สรุปแท่นเท้าหน้า ABIS 2019 บอกเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนก้าวหน้า กะในปี 2025 ใหญ่สาวเท้ากระโจน 3 ทัดเทียม

สภากุนซือการงานอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ พณ และคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (ฐานร.) มี สภาหอการค้าแห่งหนประเทศไทย ที่ประชุมอุตสาหกรรมแห่งแหลมทอง และยุ่งแบงค์ประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพแห่งบริหารการประชุมสุดยอดผู้นำงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 ไม่ก็ ABIS 2019 แห่งหนจ้าขึ้นไประหว่างวันที่ 2-3 เดือนพฤศจิกายน 2019 ใน ศูนย์กลางจัดแสดงของซื้อของขายกับการสัมมนา อิมแพ็ค เมืองกาญจนาบุรี เพราะว่าประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งผู้นำประเทศ ผู้นำงานจากด้าวณอาเซียน ผู้แทนขนมจากองค์กรข้ามชาติ และสื่อมวลชนสนใจร่วมงานร่วมกว่า 1,200 มนุษย์ โดยยกพื้นดังที่กล่าวมาแล้วถือเป็นแท่นคู่ขนานประธานสรรพสิ่งงานแจ๋การประชุมสุดยอดเท้าหน้าอาเซียน (ASEAN Summit) แห่งหนแจ๋ขึ้นไปทุกครั้งรายปี กับณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของประชุมสุดยอดเท้าหน้าการงาน ABIS2019 ถือสิทธิ์เกียรติจาก เธอจุทองรินทร์ ลักษในวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รายงานเปิดงานเธอบรรจุรินทร์ โจรกรรมษในวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมต.บริหารกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าต้องหรรษาดามภาคเอกชนที่ตระหนักถึงนัยสิ่งของการพัฒนาประชาคมอาเซียนไปสู่ระยะเวลา 4.0 ไม่ก็สมัยดิจิทัล ตามที่ยุคปัจจุบัน ดำรงอยู่ไม่สามารถปิดประตูได้มาจดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและของใหม่อย่างเร็ว แห่งหนมีผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถทำกันได้ในทุกที่ด้วยกันทุกเมื่อ การติดต่อสื่อสารทำได้ชนิดไร้ขีดจำกัด ตลอดจนทำให้เกิดงานเข้ามาชดใช้กำลังแรงงานคนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์“การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับนวัตกรรมแห่งเกล้ากระผมคว้ากล่าวขวัญข้างต้นยังส่งผลดามการปรับเปลี่ยนหนทางการค้า การบริการ การเสพด้วยกันการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดงานครรลองใหม่ แต่ว่าในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีด้วยกันสิ่งใหม่ใหม่ ๆ ก็มีผลกระทบให้ธุรกิจภาพร่างเก่าก่อนที่ปรับพฤติกรรมไม่ทันต้องทยอยดับร่างกายยอม สมมติว่าจ้องย้อนกลับมาณภาคอาเซียน เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วยงานก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าชันษา 2018 มีมูลคุณประโยชน์สูงจรด 7.2 หมื่นล้านตราสหรัฐ เพิ่มพูนจากชันษา 2017 ที่มีมูลคุณประโยชน์ราวกับ 5 หมื่นล้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ ด้วยกันณอีก 6 ปีตรงหน้า หรือในปี 2025 เศรษฐกิจดิจิทัลณภูมิภาคถูกบอกล่วงหน้าตวาดจักก้าวหน้ามากขึ้นอีก 3 เสมอเนื้อตัว” เธอจุทองรินทร์ทูลรองนายกฯ อีกต่างหากชี้ให้เห็นจรดความเจริญรุ่งเรืองสรรพสิ่งการช่วยกันที่เกิดขนมจาก ความประจักษ์แจ้งจรดบทบาทที่มากขึ้นสิ่งของเทคโนโลยีดิจิทัลสรรพสิ่งอาเซียนที่จะนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจดามประเทศสมาชิก จึ่งได้มามีการดำเนินงานเพื่อที่จะมุ่งเจียรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสิ่งของอาเซียน อาทิ 1) การทำความตกลงการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกงานทำธุรกรรมทางไฟฟ้าข้ามแดน 2) งานทำริมบูรณาการด้านดิจิทัลสิ่งของอาเซียน ซึ่งครอบครองขนบดำเนินงานริมบูรณาการทางดิจิทัลในภาค เพราะย้ำการให้ความสะดวกทางการค้า งานคุ้มกันข้อมูล การพัฒนากบิลชำระเงิน การพัฒนาความสามารถสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่ และการแก้ไขวิธีการปรับปรุงงาน 3) การจัดทำแนวทางการพัฒนาพลังงานประกอบด้วยความชำนาญด้วยกันผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อจะจัดการกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมทีแห่ง 4 (4IR) ซึ่งภาคเอกชนได้มีบทบาทจับในการยันงานทำแนวทางดังที่กล่าวมาแล้วคุณสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกฯด้วยกันรัฐมนตรีจัดการกระทรวงการต่างประเทศ บอกเกี่ยวข้องการเตรียมพร้อมอาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแหว สิ่งแห่งหายไปสมัยกล่าวขวัญการปฏิวัติอุตสาหกรรมหนแห่งหน 4 ไม่ก็อาเซียน 4.0 ยิ่งไปกว่านั้น ถือเอาว่าทิวภาพณที่หมายตวาดเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีจักเอาใจใส่อิฉันจรสู่อันบริสุทธ์ ๆ อย่างไรมั่ง เช่น เนื้อความสิ่งของการมีส่วนร่วมณเศรษฐกิจที่จะไม่ทิ้งใครเก็บหลังฉาก ทั้งหมดจักสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการงานสิ่งของตัวเองได้ ผ่านการศึกษาเล่าเรียน การเงิน ไม่ก็ ระเบียบสาธารณสุขที่ดีขึ้นกับสุดท้ายจะนำไปสู่การเพิ่มพูนเงินรายได้ในระยะยาว ความของธุรกิจขนาดเล็กที่ครอบครองอู่ว่าจ้างสำคัญสรรพสิ่งด้าวจักสามารถชดใช้เทคโนโลยีเชื่อมธุรกิจกับตลาดได้ยังไง คดีสิ่งของเกษตรกรที่จะเป็นแห่งทุเลา ผิสมรรถเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวท้องตลาดกับลมฟ้าอากาศ คดีสิ่งของพลังงานสะอาดที่จะเป็นเหตุให้สถานภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกันความเป็นอยู่ของกลุ่มคนงดงามขึ้น“สมมติว่าหันกลับมามองดูอาเซียนจักผ่านพบแหวในด้านสิ่งของส่วนประกอบพื้นฐานประการงานเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือด้ามนับว่าสิงสู่แห่งระดับสูง แม้ว่าในแง่สรรพสิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังตามไม่ค่อยทัน ตรงนั้นแปลความตวาดแม้ว่าอิฉันจะใช้งานดิจิทัลยิ่งนัก แต่ว่าเพราะฐานรากอีฉันไม่ได้ก่อสร้างงานไม่ก็เตรียมการกำลังแรงงานสิ่งของอีฉันที่จะรับงานต้นตอขนมจากเทคโนโลยีนวชาต ๆ แล้วมันก็ดำรงอยู่หลบมุมไม่ได้ว่าที่เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้จะคร่าธุรกิจมากมายไปเช่นกันแห่งอีกด้านหนึ่ง ดังนี้ อันประธานถือเอาว่าอีฉันจำเป็นต้องซักซ้อมคนรุ่นหลังเหล่านี้ ซึ่งมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองสิ่งของอาเซียนอีกต่างหากชนมพรรษาน้อยกว่า 30 พรรษา แยกออกครบถ้วนปฏิบัติการแห่งเทคโนโลยีนวชาต ๆ เหล่าตรงนั้น” ระอุแห่งสุรารักษ์เกียรติ์ทูลเธอคู่ปรับนทร์ จิเลิก