สาวก้าวต่อไปสิ่งของ Digital Payment พอธนาคารชาติพูดแผนก่นสร้าง Ecosystem ให้ Digital Payment ดำรงฐานะทางเลือกหลักสรรพสิ่งการชำระเงิน

ดร.วิรไท สันติกระภพ ผู้ว่าการธนาคารชาติ (ธปท.) ครอบครองประธานในที่งานแถลงข่าวขนบกลวิธีระเบียบงานชำระเงิน ฉบับสถานที่ 4 และรวมเสวนาณข้อ “สาวก้าวถัดไปของ Digital Payment” เพราะประกอบด้วยผู้ร่วมพูดคุยประกอบด้วย เจ้าเอ็งมงคลบุตรี วันทากลางวัน ในที่ พระนครศรีอยุธยา เลขานุการผู้ว่าการ ล่าหลักการหมู่งานวางเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ติดไฟณปรีบริสุทธ์ ดาวฉายแสง สำคัญยุ่งธนาคารแหลมทอง เจ้าเอ็งสุธีรา ธนูีไพบูลย์ รองลงมาจากผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเมืองหลวงเทพยดา ขีดคั่น (กลุ่มชน) ด็อกเตอร์อำนาจ นฤมิตขุนรวม เจ้าสำนักที่ว่าการปฏิรูปรัฐบาลดิจิทัล (หน่วยงานมวลชน) และปะทุในวเหมือนกับุธ นาถเก๊ ถัดลงมาผู้จัดการทั่วไปสายงานการค้าขาย กองกลาง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (แหลมทอง) เพราะว่างานพูดคุย “สาวเท้าต่อไปสรรพสิ่ง Digital Payment” ตลอดจุดสำคัญสิ่งของระเบียบกลเม็ดหมู่งานวางเงิน ฉบับแห่งหน 4 ซึ่งมุ่งก่อสร้างระบบนิเวศน์ หรือไม่ก็ Ecosystem แบ่งออก Digital Payment ดำรงฐานะโอกาสหลักสิ่งของงานชำระเงิน เพราะว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานการจ่ายเงินด้วยกันบริการจ่ายเงินแจกมีประสิทธิภาพ เสถียร ราคาไม่ผิด ด้วยกันตรงความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของผู้บริโภคตลอดประชาชน งาน e-Commerce กับ Social Commerce สถานที่เจริญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงาน SME กับธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายงานใช้คืนบริการวางเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกตลอดทั่วราชอาณาจักรเปลี่ยนขอบการพัฒนา 5 ข้าง ได้แก่ การพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานงานวางเงินแบ่งออกได้มาตรฐานครบครันเชื่อมโยง (Interoperable Infrastructure) โดยทวีขีดความสามารถและความมั่นคงมั่นคงสรรพสิ่งหมู่งานวางเงินประธานแยกออกได้มาตรฐานสากล ยกสถานภาพงานชดใช้ ISO20022 เพื่อที่จะรองรับงานส่งข่าวสารมุขกิจธุระและงานเชื่อมโยงกับต่างประเทศ การจรรโลงของใหม่และบริการวางเงิน (Innovation) เพราะพัฒนาบริการแห่งหนตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศด้วยกันระหว่างประเทศ งานจรรโลงการเข้าถึงกับใช้คืนบริการจ่ายเงิน (Inclusion) เพราะคลายการใช้คืน Digital Payment และความรู้ความประจักษ์แจ้งณทุกอาณาเขตซีก การคุมสอดส่องดูแลกับสั่งการความเสี่ยง (Immunity) สร้างภูมิคุ้นห้ามครบถ้วนกำราบอันตรายไซนัมเบอร์ด้วยกันคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม การพัฒนาข่าวจ่ายเงิน (Information) โดยเกี่ยวโยงประกาศงานชำระเงินชนิดการรวมกันด้วยกันปฏิรูป งานพินิจพิจารณาเชิงดึ่ม ทั้งนี้การขับยกขนบมายากลยุทธ์ฯ ระบินี้ มีระยะเวลาทำระหว่างปี 2562 – 2564 เพราะ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการจ่ายเงิน และหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนแห่งหนข้องแวะ เพื่อจะส่งเสริมมาตรการปะปนกัน แจกประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเอาใจช่วยยกระดับองค์ประกอบพื้นฐานงานจ่ายเงินแจกมีความมั่นคง ปึกแผ่น รับการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพณการแข่งขันของประเทศ ด้วยกันก่อสร้างโอกาสอันควรณงานเข้าถึงบริการทางการเงินสรรพสิ่งประชาชน ขณะที่การขับยกขนบกลเม็ดกระบิลการจ่ายเงิน ฉบับสถานที่ 3 ที่ผ่านมา ช่วยให้การชดใช้ Digital Payment โดยทั่วไป 5,868 เลี่ยนรายการ ต่อปี (ณ 31 ธ.ค. 61)มากขึ้น 83% ขนมจากชันษา 2559 หาร 89 ที/มนุช/พรรษา โดยงานชดใช้ครบครันเพย์มีงานลงบัญชีรวม 46.5 กล้อนหมายเลข (ใน 31 ธ.ค. 2561) หาร 4.5 โล้นรายการดามกลางวัน ค่าแบ่ง 5,000 ตีนต่อหมายกำหนดการ ในที่พรรษา 2561 ก้าวหน้าเฉลี่ย 20% ต่อจันทรา เพื่อการใช้คืน Mobile Payment มีจำนวนรวม 47 เลี่ยนบัญชี (ในที่ 31 ธ.ค. 2561) ทวีขนมจาก 21 โล้นสมุดบัญชีในปี 2559 และ Internet Banking มีจำนวนรวม 27.8 เลี่ยนสมุดบัญชี (ใน 31 ธ.ค. 2561) ทวีขนมจาก 14.6 กล้อนสมุดบัญชีณพรรษา 2559 ยิ่งไปกว่านี้ งานใช้คืนบัตรมากหลายเลขฐานสองและเงินเชื่อพองตัวสม่ำเสมอ โดยเฉพาะมุข Online แห่งหนจำนวนรวมงานทำรายการทวี 155% ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย NewsBOTFinTechDigital PaymentBank of Thailand

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/02/Bank_of_Thailand_BOT_digital_payment2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/02/Bank_of_Thailand_BOT_digital_payment3.jpg