สรรพากรปริปาก เตรียมการจับ Blockchain วิเคราะห์ภาษีอากร VAT พร้อมนำ AI วิเคราะห์งานเสียภาษีอากรสิ่งของกลางเมือง

ในธุรกิจแสดงความคิดเห็นเศรษฐกิจรายปีสุงสิงเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์พรรษา 2561 อธิบดีกรมสรรพากรคว้าเอ่ยถึงการ Blockchain มาชดใช้ในการพิจารณาค่าธรรมเนียม เพราะคาดแหวเทคโนโลยีตรงนี้จักช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงภาษีอากรได้มา ซึ่งงานพิจารณาหลักเขตๆรวมความว่างานเสียภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่มีภาษีอากรจับจ่ายใช้สอยกับภาษีอากรค้าขาย “ตอนนี้พละมองดูนำมาใช้กับระเบียบ VAT ซึ่งจักมีค่าธรรมเนียมจับจ่ายด้วยกันค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน จักทำเอาการต้มภาษีอากรลดลงคว้า ซึ่งณ เวลานี้ยังอยู่ในที่ดีกรีลองเชิงใน LAB สิงสู่” เจ้าเอ็งเอกนิติ กฎปฏิบัติทัณฑ์ประภัสสรศ อธิบดีกรมสรรพากรรายงาน ช่วงปัจจุบันกรมสรรพากรกำลังปฏิบัติการข้อความสิ่งของ Big Data เพราะว่าเชื่อมข่าวสารในและพาเหียร ซึ่งในภายหน้าจะจับเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) ลงมาชดใช้วิเคราะห์ข่าว ซึ่งประมาณตวาดจักช่วยแบ่งแยกงานเสียภาษีอากรของกลางเมืองได้มา เพราะผู้แห่งหนเสียภาษีอากรตรงเผงก็จักมีสิทธิ์ค่าธรรมเนียมคืนได้มาอย่างเร็ว ทั้งๆ ที่ผู้สถานที่เสียภาษีไม่แน่นอนก็จะใช้คืนเทคโนโลยีนี้ในงานสำรวจ เพราะคาดหวังตวาดเทคโนโลยีกลุ่มนี้จะเอาใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแห่งงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมภายภาคหน้า “ความฝันก็ลงความว่า ในที่สุดแม้เกี่ยวโยงข่าวสารคว้าทั้งสิ้น จะนำไปสู่ auto filing (การโหนกภาษีอากรอัตโนมัติ) ได้มา” เธอดีเลิศกฎหมายรายงาน เพราะว่าช่วงปัจจุบันกรมสรรพากรประกอบด้วยเทคโนโลยีแห่งหนเอาใจช่วยตอบปัญหาให้กับดักผู้เสียภาษีลงความว่า Chatbot ชื่อว่า “ขนิษฐาอารี” เพราะว่าสิงสู่แห่งระหว่างทดลองใช้ด้วยกันเจริญระเบียบ ซึ่งอีกเนื้อความเอ็ดแห่งหนกรมสรรพากรตั้งหน้าเข้าไปสั่งการถือเอาว่างานเก็บภาษีแลกเปลี่ยนของซื้อของขายออนไลน์ เนื่องจากประกอบด้วยผู้เลี่ยงค่าธรรมเนียมสิงสู่เป็นจำนวนมาก อ่านทำให้รุ่งเรืองขึ้นเกี่ยว Blockchain เชิงอรรถข่าว ชาติธุรกิจ NewsTaxBlockchain

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/tarin_grab_thailand.jpg