สำนักงาน กสทช. คืนเงินแก้ไขช่อง 3 SD และช่อง 3 FAMILY ปริมาณ 820.23 โล้นบาทา

ผู้เป็นใหญ่ฐาแขน ตัในฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง การงานทีวี ด้วยกันภารกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (1 ต.ค. 2562) ที่ว่าการ กสทช. ได้จับจ่ายใช้สอยเงินตราค่าชดเชยจากการคืนสัมปทานจ่ายใช้ลูกคลื่นความถี่พอให้บริการทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย ขีดคั่น ผลรวม 2 ทวาร ตัวอย่างเช่น ช่อง 3 SD และทวาร 3 FAMILY รวมทั้งจบ 820,230,912.44 ตีน เหตุด้วยช่อง 3 SD เลขลำดับช่อง 28 ได้มาค่าทดแทนการคืนใบอนุญาตแบ่งออกชดใช้ลูกคลื่นข้อความถี่ๆฯ จำนวน 903,178,695.45 ตีน ลบออกภาษี ใน ที่จ่าย จำนวนรวม 9,031,786.95 เท้า หักค่าธรรมเนียมสัมปทานจ่ายชดใช้ระลอกคลื่นความถี่ คราวแห่ง 4 ผลรวม 223,095,000 พระบาท ลบเงินปากถุงประทานบัตรประจำปี 1,874,715.81 เท้า และลบออกเงินปีนำส่งทุนรอนวิจัยและพัฒนาการงานถ่ายทอด การงานทีวี กับกิจการโทรคมนาคม เพื่อที่จะประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ผลรวม 7,551,255.35 ตีน ยังเหลือค่าสินไหมทดแทนสุทธิผลรวม 661,625,937.34 ตีน ด้านทางเข้าออก 3 FAMILY ลำดับที่ทวาร 13 ครอบครองค่าทดแทนการกลับคืนสัมปทานแยกออกใช้คืนลูกคลื่นกรณีถี่ๆฯ จำนวน 226,315,837.27 พระบาท ลบออกค่าธรรมเนียม ในที่ ที่ซื้อ จำนวนรวม 2,263,158.37 ตีน ลบออกเงินปากถุงสัมปทานแยกออกใช้ระลอกคลื่นความถี่ หนสถานที่ 4 จำนวนรวม 63,772,000 พระบาท หักเงินปากถุงสัมปทานรายปี 257,565.76 เท้า และหักเงินปีนำส่งทุนรอน กทกรมประชาสงเคราะห์ จำนวน 1,418,138.04 เท้า ยังเหลือเงินค่าปรับจริงจำนวน 158,604,975.10 ตีน เพราะทั้งคู่ทวารได้มามีการจบกระจายเสียงไปหลังจากนั้นพอวันที่ 30 ก.ย. 2562 News3 SDNBTC3 Family