สารคดี “Do You Trust This Computer?” รั้งขึ้นแยกออกดูฟรีจดวันอาทิตย์ตรงนี้

วันหยุดอาทิตย์อย่างรวิวารกระนี้ มากมายมนุษย์อาจจะโล่ง ๆ ทึ่มจักทำอย่างไร อีฉันขอแนะนำตัวแจกมองสารคดีที่ Elon Musk ครอบครองผู้สนับสนุนใจสูง ถกแจกดูฟรีภายในทิวาดาวเสาร์-วันอาทิตย์นี้ สารคดีตรงนี้โด่งดังกรณีตวาด “Do You Trust This Computer?” มีสาระเกี่ยวคุณประโยชน์และความเสี่ยงสรรพสิ่ง AI Elon Musk ให้ทุนออกลูกเงินสมทบจ่ายมองดูสารคดี “Do You Trust This Computer?” ให้เปล่าทางออนไลน์จดรวิวารนี้ เพราะว่าจุดสำคัญสรรพสิ่งสารคดีเรื่องตรงนี้ บรรยายคุณประโยชน์กับการเสี่ยงสิ่งของ AI ด้วยกันเปิดข้อคิดโปร่งคำถาม เช่น อีฉันจักไว้ใจหุ่นยนต์ผ่าตัดได้ ต้นร่างเชื่อใจครูคว้าจังโหรงเหรงเพียงไร? จักเป็นเช่นไร ถ้าเครื่องมือแปลน Cambridge Analytica ตกไปอยู่ณหัตถ์เท้าหน้าเผด็จการ? ดีฉันจะนำมาชดใช้ทางการทหารได้มาไหม จากนั้นแม้ด้าวคู่กัดเรานกเขาชดใช้จะครอบครองเช่นไร? ดูเหมาะ Vimeo ไม่ก็แห่งหน http://doyoutrustthiscomputer.org/watch ขึ้นรถเรื่องเรื่อง “Do You Trust This Computer?” สร้างเพราะว่า Chris Paine ซึ่งคุ้นสร้างสารคดีแห่งหนชื่อว่า Who Killed The Electric Car? ด้วยกัน Revenge of the Electric Car มาจากนั้น ซึ่ง Elon Musk ก็ให้การช่วยเหลือทั้งคู่เรื่องดังกล่าวลงมาจากนั้น https://twitter.com/elonmusk/status/982119546420002817 อ้างอิงข้อมูลจาก Korakot Chaovavanich, The Hollywood Reporter, CNET ด้วยกัน GeekWire NewsAIสารคดีElon MuskDocumentaryArtificial IntelligenceDo You Trust This Computer