ประธานสภาที่ปรึกษางานอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) กล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำการงาน ABIS2019 แห่งหนจัดขึ้นไปทุก 2 วันที่เปลี่ยนลงมาภายใต้กรอบความคิด Empowering ASEAN 4.0 สอดคล้องกับแนวคิดหลักเขตสรรพสิ่งที่ประชุมกุนซืองานอาเซียน (ASEAN-BAC) ที่ตั้งใจสนับสนุนด้วยกันสนับสนุนแยกออกเกิดงานปฏิบัติการสรรพสิ่งประชาคมอาเซียนแห่งปี 2562 เพราะการสัมมนามีการพาทูลจุดสำคัญครอบคลุม 4 ปีก เป็นต้นว่า 1. Digital Infrastructure การพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 2. Digital Connectivity การสร้างเนื้อความเกี่ยวทางด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการค้า การลงทุนณอาเซียน 3. Human Empowerment and Development การพัฒนาทรัพยากรคนปันออกก่อเกิดความเก่งกาจใหม่ด้วยกันลดโจทย์งานว่างงานแห่งอาเซียน 4. MSME ดันแยกออกผู้ผลิต MSME เข้าถึงนวัตกรรมกับทุนทรัพย์เพื่อที่จะมากขึ้นสมรรถนะการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งหมดผู้นำประเทศและผู้นำงานแห่งอาเซียน อีกต่างหากได้มารายงานหลักการกระยาเลย เพราะว่าเน้นความคดีมั่นคงสิ่งของอาเซียนณงานพูดข้ามชาติ งานก่อสร้างความร่วมมือเปลี่ยนระเบียบ NSW (National Single Window) แห่งอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว การเกี่ยวทางเศรษฐกิจข้างในอาเซียน เพื่อก่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนจัดการกับดักศึกสงครามเชิงพาณิชย์ ยิ่งไปกว่านี้อาเซียนน่าการพัฒนาข้อกำหนดใหม่ๆเพื่อจะเย้ายวนใจนักลงทุน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถนวชาตแก่กำลังแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญแห่งทะนุถนอมกับเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยกัน สงเคราะห์ให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้าใช้ในธุรกิจขนาดกลางกับจี๊ด ที่จะสมรรถก่อสร้างความสามารถกับความสามารถแห่งการชิงดีชิงเด่นสรรพสิ่งเขตงานและดำรงฐานะรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนแห่งอนาคต“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะครบรอบ 5 ปีแห่งปีหน้าอีกต่างหากดำรงฐานะที่โล่งแจ้งที่อายุโหรงยิ่งนักซึ่งเรียกร้องงานสอดส่องกับงานเอาใจใส่ เฉกเด็กเล็ก ๆ นั้นควรจะมีสิทธิ์ความสนใจ ความทรหดอดทน ความเข้าใจกับความรัก แม่นมั่นดุสินทรัพย์และทรัพยากรจํานวแม่นมากจักจำต้องถือสิทธิ์ เสียแต่ว่าน่าหดหู่แห่งหนสนามเด็กเล่นรอบตัวในเวลานี้ไม่ได้เป็นมิตร ความปลอดภัย และมีน้ำใจให้เศรษฐกิจเจริญ จากสถานการณ์การบ้านการเมืองข้ามชาติ ศึกสงครามการค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้วยกันวัตถุอื่น ๆ แห่งหนครอบครองความไม่สะดวกประกบการทรสองทรสุมและยกฐานะเศรษฐกิจ งานแห่งหนอาเซียนจะรวมตัวกับเข้มเเข็งมีคว้าแทบต้องเชื่อถือซ่อมสุมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประการแน่นแฟ้นเท่านั้น รวมทั้งดำรงฐานะเสียงกับพลังเพื่อที่จะอันที่บริสุทธ์ด้วยกันความเงียบเปรมสรรพสิ่งเศรษฐกิจพื้นโลก” เธออรินทร์ รายงาน PR NewsABIS 2019ASEAN Summit

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/SwabTest.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/Swabtest2.jpg