วางแผนให้บริการ SMART Visa เพราะ Startup ต่างชาติ ริเริ่ม 1 ก.พ. 61

BOI พูดเรื่องเบ็ดเตล็ดแหวตระเตรียมรั้งขึ้นให้บริการ SMART Visa วีซ่าชนิดเด่นเพื่อจะดูดคนต่างประเทศสถานที่ครอบครองผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็ผู้บริหารระดับสูง รวมถึง Startup เข้าดำเนินการหรือไม่ก็ให้ทุนใน สิบ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ขยายเวลารายงานตัวจาก 90 ทิวาดำรงฐานะ 1 ปี เริ่มขอเกี่ยวได้แน่นอน 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป Photo: ThaiEmbassyมันสมองcomสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี เล่าข้อปลีกย่อยแหวตระเตรียมรั้งขึ้นแจกให้กำเนิดผึ่งผายวีซ่า (SMART Visa) วีซ่าชนิดวิเศษที่กำหนดให้อายุมากชาวต่างชาติที่เข้าทำงานในสำนักงานสาขาอุตสาหกรรมความมุ่งหมายเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเจ้าหน้าที่ทักษะสูงด้วยกันนักลงทุนที่จะมีส่วนช่วยรีบการพัฒนา สิบ อุตสาหกรรมความมุ่งหมายสิ่งของประเทศ เป็นต้นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ตามสมัย (Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพวกเงินรายได้บริสุทธ์ด้วยกันการสัญจรตีนสุขภาพอนามัย (Affluent, Medical and Wellness Tourism) การกสิกรรมกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการผันแปรตนอาหาร (Food for the Future) อุตสาหกรรมหุ่นสมองกล (Automation and Robotics) อุตสาหกรรมงานเหาะด้วยกันโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกันเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เพราะว่าสมาร์ทวีซ่าจะจำแนกให้กำเนิดครอบครอง 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญความสามารถสูง ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเทคโนโลยี 2) นักลงทุน 3) ผู้บริหารระดับสูง ด้วยกัน 4) Startup ซึ่งครั้นดูแห่งคุณสมบัติ รวมไปถึงอำนาจและผลดีสรรพสิ่งผึ่งผายวีซ่าแต่ละชนิดนั้นประกอบด้วยรายละเอียดเหตุฉะนี้ แม้ดูรามองดูะเล็กสมาร์ทวีซ่าสิ่งของชนิด Startup (SMART “S”) ส่งเสริมจะมีข่าวเหตุฉะนี้ คุณลักษณะ มีเงินไหว้วานประจำระยะเวลาเหลือหลอยิ่งกว่าไม่ก็พอกับ 1 พรรษา ปริมาณทรัพย์สินมากกว่าหรือไม่ก็เท่ากับ 600,000 ตีน มีกรมธรรม์ประกันพลานามัยทุกกาลเวลาแห่งแหลมทอง เข้าร่วมโครงการ Incubator หรือไม่ก็ Accelerator ที่ถือสิทธิ์การรับรอง หรือไม่ก็เข้าทุนไม่ก็ได้รับการต้อนรับ จำเป็นต้องจัดตั้งหุ้นส่วนแห่งประเทศไทยใน 1 ชันษา และถือหุ้นยิ่งกว่าหรือไม่ก็พอๆ กับ 25 เปอร์เซนต์ ไม่ก็ครอบครองกรรมาธิการกงสี กับหุ้นส่วนจำเป็นจะต้องถือสิทธิ์การรับรองตวาดอยู่แห่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย อำนาจกับคุณประโยชน์ ระยะเวลาวีซ่าทีแรก 1 พรรษา ด้วยกันคลายต่ำกว่าหรือว่าพอๆ กับ 2 ปีต่อคราว ทำงานแห่งภารกิจแห่งหนถือสิทธิ์การต้อนรับโดยไม่ต้องขอเกี่ยวประทานบัตร ต่อเวลารายงานตัวเป็นทุก 1 ชันษา ไม่ต้องขอเกี่ยว Re-entry Permit คู่แต่งงานได้รับสิทธิในการพักและปฏิบัติการณประเทศไทย ลูกชายได้อำนาจณการพำนักณประเทศไทย ซึ่งการตาขอโก้วีซ่าจักทำกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ที่คณะ SMART Visa แกนกลางบริการวีซ่าและใบอนุญาตดำเนินการ โรงเรือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสฟันจุรี ระดับ 18 ประกาศจาก PMDU, BOI (1), BOI (2) ด้วยกัน The Nation NewsBOIStartupThailandสตาร์กรองัพSMART VisaGovernmentสมาร์ทวีซ่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน