้วจึงริเริ่มคิดว่าจักทำอย่างไรให้ผู้ซื้อของอีฉันสามารถใช้เครื่องจักรได้ประการครบถ้วนสมรรถนะ รวมทั้งพยายามควานหาตัวลุ้นที่จะมาส่งเสริมจ่ายเกษตรกรมีรายได้ทวีคูณ ซึ่งคิดว่าการให้ความรู้จักเป็นแถวมุขหนึ่ง แล้วจึงก่อเกิดครอบครอง KAS ขึ้นไป”ที่วันนี้ KAS จึงนับว่าเป็นผู้รับอารัมภกถาณงานจรรโลงด้าน Smart Farming สรรพสิ่งกงสีณปัจจุบัน อีกด้วยงานใช้คืนกลเม็ดการเพาะเลี้ยงประสานเทคโนโลยีด้วยกันของใหม่เครื่องจักรกลการเกษตรเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีระบบจัดการพื้นที่ทุ่งไม่ก็ฟาร์มแห่งช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจ และแก้ไขปรับปรุงที่การทำการเกษตร รวมถึงการใช้คืน Drone ฉีดฉีดช้างแม่ชีวภัในฑ์ชดเชยแรงงานคน แห่งสำคัญคือการใช้เทคโนโลยี loT (Internet of things) ด้วยกัน Robot ลงมาลุ้นตัดทอนกำลังแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการงานแม่นยำเติบโต เพื่อที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่งานตัดทอนต้นทุน พอกพูนคุณภาพ ผลิตผลกับรายได้ ตลอดจนยกฐานะด้วยกันก่อสร้างกฏเกณฑ์กสิกรรมเพื่อจะพอกพูนสมรรถภาพการแข่งขันณตลาดโลก ด้วยกันสนับสนุนลดความกระทบกระเทือนแห่งคงจะเกิดขึ้นกับชาวนาชาวไร่รวมถึงที่แวดล้อมไม่พ่างเพียงนั้นขนมจาก pain point สรรพสิ่งชาวไร่ชาวนาแห่งจำต้องพบเห็นในยุคปัจจุบันมีตรีข้อความใหญ่ หนึ่งถือเอาว่าภัยธรรมชาติ ทั้งวิสัยที่เป็นไปฝนแล้งด้วยกันน้ำหลาก คู่คือกรณีราคาผลผลิตแห่งหนขึ้นกับกลห่างตลาด ตรัยตกว่า การส่งเสริมแห่งเข้าแง่ ที่จะเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยกันข้อเรียกร้องแตกต่าง ๆ คว้า ซึ่งด้วยสิ่งใหม่ปีกข้อมูลด้วยกัน IoT แห่งสามารถทำนายคดีดินฟ้าอากาศกับน้ำได้ล่วงหน้า จักช่วยลดควาเสี่ยง จากภัยธรรมชาติคว้าอีกเอ็ดเครื่องจักรกลการเกษตรของใหม่นวชาต ถือเอาว่า Drone เพื่อที่จะการเกษตรอาทิ อภิบาลนฤมิตนา ด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจักครอบครองตัดทอนงานใช้คืนเเรงงานมนุช ทำงานคว้าคล่องแคล่ว สามารถควบคุมการฉีดพ่นฉีดได้เสมอต้นเสมอปลาย เปล่าก่อกำเนิดการเกือบต้นไม้พฤกษา สถิรประกบสุขภาพอนามัย และสามารถใช้กับช้างแห่งเหมาะกับงานใช้กับพฤกษ์ที่สร้างในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งคาดคะเนแหวจะวางกำจัดที่พรรษาตรงนี้ ส่วนตัวอย่างสะดุดตาสิ่งของนวัตกรรมการเกษตรครบวงจร ตกว่า KAS Crop Calendar application แห่งหนให้ชาวนาชาวไร่สมรรถเข้าถึงปฏิทินงานเพาะปลูก (Crop Calendar) ซึ่งเป็นอวัยวะปัญญาปีกงานปลูกสร้างข่าวสารแห่งถ่ายทอดมาจากเกษตรกรจากเมือง Niigata ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลุ้นให้สามารถจัดการจัดการได้อย่างเที่ยงตรงกับมีแบบแผน ซึ่งช่วงปัจจุบันประกอบด้วยชาวไร่ชาวนาโหลด App จรใช้งานจากนั้นกว่า 500 รายเพราะว่ามีฟังก์ชั่นเสา เป็นต้นว่า 1) “รุ่งเช้าเตือนงานชำสร้าง” ในทั้งปวง ๆ ขั้นตอนการเกษตร ตั้งแต่การวางแผนดิน งานเพาะปลูก การปกครอง งานเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการขนองการเก็บเกี่ยวนอกจากนั้นอีกทั้งสมรรถทำให้เสมอขั้นตอนให้สมควรกับเนื้อที่หรือเทคนิคเฉพาะตัวคว้า 2) “สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย” ลุ้นเขียนบันทึกทั้งหมดงานชดใช้เงิน เอามาพินิจพิจารณา เพื่อทำให้เสมอลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและบริการงานชดใช้สินทรัพย์เพื่อให้ก่อกำเนิดผลดีสูงสุด 3) “ทูลสรุป” รายงานสรุปผลทั้งมวลของการเพาะปลูกตั้งแต่วันเริ่มแรกสรรพสิ่งการปลูกจวบจนถึงทิวากาลเก็บเกี่ยว ยิ่งไปกว่านี้ยังสรุปความรายได้-รายจ่ายกับผลผลิตแห่งหนได้ เพื่อนำเจียรเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างหนดามไป“ผมมองว่าชาวไร่ชาวนาส่วนมากแจ้งหลักเพาะปลูกภัต เปลี่ยนการหาความรู้ขนมจากรุ่นไปสู่รุ่น ก็แค่เราใช้คืนกระบิลที่ช่วยจำกัดจ่ายแม่นยำขึ้นไป จึงเปล่าขวัดกับดักสิงขรมฤความแวมแจ้งแต่เดิมแห่งประกอบด้วยสิงสู่หลังจากนั้น ซึ่งอาจจะทุขึ้นไปตรงๆต้องเก็บข้อมูล จำต้องทำงานติดตามปีปฏิทิน ด้วยกันกฏเกณฑ์แตกต่าง ๆ” KUBOTA Farm แสดงสิ่งใหม่จะอย่างไรก็ตาม ขนาดที่หุ้นส่วนจักเจริญ KAS เพื่อที่จะมาตอบโจทย์และแก้ไข pain point มอบแก่ชาวนาชาวไร่หลังจากนั้น แต่ว่าพอให้สมรรถเข้าถึงของใหม่ได้มาอย่างถ่องแท้ แล้วจึงเริ่มทำ KUBOTA Farm ขึ้นไปเมื่อพรรษา 2561 บนบานศาลกล่าวเนื้อที่ 220 ทุ่ง แห่งหนอ.ที่อยู่กว๊าน เมืองจังหวัดชลบุรีKUBOTA Farm ถือเอาว่าฟาร์มก่อสร้างประสบการณ์จริงณงานเพาะปลูกไม้เช่นกันขบวนการเกษตรร่วมสมัย ให้ความรู้และเน้นความประพฤติจริงๆณการทำการเกษตรครบถ้วนแนวทางแห่งหนจำเดิมในอาเซียน ที่ไม่ผิดออกแบบภายใต้แนวคิด End to End Solutions ซึ่งออกแบบกับติดตั้งกระบิลจัดการฟาร์มเช่นกัน IoT มาใช้ณกระบิลจัดการบริหารเครื่องกลการกสิกรรม เพราะว่ากะแหวจะแล้วเสร็จเจริญต้นเดือนเดือนที่ 8ปีนี้ ทั้งนี้ภายใน KUBOTA Farm แยกครอบครองเนื้อที่แตกต่าง ๆ เป็นต้นว่า1. บริเวณให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร 