ศาลแพ่งเมืองหลวงสุรใต้ ประเดิมเลิกใช้ถ่ายบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ครอบครองหน่วยงานแรก

ศาลแพ่งนครเทวะใต้ ประเดิมเป็นองค์การเริ่มแรกสถานที่ยกเลิกงานใช้คืนสำเนาบัตรประชาชนด้วยกันสำเนาทะเบียนบ้านแห่งงานต่อเนื่องราชการนฤปเวศม์ ละเว้นกรณีจำเป็นแห่งทางลิ้นลมเนื้อความเพียงนั้น เพื่อที่จะตัดทอนการงานค่าใช้จ่ายสรรพสิ่งกลางเมือง โดยส่งผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป Facebook วิทยุติดตามตัวชื่อ “สื่อนฤปเวศม์” กองสารนิเทศด้วยกันการโฆษณา อาคารศาลอาญา โฆษณาชวนเชื่อข่าวสารศาลแพ่งเมืองใหญ่สุรใต้ เหตุยกเลิกงานใช้คัดลอกบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านที่การต่อเนื่องร.ศาลแพ่งเมืองใหญ่เทพดาใต้ พุทธศก 2561 เนื้อความแห่งเอกสารระบุตวาด “เพื่อที่จะสำเร็จให้ความยุติธรรมปันออกแก่กลางเมือง แยกออกเป็นไปเช่นกันความคล่อง รวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายลดลง เพื่อเคลื่อนการปฏิบัติตนปีกงานเอื้ออำนวยความยุติธรรม ปันออกรับงานเปลี่ยนแปลงติดสอยห้อยตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกันเพื่อตัดทอนกิจโสหุ้ยสิ่งของกลางเมือง สถิตอำนาจติดสอยห้อยตามความลับมาตรา 11 ที่พระธรรมนูญ ศาลสถิตยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งนครสุรล่าง จึ่งให้กำเนิดข่าว ดังต่อไปนี้ ศาลแพ่งนครสุรใต้ ยกเลิกงานใช้ถ่ายบัตรประชาชน และสำเนาระเบียนบานในงานต่อเนื่อง ราชการศาล ละเว้นเรื่องจำเป็นแห่งมุขสำนวนเหตุเพียงนั้น “เพราะว่ามีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ลงนาม นายโอภาส อนันตงอกงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเมืองใหญ่สุรใต้” คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวสารขนมจาก เพจพาหะราชสำนัก Newsศาลแพ่งศาลอาญาThailandGovernmentสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน