วัยทำงานจำต้องรู้ กู้จับจ่ายใช้สอยนิวาสสถานยังไงแบ่งออกปราบอารมณ์ทางใจธนาคาร