สารพิษ COVID-19 คนอเมริกันกว่า 3.3 ล้านคนว่างงาน บริบูรณ์เป็นประวัติการณ์

บอกพูดตัวเลขการล้มเลิกว่าจ้างการงานชาวอเมริกันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องจากวิกฤตเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งตอนนี้มีจำนวนผู้ติดโรคล่าสุดกว่า 85,500 คน แซงใบหน้าเมืองจีนเจียรดำรงฐานะแห่งหนสุภาพอ่อนโยนประกาศขนมจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุแหวมนุษย์ผลรวมกระทั่ง 3.3 ล้านมนุษย์คว้าตกเป็นมนุชสิ้นไร้การงานข้างในตอนหนึ่งอาทิตย์นับตั้งแต่วันที่ 21 เดือนมีนาคม กำลังแรงงานส่วนใหญ่ว่างงานจากงานหยุดร่างกายยอมสรรพสิ่งห้องอาหาร ผับ โรงภาพยนตร์ โฮเต็ล ด้วยกัน ยิมกระยาเลย ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งมาจากมาตรการป้องกันงานกระจัดกระจายสรรพสิ่งเชื้อโรค โรงงานปะปนกัน ต้องหยุดการผลิต และ งานสายการบินก็ประสบปัญหาอย่างแรง มีผลกระทบแยกออกกำลังแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกากระทั่ง 1 ใน 5 จำเป็นต้องถูกขู่เข็ญแยกออกหยุดงานกับสิงสู่ในฐานะแห่งทำอย่างไรไม่ได้นักวิเคราะห์แจกความเห็นแหวสถานการณ์จริงๆคงจะห่วยมากกว่าที่ตัวเลขบอกให้เห็นที่ขณะนี้ ดังที่นี่คือว่าจำนวนแห่งได้รับงานประกันแล้ว แม้ยังมีคนอีกจำนวนมากแห่งอีกต่างหากเปล่าสามารถเช้าเข้าคว้า เพราะสายไม่ว่างด้วยกันเว็บไซต์ล่ม รวมถึงการแห่งตัวเลขตรงนี้ไม่ไหวถือเอาร่วมบุคลากรนำร์ตไทม์ จำนวนคนตกงานครั้งนี้ นับดำเกิงกระทั่งณตอนวิกฤตเศรษฐกิจที่ชันษา 2008 กว่า 5 ทัดเทียม ด้วยกันยังไม่มีอิริยาบถดุจักไขปัญหาอ้างอิง BBC NewsUScovid-19unemployment

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/MW-IC196_covid0_ZH_20200313091030.jpg