สรุปวิสัยทัศน์ LINE ขนมจาก LINE CONFERENCE 2019 ครบทั้งปวงข้อคิดเห็น

LINE บอกโลกทัศน์กิจธุระ “LIFE ON LINE” ข่าวก้าวหน้าจับตัวสนับสนุนทั้งปวงชีพที่จะเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของชีวิตินทรีย์ประชากรในที่ทั้งหมดมิติ เปิดกลอุบายนวชาตที่จะเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ในที่ 3 ข้อความ ตัวอย่างเช่น Offline, Fintech และ AI LINE Corporation หรือไม่ก็ (“LINE”) ข่าวสารวิสัยทัศน์ในงาน LINE CONFERENCE 2019 สรุปเป็นจุดหลักจรด 9 ข้อความ ดังนั้น 1. ยกขึ้นวิสัยทัศน์การทำงานสู่ “LIFE ON LINE” ผู้เป็นใหญ่บรรจุงโฮ จิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวม (CWO) ครอบครองการงานเป็นผู้ประกาศวิสัยทัศน์ใหญ่สรรพสิ่ง LINEเพราะได้มาเอ่ยถึงกรอบความคิดสิ่งของงานมอบให้คุณลักษณะขนมจากบริการสรรพสิ่ง LINE ภายใต้กรอบความคิด “WOW” ในชั้นที่นกเขานั่งดำรงฐานะ Chief WOW Officer โดยตรง โดยเขาแบ่งออกเรื่องว่า สาระประธานสรรพสิ่ง “WOW”รวมความว่า สิ่งใหม่ ซึ่งนี่จักเป็นแนวทางของ LINE ในที่งานมุ่งตรงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สังคมพร้อมด้วย Lifestyle Innovation ที่จะแบ่งออกความจัดเจนนวชาตแห่งไม่ก่อเกิดเคยขึ้นลงมาก่อนให้กับดักผู้ใช้งานทุกคน พร้อมกันนี้เขาอีกทั้งได้มากล่าวขวัญโลกทัศน์ใหม่ “LIFE ON LINE” ซึ่งจะก้าวหน้ารุกคิดค้นการเกิดนวชาตติดตามเค้าโครงความคิด “WOW” โดยจะเน้นย้ำงานเข้าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในพื้นฐานการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งาน (Life Infrastructure) ที่นำคุณประโยชน์จากของใหม่นวชาตลงมาช่วยเหลือทั้งหมดระยะเวลาที่ทุกวันของผู้ใช้งานแยกออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และ ง่ายเพิ่มขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เพราะว่าแยกให้กำเนิดดำรงฐานะ 3 วิธีพลิกแพลงหลักเขต ได้แก่ Offline, Fintech และ AI มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนความคิดเห็น “LIFE ON LINE” ให้บังเกิดจริงคว้าสุดท้ายนี้ LINE สร้างสรรค์แยกออกเกิดงานขยายกิจธุระเปลี่ยนกรอบความคิด O2O (Online-to-Offline) ลงมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังได้ข้อมูลความพร้อมรุดหน้าไปสู่ความคิดเห็น “LIFE ON LINE” ที่จะทำได้มากกว่าการผสานพื้นแผ่นดินออนไลน์กับออฟไลน์ ทว่าจักประสบความสำเร็จผสานพื้นโลกดิจิทัลและโลกแน่นอนแยกออกตกเป็นเดี่ยว ภายใต้เค้าโครงความคิดOMO (Online Merges with Offline) ผ่านการขยายสมรรถนะการใช้งานสิ่งของอ่อนปกำลังพลิเคชั่น LINEแบ่งออกมากกว่าขอบข่ายในที่โลกออนไลน์แต่ว่าจะคลายจากไปไปสู่ออฟไลน์ พร้อมสร้าง Hub หรือจุดรวมทั่วในออนไลน์กับออฟไลน์ เพราะประกอบด้วยเป้าหมายคือว่าการเป็นเหตุให้ชีพของผู้ใช้งานสะดวกเจริญ LINE Mini App เล็กปกำลังพลิเคชั่น LINE Mini เป็นเลิศในแพลตฟอร์มประธานที่จะสนับสนุนติดเครื่องโลกทัศน์ “LIFE ON LINE” วางแผน soft launch ในที่ฤดูใบไม้ร่วงพรรษา 2019 ด้วยกันจักเริ่มบริบูรณ์หนทางที่ฤดูใบไม้ผลิชันษา 2020 เพราะจะเป็นแพลตฟอร์มบริการนวชาตที่จะไม่ผิดสร้างขึ้นไปข้างในอ่อนป LINE โดย LINE Mini จะเป็นรูปเป็นร่างช่วยให้องค์กรไม่ก็งานกระยาเลย สามารถก่อสร้างเพจเจอร์ของตัวเองบนบาน LINE ได้ อีกทั่วสมรรถใส่ข่าวสารเกี่ยวพันบริการ (อาทิเช่น เมนูอาหาร กับราคา) รวมทั้งการกระทำการจอง, งานให้กำเนิดคูปองยอดเยี่ยม กับตั้งค่าบัตรสะสมคะแนนไม่ก็Loyalty Cards พร้อมดัวยความเก่งกาจในที่การเช้าเตือนสถานที่สามารถส่งจดผู้ซื้อรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การทำงานซักแห้งอาจจะตั้งค่าบัตรสมาชิกกับกระบวนการงานจ่ายเงินที่เล็กป LINE Mini ซึ่งเถ้าแก่ซักแห้งสามารถรุ่งแจ้งเตือนผู้ซื้อได้มาจรดตำแหน่งสรรพสิ่งการให้บริการและเช้าคว้าว่าผู้ใช้สามารถลงมารับสารภาพเสื้อผ้าสถานที่ซักแห้งอ่อนโยนหลังจากนั้นได้มาเมื่อใด นับสำเร็จเน้นการดำรงฐานะเลขานุการแบ่งออกผู้ใช้งานเข้าถึงทุกบริการบนบานศาลกล่าว LINE ได้อย่างสะดวกด้วยกันสะดวก เพื่อจะสนับสนุนเชื่อมต่อกิจธุระและงานบริการบนพื้นแผ่นดินออนไลน์กับออฟไลน์สิ้นไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น ซึ่งเช่นกันศักยภาพสรรพสิ่ง LINE ที่มีผู้ใช้งานกว่า 80 โล้นคนวงในญี่ปุ่น ด้วยกันอีกทั้งไม่ร่วมผลรวม Official Accountสิ่งของหน่วยงาน, ร้านรวง และผู้ให้บริการที่งานปะปนกัน แห่งประกอบด้วยอยู่ครอบครองจำนวนรวมมาก แล้วก็ถือว่างานทำให้เสมอเรือแพลตฟอร์มสู่กรอบความคิด OMO ตรงนี้จักได้ผลเปลี่ยนแปลงคราวใหญ่ ซึ่งชิ้นตรงนี้แน่นอนว่าไม่มีผู้ใดจักคว้าทำกันได้นอกจากนั้น LINE สรุปเนื้อหา LINE Conference 2018 บอกแนวสาวเท้าถัดไปสรรพสิ่ง LINE ครบถ้วนทั้งหมดข้อเสนอแนะ บริการนวชาต LINE Score ครอบครองบริการที่ครอบครองกรรมสิทธิ์เจาะจงสิ่งของ LINE ซึ่งเปิดให้บริการเปลี่ยนมุข LINE Credit แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นเยี่ยมในหุ้นส่วนที่อยู่ภายใต้ LINE Financial Corporation ที่ให้บริการเกี่ยวพันบริการข้างการเงิน โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้คืนในที่งานก่อสร้างโมเดลการให้สะสมชั้นเชิง เพื่อจะสืบสวนงานตะขอสินเชื่อผ่าน LINE ได้มาต่อไป เพราะว่า LINE Score จะให้บริการเปลี่ยนมุขอ่อนป LINE พร้อมด้วยงานเข้าใช้งานมุขเมนูอาหาร LINE Wallet ข้างนอกจานบันทึกี้ LINE