สวทช. ประสานมือ IBM ร่วมกับพวกมิตรผล จับ AI พลิกทรวดทรงงานทําที่ดินอ้อยในประเทศแหลมทอง

สํานักงานเจริญวิชาวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ข้อมูลการช่วยกันที่การค้นคว้าเวลา 2 ปีร่วมกับไอบีเอ็ม (IBM) รวมด้วยกลุ่มมิตรผล เพราะว่าการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), กาต้มน้ำรสชาติํารวเจียระยะห่างเปลี่ยนดาวเทียม และข่าวสารพยากรณ์อากาศต้นร่างระบุพื้นที่ เข้าปรับปรุงข้างการกสิกรรม ประมาณการตวาดจักช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยในประเทศประเทศไทยโดยในงานวิจัยครั้งนี้ จักนําช่องปรับปรุงแดชกระดานอัจฉริยะและแอพทหาริเคชั่นบนบานด้าม เพื่อจะลุ้นแจกผู้ชำนาญพิเศษได้รับข่าวสารเชิงดึ่มเกี่ยวอนามัยสรรพสิ่งอ้อย ความชื้นของปฐพี ความเสี่ยงที่จะไม่ผิดโจมตีจากโรคและศัตรูพืช ความคาดหมายผลิตภัณฑ์ และนิ้วชี้ค่าคุณภาพความไพเราะของอ้อย (CCS) เพราะว่าสิงเทคโนโลยี AI และข่าวสารอากาศแห่งตรงเผงยําขนมจาก ‘The Weather Company’ รวมทั้งเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับ Analytics ด็อกเตอร์การต่อสู้ ศิริบริบูรณ์วเรื้อุล ผู้อําเก้ายการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงการช่วยกันณครั้งนี้ดุ “สวทช. มีความมุมานะที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงแข็งให้กับดักการวิจัยและการพัฒนาสิ่งของด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปีกของกินด้วยกันการเกษตร เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจักสนับสนุนให้ถือใจได้ถึงงานก้าวหน้าประการยั่งยืนด้วยกันความสามารถที่การชิงดีชิงเด่นยิ่งใหญ่สรรพสิ่งไทย มุขสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยินดีแห่งคว้าสมรู้ร่วมคิดกับดักกลุ่มมิตรผลกับผู้ชำนาญพิเศษขนมจากสถาบันค้นคว้า IBM เพื่อที่จะสมรู้ร่วมคิดสร้างกสิกรรมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสาร เพราะว่าเริ่มแรกแห่งหนงานทําที่ดินน้ำอ้อยในประเทศประเทศไทย อีกทั่วตัวปัญญาแห่งได้มาจักไม่ผิดนำจรชกท้องแห้ง โฆษณาชวนเชื่อสู่เกษตรกรไทย รวมทั้งแดนอื่น ๆ ในภาคอีกอีกด้วย” อ้อยครอบครองพืชพันธุ์เศรษฐกิจสําคัญแห่งหนใช้คืนณการออกดอกรูป้ําต้นตาลด้วยกันแรงงานชีวภาพในประเทศประเทศไทยกับทั่วโลก ประเทศ แหลมทองดำรงฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่วรรณะสองสิ่งของพื้นแผ่นดิน ด้วยกันมีเรื่องตีนสําคัญณการให้อาหารน้ําต้นตาลไปสู่ตลาดโลกเพราะพัวพัน แบ่งท้องตลาด 9.4% ณพรรษา 2560 ประกอบด้วยความคาดหมายดุประเทศไทยจักสมรรถแตกออกตน้ําตาลได้มา 14.1 ล้าน เมตริกตันที่ตอนปี 2561-2562 เพราะทวีคูณ 3% ขนมจากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนักวิจัยกระไอกระแอมบีเอ็มกําลังพัฒนา Agronomic Insights Assistant ซึ่งใช้แพลตฟอร์มกระไอกระแอมบีเอ็มข้อปฏิบัติสันดีงามซิชันสําหรับสารภาพการเกษตร (IBM Watson Decision Platform for Agriculture) ร่วมกับระบบกระไอกระแอมบีเอ็มผ้าแพร์สจีโอสงัวป (IBM PAIRS Geoscope) ซึ่งเป็นการประสานรวมข่าวสาร ความสัมพันธ์เชิงเวลากับเนื้อที่ (เป็นต้นว่า รูปผลิตผลจากกล้องมากช่วงระลอกคลื่นคลังเก็บของทิวทัศน์มาจากดาวเทียม มากร่างกาย ประกาศพื้นดิน ข่าวสารต้นร่างจําทดลองส่วนสูงสรรพสิ่งสถานที่ณหนทางดิจิทัล) ร่วมกับประกาศทางการที่ดิน (เป็นต้นว่า สุขภาพสรรพสิ่งน้ำอ้อย ระดับความชุ่มชื้นของปฐพี ทายการเสี่ยงโรคภัยและศัตรูพืช ปริมาณ ผลผลิต และดัชนีคุณค่าคุณค่าความหวานสิ่งของอ้อย) เพราะใช้คืนโมเดลการทายแห่งหนตรงเผงยําขนมจาก The Weather Company แล้วจึงนําข่าวสารกลุ่มนี้ไปชดใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการสํารวจเฉพาะเนื้อที่แห่งได้มาการทำให้เสมอกับพัฒนาแจกเหมาะกับการทําเกษตรน้ำอ้อยในประเทศไทยขนมจากสวทช. อีกรวมหมดปัญญาเฉพาะทางข้างการกสิกรรมจากหมู่เกลอเอาท์พุต เพื่อที่จะพิจารณาครอบครองข้อมูลริมลึกเกี่ยวข้องประสางานฉีกน้ํากับอาหารแห่งหนมีผลกระทบประกบงานก้าวหน้าสรรพสิ่งอ้อย การเสี่ยงสรรพสิ่งความเจ็บไข้กับศัตรูพืช ตลอดจนผลรวมผลิตผลทางการทุ่งกับดัชนีคุณภาพสิ่งของอ้อย มุขด้าน รศ.