2. แถบทุ่งแม่นยำข้าวด้วยกันพฤกษ์ข้างหลังท้องนาที่มีการนำของใหม่เข้ามาชดใช้ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพให้การสร้างเกษตรประกอบด้วยความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งชี้แจง 5 ข้อใหญ่ใจความ เช่น 1. Zero Broadcast (แผนปลอดนาหว่าน) แห่งหนจรรโลง 3 กรรมวิธีด้วยกัน คือ งานปักดำ การหยอดน้ำเลน ด้วยกัน การหยอดอาหารแห้ง 2. KAS Crop Calendar 3. Zero Burn (โครงการทุ่งปราศจากการย่าง) เพราะว่าแนะนำตัวขบวนการและสิ่งใหม่ที่ดินต่าง ๆ แห่งหนสมน้ำสมเนื้อณการตัดทอนงานย่างหลังจากเก็บเกี่ยว 4. งานปลูกไม้ข้างหลังทุ่งนาพอกพูนเงินรายได้ แห่งจรรโลงให้ชาวนาชาวไร่สร้างพฤกษาหลังท้องนา อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ไม่ก็ ถั่วเขียว 5. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนพอกพูนผลผลิตในภัต เช่นกันเครื่องกลอัจฉริยะประการ KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) ซึ่งคือ กระบิล GPS Telematics ซึ่งสนับสนุนให้สามารถเจาะจงเกณฑ์กำหนดสรรพสิ่งเครื่องจักรกลหล่มโบต้าด้วยกันสามารถดึงดูดข่าวสารทูลออกมาให้ชาวไร่ชาวนาปรับปรุงความสามารถงานสร้างที่ดินได้มา รวมทั้งอีกต่างหากประกอบด้วยการสาธิตการใช้งาน Drone เพื่อการเกษตร กระบิลจำกัดแนวอัตโนมัติ ตลอดจนสถานีวัดสภาพอากาศ ส่งเสริมมอบชาวนาชาวไร่จับกลุ่มกักคุมจัดการเครื่องกลอย่างมีประสิทธิภาพ3. เนื้อที่ทุ่งสมัยใหม่พืชไร่ แสดงหนทางงานเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง กับข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการกสิกรรมครบวงจรณทั้งหมดกระบวนการการเพาะปลูก เทคนิคงานตัดทอนทุน เพิ่มประโยชน์ เช่นกัน KAS ชี้แนะทางราชการจัดการน้ำ กลเม็ดงานสร้างน้ำอ้อยธารโหรงเหรง งานปรับระดับปฐพีตามหลักการความลาดชันด้วยแสงเลเซอร์ ตลอดจนแนะนำตัวขั้นตอนและสิ่งใหม่ทุ่งต่าง ๆ แห่งหนสมน้ำสมเนื้อที่การตัดทอนงานจี่หลังจากเก็บเกี่ยว (Zero Burn)4. เนื้อที่เกษตรแนวความคิดนวชาต แห่งหนพาไปแนวพระราชดำริที่การดำเนินการจัดการพื้นที่ให้ก่อกำเนิดคุณประโยชน์บริบูรณ์ อีกด้วยเครื่องจักรกลการกสิกรรมด้วยกันเล่าเทคโนโลยีแห่งหนสนับสนุนพัฒนาแนวทางการกสิกรรมตามสมัย เช่น กระบิลธารจัดการด้วย Smart Device เทคโนโลยีวัดความไพเราะเพื่อเพิ่มค่า เทคโนโลยีสิ่งสร้างพืชผักกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีเตรียมการแปลงปลูกพืชผัก เทคโนโลยีเพาะหาญผัก