สนทนากรณี ‘Deep Tech’ กับดัก ‘ด็อกเตอร์สวยงามพร’ ผู้ขับเคลื่อน SCG เช่นกันสิ่งใหม่

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/Entrepreneurship-4food-thychef-1.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/Thychef_1200x800.jpg