สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำการไทย ด้วยกันสุงสิงการค้าต่างด้าวจัดงาน ‘IT Day’

สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และสมาคมการค้าขายต่างประเทศประจำด้าวฮังการีรวมหัวจัดงาน กลางวัน IT ครั้นวันที่ สิบเอ็ด มิถุนายน 2019 ข้างในการทำงานประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการงานขนมจากองค์การภาครัฐบาล และบริษัทเอกชนสถานที่เกี่ยวข้องกับหมู่ซอฟต์แวร์ในประเทศแหลมทอง ที่พรรษาที่ผ่านมา ราคาของการส่งออกภาคบริการ ICT ได้ก้าวหน้าขนานใหญ่ในประเทศฮังการี ICT สิ่งของแดนฮังการีประกอบด้วยการก้าวหน้าเจริญขึ้นไปอีกด้วยค่าถัวเฉลี่ย 6.4% ทาบพรรษาแห่ง ที่ช่วงระหว่างปี 2010 จด 2017 จรด 1.955 โพกล้านยูโรที่ปี 2010 โน่นคือ 8.2% สิ่งของการส่งออกทั้งมวลในประเทศฮังการี วิทยากรและกงสีหมู่ซอฟต์แวร์แห่งหนร่วมการงานคราวนี้ ทั้งมวลเป็นผู้ชำนาญพิเศษข้างภูมิทัศน์ไอทีแห่งหนมีชื่อ ด้วยกันส่งออกผลิตผล รวมทั้งบริการจากไปอีกต่างหากท้องตลาดสมาพันธ์ยุโรป ในกิจธุระ ผู้เชี่ยวชาญได้มาแนะนำตัวรากฐานของทฤษฎีแบบหล่อไชนะ (Blockchain) กับเล็กพทหาริเคชั่นปีกเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน กับเรื่องเบ็ดเตล็ดสรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับผู้ผลิตสถานที่ประกอบด้วยอำนาจในประเทศประเทศไทย ในที่ทั้งหลายผลิตผลกับบริการ เราเจนได้ยินเกี่ยวพันการแก้ไขปัญหาท้องที่ธนาคารแห่งให้บริการให้คะแนนธุรกรรมณชั้นจุลภาคและการศึกษาของสิ่งของ (Machine Learning) และงานระดมทุนณรูปร่าง PII งานบริการสิ่งของ SAP คู่เนื้อตัว เหตุด้วยกระบิลติดตามสุขภาพ ซึ่งได้มารวมเล่มข่าวคนเจ็บมากกว่า 200 กล้อนรายในประเทศฮังการี รวมถึงบริการงานว่าการพะวงตรวนอุปาทานต้นฉบับเรียลไทม์ที่ทำการแจกกับผู้ผลิตกับผู้ให้บริการการขนส่งรายใหญ่ณยุโรป ด้าวฮังการีมีความตระหนักเกี่ยวพันเป้าหมายหลักสิ่งของประเทศไทยในที่การสร้างอุตสาหกรรมดิจิตอล S-curve ใหม่และประกอบด้วยความสนใจที่จะเอื้อเฟื้อการเปลี่ยนแปลงมุขดิจิตอลสิ่งของประเทศไทยคราวนี้ เจ้าของการทำงานกับผู้ให้บริการจากมุขด้าวฮังการี กำลังวังชามองหาผู้มีความสนใจร่วมกิจธุระ เพื่อที่จะรวมหัวกักคุมในที่งานตั้งขึ้นหรือขยายกิจการในประเทศไทย สำหรับผู้แห่งแหย่สามารถต่อเนื่องสถานเอกอัตราชทูตาฮังการีประจำการด้าวประเทศไทยย เพื่อขอรายละเอียดประเทืองได้มา เนื่องจากสิงสู่ดังต่อไปนี้ หรือไม่ก็จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แห่ง [email protected] PR NewsIT DayEmbassy of Hungary