Score อีกต่างหากมีทั่วโปรโมชั่น ดีลสุดๆวิเศษ และสิทธิประโยชน์ปะปนกัน สถานที่แบ่งแยกชัดแจ๋วตามแต่จำนวนรวมแต้มสรรพสิ่งผู้ใช้งานแต่ละคน การปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว นับตั้งแต่เริ่มแอปส่งความ LINE ที่ชันษา 2554 LINE ได้คร่ำเคร่งให้บริการข้างการสื่อสารสถานที่ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินใจด้วยกันรู้สึกสะดวกในที่ทุกการใช้งาน พร้อมด้วยแนวการให้บริการแห่งครบครันทั่วงานให้บริการที่ต่างๆนาๆกับการให้ข่าวสารข้างไม้คานตะแคง็นท์ รวมถึงการพัฒนาคิดค้นงานใหม่ เช่น Fintech และ AI พร้อมกันจรกับการก่อสร้างกฏข้อบังคับงานสถานที่เกาะติดตามหลัก GDPR กับหลักเกณฑ์เจาะจงสิ่งของประเทศแตกต่าง ๆ หมายรวมการแยกออกเรื่องข่าวแก่ผู้ใช้จดการปกป้องข่าวส่วนบุคคลชนิดรัดกุมด้วยกันเอาจริงเอาจัง นอกเหนือจากวัตรติดสอยห้อยตามกฎระเบียบต่อจากนั้น LINE ยังได้มาไม่มิดชิดกล่าวความโปร่งสบายแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนสั่งการข่าวส่วนบุคคลเพื่อก่อสร้างความเชื่อมั่นแบ่งออกผู้ใช้บริการ LINE คว้าอย่างปลอดภัย ด้วยกันให้ความสำคัญสิ่งของการป้องกันข่าวสารส่วนบุคคลครอบครองชิ้นประธานลำดับสูง-ต่ำแรก นอกจากนี้นอกเหนือจากการให้ข่าวการใช้คืนบริการของ LINE แล้ว LINE ยังวางแผนโหมโรง LINE Entry ซึ่งเป็นสำคัญสูตรในงานก่อสร้างมากปฏิรูปหรือไม่ก็ครีเอเตอร์เปลี่ยนการเรียนรู้และเจริญบนบานแพลตแบบฟอร์ม LINE 2. เตรียมดึงขึ้นบริการนวชาตในชื่อ OpenChat สำหรับหน้าแอปแชท LINE วางแผนยกขึ้นบริการนวชาตที่ชื่อ OpenChat ที่จะเป็นเหตุให้งานพูดเปลี่ยน LINE มีความสนิทสนมกันเจริญ โดยตั้งหน้าที่จะการรวมกันบริการยอดนิยมนี้จรไปสู่การซูบปัญหาตามไลฟ์สไตล์ ความสนใจ ไม่ก็ความปรารถนาเฉพาะบุคคลของผู้ใช้งาน เพราะOpenChat จะมีส่วนช่วยให้การพูดบนบาน LINE ซูบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยการสถานที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างกลุ่มเฉพาะตามการฝักใฝ่ โดยผู้ใช่สามารถเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนาม display name ได้ชนิดหลากหลายในที่แต่ละหมวด และสมรรถแลดูบทสนทนาย้อนไปได้มาแม้จะเพิ่งเข้าไปร่วมพวก หมายรวมงานมากขึ้นฟีจอร์วิเศษด้วยผู้แห่งครอบครอง admin หมวดที่จะขานรับแบ่งออกใครเข้ารวมพูดส่งเสริม ด้วยกันอีกต่างหากสมรรถสร้างสัญลักษณ์ในที่งานเข้าร่วม โดย OpenChat พร้อมให้บริการในที่ญี่ปุ่นต่อจากนั้นที่หน้าร้อน 2019 สำหรับไทยมีแผนที่จะดึงขึ้นให้บริการ OpenChat ในปีตรงนี้เช่นกัน 3. เรือแพลตแบบฟอร์มด้านไม้คานเท็นท์ LINE NEWS สมรู้ร่วมคิดกับตัวนำกว่า 900 ตารางเพื่อจะส่งมอบจุดสำคัญสถานที่ซูบปัญหาความสนใจส่วนบุคคลยิ่งกว่า 