สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จับมือ TMA จัดงานชุมพลนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 ต้านทานวิกฤตอาหารวันข้างหน้า

ช่วงปัจจุบันประชาราษฎร์พื้นแผ่นดินกว่า 821 กล้อนคน จากทั้งผอง 7,700 ล้านมนุช ความแข็งแรงเจอกับวิกฤตฝืดเคืองอาหารด้วยกันขาดสารอาหาร ขณะเดียวกันประกอบด้วยการคาดการณ์ดุข้างในพรรษา 2050 จำนวนประชากรโลกจักทวีกระทั่ง 9,000 เลี่ยนคน ด้วยกันชันษา 2100 เพิ่มขึ้นดำเกิงจรด 11,900 เลี่ยนคนที่มีชื่อเสียงตรงนั้นของกินจึ่งกลายเป็นข้อความฉุกละหุกแห่งหนทุกฝ่ายจำเป็นต้องสมรู้ร่วมคิดกักคุมหาหลักการเพื่อที่จะกำจัดความหิวโหยด้วยกันกำราบกับวิกฤตอาหารภายภาคหน้า จึ่งดำรงฐานะหัวนอนปลายตีนสิ่งของการสัมมนานานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 ภายใต้กรอบความคิด “FROM TRADITION TO INNOVATION – The Art & Science of Food” ซึ่งเน้นถึงความสำคัญสรรพสิ่งอาหาร 2 ข้อคิดโค่ง คือ ด้านสิ่งใหม่การผลิตแห่งมีคุณภาพ ด้วยกันข้างความคงทนของอาหาร เพราะว่ามีหัวข้อการเสวนาแห่งหนกำลังวังชาครอบครองแห่งหนแหย่ขนมจากมนุษย์ทั่วโลก เช่นความคาดหมายเกี่ยวข้องของกินภายภาคหน้า (Food Foresight)เทคโนโลยีการผันแปรตัวของกินขั้นสูง (Advanced Food Processing Technology) ของกินโปรตีนเหตุด้วยอนาคตกาล (The Future Protein) เศรษฐกิจเดินสะพัดเพื่ออุตสาหกรรมของกิน (The Circular Economy of Food) เรื่องเกี่ยวระหว่างอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ (The Crossing of Health, Food and Medicine)ซึ่งการงานรวมพลนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 ขีดคั่นแจ๋ขึ้นในที่วันที่ 12 – 13 เดือนพฤศจิกายน 2562 สถานที่ ดิ อ่อนทธินี โฮเทลแผ่งค็ใจ เพราะความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง ที่ว่าการปรับปรุงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เพราะ เมืองนวัตกรรมของกิน (Food Innopolis) กับยุ่งเกี่ยวงานบริหารกิจธุระสถานที่ไทย (TMA) ผู้แห่งตอแยเข้าร่วมประชุมสมรรถดูข่าวประเทืองถึงที่กะไว้ http://wwwมันสมองfiisthailandมันสมองcom หรือไม่ก็โทรมันสมอง 0 2319 7677 ต่อ 122, 149 PR Newstmaสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติFood Innopolis International Symposium (FIIS) 2019

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/LINE-MAN-Food-Delivery.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/LINE-MAN-Co-founder-CEO.jpg