ดร.หาญการต่อสู้ ธนูีรอคอยต Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มเกลอผล กล่าวถึงความยืนยงสรรพสิ่งอุตสาหกรรมมธุรสและดำแดงแหว “กลุ่มเกลอเอาท์พุตให้กรณีสําคัญกับดักการขับกรีธานวัตกรรมและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมจรดนําลงมาทำให้เรียบใช้คืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดักผลผลิตอ้อยรวมหมดณด้านสิ่งของคุณลักษณะและปริมาณ ซึ่งจะนําจรไปสู่ความทนทานของ ทุกพื้นที่ซีกที่อาศัยในอุตสาหกรรมมธุรสกับน้ําต้นตาล” “การร่วมมือกับสวทช. รวมถึงกาต้มน้ำตะลีตะลานําเทคโนโลยี AI กาน้ำรสชาติํารวจระยะห่างเปลี่ยนดาวเทียม และระเบียบพยากรณ์อากาศขั้นสูงสิ่งของ IBM มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่การทําที่ดินน้ำอ้อย จึ่งจัดครอบครองอีกก้าวแห่งสําคัญที่การทําทุ่งแม่นยํา (Precision Farming) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการปรับเปลี่ยนให้ชาวไร่ชาวนาประเทศไทยสาวก้าวไปสู่การทําทุ่งสมัยใหม่ ไม่ก็ Modern Farming คว้าว่องไวขึ้น ทั่วยังสร้างประโยชน์แจกกับดักท้องที่เกษตรกรรมสรรพสิ่งประเทศไทยชนิดยั่งยืน” ทางด้านเจ้าเอ็งแรกา จันทดูแล รองประธาน ข้างการคลายการทำงานที่พวกด้าวอินโดจีน ด้วยกันกรรมการผู้จัดการใหญ่ กงสี กระไอกระแอมบีเอ็ม ไทย จําขบกัด กล่าวถึงความร่วมมือณคราวนี้ดุ “ไอบีเอ็มอิ่มอกอิ่มใจแห่งได้ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าภายใต้จุดหมายปลายทางในกาตะลีตะลานําข้อมูลชายลึกเข้าไปครอบครองเครื่องอุปกรณ์ประเทืองประสิทธิภาพการทําเกษตรมธุรสสิ่งของประเทศไทย กับลุ้นเพิ่มความสามารถณการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเสาอย่างหนึ่งสิ่งของประเทศ อันเป็นไปงานอนุเคราะห์ทั้งภาครัฐบาลด้วยกันภาคเอกชน เพราะว่าการเชื่อมจุดแข็งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระไอกระแอมบีเอ็ม ในด้านการค้นคว้าและเทคโนโลยีระดับสูงแห่งหนใช้คืน Big Data Analytics, AI กับ Interner of Things (IoT) กับความรู้ริมลึกด้านการกสิกรรมของหมู่เกลอผล สำเร็จกลับร่างแนวปฏิบัติของเอ็ดณอุตสาหกรรมแห่งเก่าก่อนสุดขอบ ด้วยกันแสดงให้เห็นจดเหยาะย่างใหม่สิ่งของกสิกรรมอัจฉริยะในประเทศประเทศไทย” ทั้งนี้ ทางโครงการจะมีกาต้มน้ำลนลานําร่องใช้คืน Agronomic Insights Assistant ที่ระยะกลางปีตรงนี้บนบานเกษตรมธุรสสัดส่วนเปล่าเกินเอ็ดโล้นตารางเมตรจําเก้าน 3 ทุ่ง เพราะครั้นแผนได้ผลเจริญ ประมาณการดุจักทําแจกชาวไร่ชาวนาสมรรถเข้าถึงข่าวสารที่จะช่วยประเมินด้วยกันบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ คว้าตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะนําไปสู่ผลผลิตที่เพิ่ม ยิ่งไปกว่านี้เช่นกันข่าวสารเชิงดึ่มที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้มาอุดมสองอาทิตย์ รวมเช่นกันงานเช้าห้ามเกี่ยวกับโรคและศัตรูพืชประการหนอนไชลําไม้อาหารและการเสี่ยงที่จะก่อกำเนิดโรคภัยใบขาว และการพยากรณ์อากาศระยะสั้นตามฤดูกาลต้นร่างระบุพื้นที่ ประมาณดุจะสนับสนุนแจกชาวนาชาวไร่สามารถวางแผนเพาะปลูกคว้าอย่างระบุ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ําและถ่ายเทน้ํา การใส่ปุ๋ย ด้วยกันกาเรื้อําจัดศัตรูพืช เพื่อจัดการกับภัยขู่แห่งอาจนําจรสู่งานเสียผลิตภัณฑ์ PR NewsIBMnstdaagtechเกลอเอาท์พุตMitr Pholสวทช

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/Artboard-11.png