7,000 คอนตะแคง็นท์ทาบกลางวันจากผู้ใช้งานกว่า 65 เลี่ยนคน โดย LINE NEWS ยังคงมุ่งตรงครอบครองไม้คานเอียง็นท์แพลตฟอร์มปีกข้อมูลแห่งใหญ่แรงกล้าสิ่งของประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว VISION โปรเจ็ควีดิทัศน์เพราะ LINE NEWS ที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์คว้ารวมคิดค้นไอเดีย LINE ครบถ้วนคืบหน้าคิดค้นจารีตงานเห็นวีดิทัศน์แนวทางนวชาตบนบานผึ่งผายโฟน โดย VISION ได้มาโหมโรงบน LINE NEWS จรเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เพราะเป็นไม้คานเอียง็นท์วีดีโอแนวยืนที่จะมีอยู่ขึ้นไปบนแท็ป News ในที่อ่อนป LINE ปัจจุบันคว้าสมรู้ร่วมคิดกับครีเอเตอร์โด่งดังที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นต้นว่าMasahiko Sato, Kundo Koyama, กับ Gakuto Akashi ในที่การคิดค้นไม้คานเท็นท์หลักใหม่นี้ LINE NEWS ก่นที่จะเป็นมาฐานว่าแพลตแบบฟอร์มปีกข่าวสาร ทว่าจะเป็นเรือแพลตฟอร์มไม้คานเอียง็นท์เพราะพาหะชั้นยอดทั้งหมดแนวทางรวมหมดทีวีด้วยกันงานพิมพ์ 4. เรือแพลตแบบฟอร์มความสนุกสนาน LINE ได้มาส่องแสงทิวภาพให้มองเห็นตวาด โซเชียลมีเดียได้มาเข้าครอบครองศูนย์กลางการสิ่งของการเสพย์ความสนุกสนานสรรพสิ่งวงในยุคปัจจุบัน อีกรวมหมดอีกทั้งรวมตัวกันช่วยที่การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครีเอเตอร์ ซึ่งคงหมายถึงคนเด่นแยกออกได้มาใกล้เหล่าแฟนคลับด้วยกันผู้ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งภายภาคหน้าจักเน้นการยกสถานภาพความช่ำชองความสนุกสนานนี้คว้าสิ้นไร้จุดต่อมากยิ่งขึ้น LINE Creators Market จ่ายรูปลอกจาก creator stickers ได้มาไม่จำกัดเปลี่ยนบริการ LINE Stickers Premium ริเริ่มให้บริการที่กรกฎาคม 2019 LINE Stickers Premium ดำรงฐานะบริการฉบับร่าง Subscription หรือสมัครสมาชิก ที่จะเอาใจช่วยให้ผู้สถานที่พอใจรูปลอกสามารถเข้าถึงสติกเกอร์ลงมากกนับกว่า 3 เลี่ยนคณะ เพราะว่าตลาดสติกเกอร์มีมูลคุณประโยชน์กระทั่ง 380 เลี่ยนเยน ซึ่งแพ็คเกจ LINE Stickers Premium ตรึกตรองเปอร์เซ็นต์แทบ 240 เยนทาบดวงจันทร์ (เพราะนักเรียน นักศึกษา ตีราคา 120 เยนประกบจันทร์) LINE LIVE LINE ตระเตรียมดึงขึ้นบริการ Live Streaming บนบานเรือแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งจักเป็นโอกาสอันควรแยกออกเหล่าเซเลบริทุบเข้ายา ผู้ทรงอำนาจ ไม่ก็ใครต่อใครได้สานนึกคิดในการครอบครอง LINE LIVERs ในการก่อสร้างคอนเท็นท์สดๆ ครบถ้วนฟีพบร์ที่จะเอื้อเฟื้องานชดใช้บริการ Live ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริบูรณ์เพื่อที่จะก่อสร้างโคนคู่รักประจำการของตัวเองก้าวหน้ายิ่งขึ้น