และการสร้างพฤกษ์ในตึก เน้นการปกครองจัดการให้สร้างรายได้ดำรงฐานะแปลนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นอาทิ 5. แถบก่อสร้าง ชี้แจงโซลูชั่นเครื่องกลเกี่ยวกับการทำงานรับเหมาก่อสร้างและการกสิกรรมต้นฉบับตัวยง งานโก่นบ่อน้ำขนาดเล็ก เพื่อจะเอาใจช่วยช่วยเหลือความทุกข์ร้อนพอประสบปัญหาน้ำท่วม หรือภัยแล้ง 6. เขตแดนการศึกษาค้นคว้านาบริเวณต้นปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิง ยางพารา ด้วยกันผลาหาร เล่าแนวทางงานเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร KUBOTA ด้วยกันการสร้างเงินรายได้จากการสร้างพฤกษาทำให้ดีขึ้นที่ช่องหรือไม่ก็ราวระหว่างพืชพันธุ์7. เขตแดนการศึกษาค้นคว้านาครบวงจร วิจัยและพัฒนาโซลูชั่นไร่ครบวงจรอีกด้วยนวัตกรรมนา รวมถึงงานค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะปรับปรุงคุณค่าที่ดิน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 8. บริเวณอบรมบ่มนิสัยนาครบวงจร เนื้อที่ถ่ายทอดตัวเมธาที่ดินครบวงจรให้กับชาวไร่ชาวนาและผู้สนใจพอให้ก่อกำเนิดความชำนาญกับนำหวนกลับจรใช้คืนปรับปรุงแห่งพื้นที่สิ่งของตนเองคว้า9. บริเวณสร้างความชำนาญเทคโนโลยีเครื่องจักรการกสิกรรม KUBOTA เนื้อที่เกี่ยวกับทดลองใช้กับเลือกเฟ้นเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการกสิกรรมปลักโบต้าแห่งสมน้ำสมเนื้อกับการเพาะปลูกสรรพสิ่งนากร“ชาวนาชาวไร่ทุกคนต่างตั้งใจปฏิรูปตนเองปันออกทุเลาทั้งนั้น เกล้ากระผมมักจะเจอกระทู้ถามแตกต่าง ๆ เทียบเท่าดุ จำเป็นจะต้องสร้างอย่างไร ใครจักมาถ่ายทอด หรือไม่ก็ก่อจากนั้นใครจักลงมาจับจ่ายผลผลิต ซึ่งอีกด้วยร่างกาย KUBOTA Farm จะลุ้นปันออกชาวนาชาวไร่คว้าทดลองใช้ด้วยกันเห็นภาพ จึ่งสังกัดดุดิฉันคว้าแนะนำพอเพียงหรือทำเอาลุ้นเห็นภาพชัดเจนหรือว่าเปล่า” นอกจากนี้ทาง KUBOTA ยังมีแนวทางส่งเสริมชาวนาชาวไร่ปันออกเกิดการพัฒนาประการจีรังตั้งแต่ต้นน้ำยับยั้งปลายน้ำเปลี่ยนแผนการชุมชนพลังที่ดินสร้างเปรมประเทศสยามปลักโบต้า ซึ่งลงมือร่วมกับหมู่เกษตรกรแห่งหนเก่ง เพื่อที่จะรวมคิดดูด้วยกันลงมือขบปัญหา เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้กับแผนแตกต่าง ๆ เพื่อจะเอาใจช่วยตัดทอนทุน เพิ่มขึ้นผลเก็บเกี่ยว คืนดีกับดักสิ่งแวดล้อม แห่งหนประธานถือเอาว่าหวังเป็นเหตุให้ชาวนาชาวไร่ที่ที่โล่งแจ้งประกอบด้วยความอยู่ดีกินดี สมรรถพึ่งตนเองได้มา สุดท้ายสามารถปฏิรูปเป็นที่โล่งแจ้งต้นแบบและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นถัดไป