สรรพากรสนับสนุน iTax อ่อนปฯ นูนเงินภาษีด้วยกันเชื่อมต่อประกาศออนไลน์

ข้างใน 15 มีนาคม 2019 นี้ ภาษีอากรตระเตรียมดูดดึงข้อมูลสัญญาประกัน LTF/RMF จากออนไลน์ กับเริ่มรั้งขึ้นบริการโหนกภาษีคนธรรมดาด้วยแอปพลิเคชัน ‘iTAX’ เจาะจงคนแลกเปลี่ยนออนไลน์ชาคริต Web scraping แห่งสามารถพิจารณาข้อมูลของผู้ค้าคว้า ผ่านงานดูดดึงประกาศจากเว็บไซต์มาวิเคราะห์ อธิบายแบ่งออกผู้ค้าออนไลน์ลงมาเสียภาษีปันออกตรงเผง ปีกเธอดีเลิศกฎหมาย กฎปฏิบัติทัณฑ์กระแสงสว่างศ อธิบดีกรมสรรพากร เล่าว่า กรมสรรพากรพยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับดักองค์การภายนอกมากขึ้น ทั่วสัญญาประกัน รับรองต้นฉบับเงินบำนาญ ยืนยันสุขภาพบิดา/คุณแม่/บ่าวสาว รวมทั้งทุนทรัพย์แฝดชนิด ทุนทรัพย์รวมใบถือหุ้นระยะยาว (LTF) กับทุนทรัพย์ร่วมเพื่อที่จะการดำรงชีพ (RMF) ภายหลังที่ได้จัดทำ ระบบละทิ้งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในที่พรรษา 2018 ที่ผ่านมา ขนมจากความร่วมมือสรรพสิ่งกรมสรรพากรด้วยกันกงสี ไอแท็กซ์ อินพระศอเแมลงปอร์เรชั่น ขีดคั่น (iTax Inc.) กรมสรรพากรเตรียมการบริหารบริการ Open API พอให้ผู้เสียภาษีสมรรถใช้งานงานส่งข่าวร่างแสดงกำหนดการภาษีทางออนไลน์ เป็นรายแรกแห่งริเริ่มงานนูนร่าง ภาษีเงินได้91 ผ่าน RD Smart Tax Application มุขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ล่าสุด กรมสรรพากรได้มาจัดงาน “PIT Digital Services สาวก้าวสู่ยุคใหม่ ภาษีบริการมวลชนเสี่ยว” แห่งวันที่ 4 เดือนมีนาคม 2019 ที่ผ่านมา เพราะว่าอยากยกระดับภาษีอากรเจียรสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มขึ้นช่องทางการบริการที่การจ่ายเงินภาษีออนไลน์เหลือแหล่ทางทั้งครบครันเพย์กับ Blockchain ในอนาคต เธอกฎหมายยังเสนออีกดุ จักประกอบด้วยการเปิดตัวบริการนูนภ.ง.ด.บุคคลปกติ PIT Digital Services (PIT) เนื่องจากขณะนี้รวมความว่าระยะงานเสียภาษีอากรรายได้บุคคลธรรมดา ด้วยกันจะเปิดตัวบริการเกี่ยวข้องเงินภาษีนิติบุคคล (CIT) ถัดไป เพราะว่าจักประกอบด้วยถก Open API ด้วยกันมีเรื่องอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ที่ตอน พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ที่ส่วนสิ่งของการยื่นร่างจัดแสดงกำหนดการภ.ง.ด.บุคคลปกติ ประกอบด้วยผู้ยื่นกว่า 3.2 กล้อนคน เพราะว่าจำนวนของผู้นูนทางอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองจรด 3 ล้านมนุษย์ หรือร้อยละ 90 ขนมจากสัดส่วนทั้งผอง ทั้งๆ ที่ประกอบด้วยผู้ขขอกลับเงินภาษีจากนั้น 1.5 เลี่ยนมนุช ด้วยกันคว้าทำคืนเงินต่อจากนั้นจำนวนรวม 1 เลี่ยนคนทางครบครันเพย์ เพราะว่าปีตรงนี้มีจุดหมายอยู่แห่งหน สิบเอ็ด เลี่ยนมนุช นอกจากนี้อธิบดีกรมสรรพากรเผยดุ เพราะว่า SME แบ่งออกจดทะเบียนปรากฏตัวเพื่อที่จะเสียภาษีปันออกเที่ยงตรง ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ) ยกเว้นเบี้ยปรับทรัพย์สินเพิ่ม กำลังวังชาตรวจอยู่ณรัฐสภาแห่งชาติ (สนชมันสมอง) เพราะว่านี่นับว่าเป็นโอกาสอันควรแจกคนแห่งหนก่อบัญชีไม่ตรงเผงที่พรรษา 2017-2018 สมรรถซ่อมแซมคว้าตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2019 ผ่านงานโหนกดามสรรพากรมุขกระบิลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ด้วยกันถัดจากนี้ถ้า SME มุ่งจะขอเกี่ยวสินเชื่อจำเป็นจะต้องใช้สมุดบัญชีสถานที่โหนกกับดักกรมสรรพากรที่งานจรนูนแบงค์ หรือไม่ก็การใช้คืนสมุดบัญชีเล่มเดี่ยว อีกทั้งที่ตอนนี้จะประกอบด้วยงานตรวจแล้วทำการเสียภาษีอากร โดยยกเว้นเบี้ยปรับสมบัติทวี ต่างขนมจากพ.ร.ก.ดั้งเดิมสถานที่ครอบครองนิรโทษกรรม แห่งหนไม่ต้องถูดตรวจภาษีอากรย้อนไป ทัศนียภาพด้วยกันข้อมูลขนมจาก: Prachachat NewsiTaxกรมสรรพากร