LINE MUSIC เปิดให้บริการที่พฤษภาคม 2019 ยุคปัจจุบันมีผลรวมผู้ดาวน์โหลดยิ่งกว่า 32 ล้านมนุษย์ ผลรวมเสียงเพลงใน LINE MUSIC มากกว่า 54 ล้านเพลงกับจำนวนผู้ใช้งาน ยิ่งกว่า สิบเอ็ด โล้นมนุช 5. แพลตแบบฟอร์มงานจ่ายเงินบนที่ถือ (Mobile Payment Platform) ยุคปัจจุบันหนทางการจ่ายเงินได้แปรไปครอบครองเข้าผู้เข้าคนไร้เงินสด เพราะว่าการกำหนดสร้างธุรกรรมผ่านมุขมือถือเป็นสำคัญ ซึ่งทาง LINE ได้มาแหมะโดเมนตัวเงินครอบครองกลเม็ดสำคัญเปลี่ยนบริการกระเป๋ารถเงินตราดิจิตใจัลอยลิ่ว่าง LINE Pay เพราะที่ดวงจันทร์มิถุนายน 2019 ประกอบด้วยผู้ใช้บริการมากกว่า 48 โล้นมนุษย์ตลอดในประเทศประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน กับไทย งานเริ่มต้นทีแรกสรรพสิ่งบริการจากร้านกาแฟ Starbucks ที่ประเทศญี่ปุ่นกับผู้ส่งเสริมของ LINE นับตั้งแต่โหมโรงตั๋ว LINE Starbucks ในจันทร์เดือนที่ 4 2562 มีจอมคนผู้ระบุบัตรเพิ่มขึ้นจด 1 เลี่ยนรายขนมจากจำนวนขาเก่าแก่ 3.3 ล้านรายในที่ระยะเวลาแทบคู่พระจันทร์ครึ่ง วีซ่า, Orico กับ LINE Pay ประสานมือให้กำเนิดบัตรเครดิต VISA LINE Pay ร่วมกับบริษัท Visa Worldwide จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น กับกองกลาง Orient ในที่งานออกลูกบัตรเครดิต VISA ซึ่งให้คะแนนสะสมแห่งคุ้มแก่ผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นการตอกย้ำงานก่อสร้างสัมคมคายสิ้นไร้ตัวเงินในประเทศญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ โหมโรงบัตรออกแบบเลิศโอลิมปิกเกมส์โตเกียว 2020 VISA ด้วยกัน LINE คว้าประกอบด้วยความร่วมมือในการดีไซน์บัตรมากยอดเยี่ยมเพื่อฉลองงานเป็นเจ้าภาพจัดการต่อสู้กีฬาโอลิมเกมส์สถานที่เมืองโตเกียว 2020 ซึ่งจักมีข้อปลีกย่อยข้อมูลเสริมให้ทราบเร็วๆ ตรงนี้ 6. เรือแพลตฟอร์มการเงิน (Financial Platform) ความมุ่งหมายถือเอาว่าการพัฒนา LINE Wallet แยกออกประสบความสำเร็จให้บริการธุรกรรมทางการเงินฉบับร่างไร้จุดต่อ ย้ำการครอบครองผ้าแพรตฟอร์ม Fintech กับซูบปัญหาเป้าหมายโลกทัศน์ “LIFE ON LINE” เพราะ LINE กำหนดจุดหมายดำรงฐานะแพลตแบบฟอร์มการวางเงินด้วยกันแบงค์ที่โค่งสุดขอบในเอเชีย เตรียมเปิดตัวหุ้นส่วนหลักทรัพย์ LINE ตอนฤดูใบไม้ร่วง 2019 LINE Financial ได้มาร่วมหุ้น Nomura Holdings ยกขึ้นหุ้นส่วนหลักทรัพย์ LINE เพื่อให้บริการการพาณิชย์หลักทรัพย์ในที่อ่อนพ LINE ที่ฤดูใบไม้ร่วงนี้ ซึ่งบริการตรงนี้จะรวบรวมหุ้นแห่งคัดสรรจากหุ้นส่วนชั้นนำ 100 สถานที่ในญี่ปุ่นด้วยกันยอมแยกออกผู้ซื้อเริ่มต้นลงทุนขั้นแรกเริ่มที่ 150 เยน (ขั้นต่ำ) ถึง 3,000 เยน (เฉลี่ย) ต่อใบถือหุ้น วางแผนโหมโรง LINE Pocket Money เปิดตัวในฤดูร้อนปี 2562 LINE Credit