ได้ผลก่อสร้างคุณภาพชีวิตภาพร่างจิรังเพราะณ เวลานี้ช่วยเหลือจรต่อจากนั้น 5 สถานที่ สถานที่ตลอดเมืองเหนือกับพื้นที่อีสาน เช่น ที่โล่งแจ้งแรงนาสร้างเปรมประเทศสยามปลักโบต้า-พืชผักหรือเปล่า ตำบลผักหรือไม่ อำเภอหนองอัดเท่าทัน จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนฤทธิ์ไร่ก่อสร้างสุขกรุงสยามแก่งโบต้า-นาทิพย์ ต.ดู่ อ.ราษีหิน จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอาทิเกี่ยวกับบทบาทสิ่งของ KUBOTA แห่งประกอบด้วยต่องานส่งเสริมด้าน Smart Farming ซึ่งสาสมศักดิเอามารวมตัวกันชนิด เช่น การส่งเสริมแบ่งออกเกษตรกรทวีคูณผลเก็บเกี่ยวและตัดทอนทุนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยการระบือกใช้คืนเครื่องจักรกลการกสิกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือจรรโลงแผนการนาถูเหม็นเขียว (Green Agriculture) สถานที่ย้ำข้อความที่ดินปราศจากงานเผา เช่น การไถกลบตอซังข้าวโพดด้วยกันการก่อปุ๋ยธรรมชาติแบบไม่กลับมากอง และการลดงานใช้สารเคมีที่ทั้งหมด ๆ วิธีการของกสิกรรม แห่งอีกชะง่อนอีกต่างหากเน้นให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แห่งหนที่สาธารณะประกอบด้วยอยู่ต่อจากนั้น เป็นต้นว่า การกลับกลายตัวผลิตผลขนมจากข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำข้าวสติปัญญาบรรทุกถุง เพื่อให้ที่สาธารณะประกอบด้วยเงินรายได้เพิ่มพูนจากการกลับกลายตัวผลิตภัณฑ์ ไม่เช่นแค่นั้นกองกลาง อีกต่างหากประกอบด้วยการพัฒนาทาบในด้านการตลาด เช่น การทำ e-Commerce ซึ่งเป็นมั่นเป็นเหมาะแหวไม่ได้เสร็จรับสารภาพซื้ออาหารหรือซื้อขายผลผลิตการเกษตร แต่หาช่องทางจำหน่ายปันออกชาวไร่ชาวนาได้มากขึ้น“ความมุ่งหมายระยะใกล้ รวมความว่าหวังเห็นชาวนาชาวไร่รายได้เพิ่มขึ้นกับมีความสุข ยุคสถานที่อีฉันมองเห็นทั้งหมดมีรอยยิ้มก็ต้องคดีปลื้มใจสิ่งของอิฉัน” เกี่ยวกับข้อแนะแห่งหนฝากจดเกษตรกรผู้หวังครอบครอง Smart Farmer แต่ขาดเงินราคาซื้อนั้น สมศักดิ์กล่าวย้ำแหวสาวก้าวสำคัญถือเอาว่าจำเป็นจะต้องประกอบด้วยงานรวมกลุ่มชนิดเข็มแข็งก่อน เพื่อให้สมรรถแบ่งปันห้ามใช้เครื่องยนต์การเกษตรประการคุ้มค่า เพราะเป็นทางออกสถานที่เอาใจช่วยลดทุนเดิมก้าวหน้ากระทั่งการชดใช้แรงงานพื้นที่การกสิกรรม รวมทั้งเบา ๆ เกลี่ยไปสู่วิถีการเกษตรตามสมัยนิยม เพราะ Smart Farming เป็นสิ่งแห่งหนจำเป็นต้องเบา ๆ ปฏิรูปขึ้นไป ไม่จำเป็นจำเป็นต้องทำให้เกิดผลที่สมัยชิ้นรวดเร็วก็ได้ Corp InnovIoTkubotaSmart Farming