ศก.รวม IBM จับ Blockchain มาชดใช้เพื่อจะการคมนาคมสินค้าทางแม่น้ำ

กรมศุลกากร ร่วมกับ IBM ไทย ด้วยกันเเขามอส์ก ข่าวสารนำเรือแพลตแบบฟอร์ม TradeLens (ตะแคงรดแก้วตา) แห่งหนเจริญขึ้นไปบนบานศาลกล่าวเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในประเทศไทยเพื่อความเจริญจำหน่ายระหว่างประเทศสิ่งของไทย (การส่งของทางน้ำ) โดยเทคโนโลยีจะช่วยตัดทอนงานบุคลากร ป้องกันสินค้าต้องห้ามกับเก็บภาษีได้ดีขึ้นไป โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นเหตุให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยราชการลำดับสูง-ต่ำลำดับที่สองในประเทศพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดำรงฐานะประเภทที่สามในประเทศหมวดทวีปเอเชียแปซิฟิคที่จรรโลงงานใช้เทคโนโลยีดังที่กล่าวมาแล้ว TradeLens ตกว่า แพลตแบบฟอร์มระบบดิจิตอลสถานที่ชดใช้ณการค้าระหว่างประเทศแห่งหนทำเอาการแกะรอยระเบียบขนส่งประกอบด้วยความเที่ยงตรงกับมีประสิทธิภาพมากขึ้น กับยังสามารถหมุนเวียน (เงินตรา)กับเจือจานข่าวสารระหว่างผู้ใช้แพลตแบบฟอร์มคว้า กระบิลดังกล่าวไม่ผิดพัฒนาขึ้นไปเพราะว่าการช่วยกันสิ่งของกงสีการขนย้าย เอ.อ้วนพี.เขามอลเลอร์-เเขามอส์กด้วยกันไอบีเอ็ม ที่ผลัดกันกรรมวิธีขนส่งต้นร่างเก่าที่จำเป็นต้องใช้เอกสารลงมาเป็นระบบดิจิตอล ที่จะลุ้นประเทืองแยกออกระเบียบการขนย้ายครบวงจร ประกอบด้วยข้อความรวดเร็ว กับตรงเผงแม่นตรง งานสถานที่แพลตฟอร์มตะแคงรดแก้วตาลุ้นผลัดกันขบวนการขนส่งแยกออกเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งจะเอาใจช่วยแยกออกศก.ประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยในที่การสืบหาต้นร่างอัตโนมัติกับแม่นตรง ส่งผลให้การดำเนินการประกอบด้วยสวัสดี โปร่ง กับมีประสิทธิภาพจำเริญ เช่นกันการแลกสับเปลี่ยนประกาศแห่งหน Near Real-time ระหว่างสมาชิกวงจรข่ายสรรพสิ่งมุขระเบียบ เพราะว่าพนักงานศก.จะสมรรถทราบประกาศการส่งของใกล้จะทันทีสถานที่ตู้สินค้าออกขนมจากท่าเรือต้นทาง ซึ่งจักทำเอาเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยกาลเวลาณงานตระเตรียมรับของซื้อของขายที่กำลังจะเข้า กับเป็นเหตุให้งานสืบสวนของซื้อของขายเถื่อนด้วยกันสินค้าหลบฉากงานเสียภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพงอกงาม นอกจากนี้อีกต่างหากลุ้นให้การเก็บภาษีด้วยกันค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอกับใส คุณชูขึ้นความมีชัย เลิศโภชน์ ที่ปรึกษาปีกเจริญหมู่สิทธิประโยชน์ศุลกากร กรมศุลกากร กล่าวว่า “ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข่าวบนบานศาลกล่าวแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ทำเอากรมศุลกากรด้วยกันหน่วยงานแห่งหนข้องแวะกับดักการคมนาคมทางเรือระหว่างชาติสมรรถเข้าถึงประกาศเชิงพาณิชย์ข้ามชาติบนแพลตฟอร์มเดียวกันคว้าต้นร่าง Real-time ซึ่งงานตรวจสอบวางธุระสินค้าล่วงหน้าขนมจากข่าวบนเรือแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ ศก.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในการควบควบคุมมุขกรมศุลกากร อีกรวมหมด ประสบความสำเร็จลดระยะเวลาณการผ่านแบบแผนศุลกากร ลดค่าใช้จ่าย ด้วยกันลดงานใช้คืนดุลยพินิจของพนักงาน สร้างความโปร่งใส ความพึงใจต่อผู้รับบริการ อันเป็นการยินยอม Ease of doing business ภายใต้หน้าที่ปีกอำนวยความสะดวกทางการค้า ปีกสังคม กับธีรภาพสิ่งของประเทศต่อจากไป” “นี่จะเป็นมาตรการที่ทำเอาดีฉันเก็บภาษีคว้าครบขึ้น” เจ้าเอ็งชูความมีชัยกล่าว คุณแรกา จันทรักษ์ รองประธานข้างงานคลายการงานณพวกด้าวอินโดจีน กับกรรมการผู้จัดการโค่ง หุ้นส่วนไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “ดีฉันอิ่มอกอิ่มใจสถานที่คว้าสมรู้ร่วมคิดกับทางศก.เพื่อจะมากขึ้นขีดความสามารถในที่การแข่งขันสิ่งของงานตลอดข้างในและระหว่างประเทศ ดีฉันเชื่อแหวเรือแพลตฟอร์มเอียงรดเลนส์และการพาเทคโนโลยีบล็อคชินลงมาชดใช้ในหลายๆ ข้าง จักส่งผลดีงามแจกทุกฝ่ายในระบบนิเวศสรรพสิ่งการคมนาคม ซึ่งจะยกระดับการค้าขายการลงทุนแบ่งออกทันสมัยทั้งณระดับแดน ถิ่น ด้วยกันชั้นสากล” ในแต่ละปีของซื้อของขายราคากว่า 4 แสนกล้อนตีนไม่ผิดขนส่งระหว่างชาติ โดย 80 % สิ่งของผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วมอบผ่านทางอุตสาหกรรมขนส่งทางแม่น้ำ ขบวนการทางเอกสางต่างๆ สร้างความลำบากแบ่งออกหมู่ขนส่งทั่วโลก รวมหมดสร้างความไม่เที่ยง ความไม่ถูกต้องสิ่งของข่าวสาร ความล่าช้าไม่ก็การหยุดชะงักในขบวนการการเช็คของซื้อของขายกับเติมข่าวสารด้วยมือ ขาดการคาดคะเนการเสี่ยง การติดต่อสื่อสารสถานที่ไร้สมรรถนะและมีต้นทุนสูงจากทุกฝ่ายที่ข้องแวะ ด้วยกันอีกต่างหากประกอบด้วยเรื่องไม่ใสด้วย NewsIBMLogisticTradeLensBlockchainThai customs

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/TradeLens-Platform.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/Tradelens-IBM.jpg