จะดึงขึ้นให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าไม่ต้องชดใช้หลักประกันภายใต้บริการชื่อเสียงเรียงนาม LINE Pocket Money ซึ่งจะแยกออกสิทธิประโยชน์ด้วยผู้ใช้ LINE Score โดยบริการใหม่นี้จะจำกัดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินสินเชื่อประจำปีแห่งสมน้ำสมเนื้อสุดขอบด้วยผู้ซื้อแต่ละรายเพราะวิเคราะห์ขนมจากคะแนน LINE Score เป็นหลัก * LINE Credit ดำรงฐานะ หุ้นส่วน ร่วมทุนระหว่าง LINE Financial, Mizuho Bank Ltd. ด้วยกัน Orient Corporation 7. Commerce Platform เรือแพลตฟอร์มการพาณิชย์สินค้าของ LINE มี 3 บริการ คือว่า LINE Shopping, LINE Delima และ LINE Travel ซึ่งต่อจากนี้จะเน้นการประสานกักคุมระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ผ่านกรอบความคิด OMO 8. เรือแพลตฟอร์มกับโซลูชั่นทางการตลาด (Marketing Solution Platform) LINE ข่าวจุดหมายในการครอบครอง “Life-marketing Platform” ที่จะเอื้อเฟื้อผู้ใช้งานเปลี่ยนแนวคิดสำคัญหญิบชนิด คือว่า งานมากขึ้น touchpoint กับลูกค้า กับงานเสนอข่าวส่วนตัว แห่งเรียกหาดุ “Comfortable Personalization” เพื่อที่จะความมุ่งหมายยิ่ง รวมความว่า การช่วยแยกออกข้อมูลแห่งเป็นประโยชน์ด้วยกันข่าวแห่งข้องแวะให้กับดักผู้ซื้ออย่างมากสุดขอบ 9. AI/Searchในที่คดีตรงนี้ LINE เน้นย้ำการพาบอกขั้นตอนใหม่ในการชดใช้ผู้ช่วย Clova AI, LINE BRAIN AI รวมทั้งความมุ่งหมายสิ่งของ LINE ที่การเข้าสู่กิจธุระเครื่องใช้ไม้สอยเสาะหา (Search Engine) งานติดตั้ง Clova ในที่ Gatebox การผลิต Gatebox โมเดลนวชาตสถานที่ผสานกับดัก Clova เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจากโมเดลเดิม โดยโมเดลนวชาตตรงนี้ไม่เฉพาะแต่จะให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทักษะ Clova ขั้นแรกเป็นต้นว่างานวิเคราะห์สภาพอากาศด้วยกันข่าวสาร แต่ยังรวมเทคโนโลยีปัจจุบันสิ่งของ Clova อาทิเช่น การวิเคราะห์ความเห็นและมากขึ้นเครื่องใช้ไม้สอยการพูดจาแบ่งออกมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย LINE BRAIN LINE ตระเตรียมเริ่ม LINE BRAIN เพื่อตั้งหน้าการนำไปใช้จากเทคโนโลยี AI สิ่งของ LINE ที่มีข้อความเชี่ยวชาญผ่าน Clova กับการทำงานอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายจักเริ่มแหมะกำจัดในที่พระจันทร์กรกฎาคม 2562 รวมถึง LINE BRAIN CHATBOT (เทคโนโลยีแชท AI), LINE BRAIN OCR (เทคโนโลยีการจดรำลึกตัวหนังสือ) และ LINE BRAIN SPEECH TO TEXT (เทคโนโลยีการเขียนหวนคิดความเห็น) PR NewsLINELINE ConferenceLINE CorporationLINE CONFERENCE 2019

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/line.jpg