ลงคะแนนด้วย Blockchain ทีแรกที่แหลมทอง! ‘กรมพลศึกษา’ นำร่องใช้คืน Ethereum แห่งการลงมติคัดเลือกกรรมงานฯ

การเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเกณฑ์ผู้ฝึกกีฬากับผู้ตัดสินกีฬา ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวด้วยกันกีฬา เตรียมการเปลี่ยนมาชดใช้เทคโนโลยี Blockchain ชนิด Ethereum ที่การเลือกตั้ง ชี้ให้เห็นทำให้เกิดความง่ายดาย บาง คล่องแคล่ว กับลดธุระโสหุ้ยสิ่งของกลางเมือง ได้มาธรรมศาสตร์ลงมาลุ้นณการพัฒนากระบิล พอกลางวันพุธสถานที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณดารณี ลิขิตวรกำลัง รองอธิบดีกรมพลศึกษา ครอบครองสำคัญดึงขึ้นการประชุมฟังทรรศนะเกี่ยวข้องกระบิลคลอดสัมปทาน กับงานใช้เทคโนโลยี Blockchain ในที่การจัดทำกระบิลออกเสียงคณะกรรมการส่งเสริมกฏเกณฑ์ผู้ฝึกกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ณการสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากสุงสิงกีฬาแห่งไทย, สุงสิงกีฬาแห่งเมือง, สถาบันการพลศึกษา, วิทยาคารกีฬา, สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิรวมรวมพล เจ้าเอ็งดารณี กำหนดวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษาเธอเรือ กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการสัญจรด้วยกันกีฬา กำลังทำ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมเกณฑ์ครูฝึกกีฬากับกรรมการกีฬา พุทธศกมันสมอง.” โดยกำหนดให้ประกอบด้วยการขอรับใบอนุญาตครอบครองครูฝึกกีฬาด้วยกันผู้ตัดสินกีฬา จึ่งจำเป็นจะต้องสั่งการลงคะแนนคณะกรรมการส่งเสริมกฏเกณฑ์ผู้ฝึกสอนกีฬากับผู้ตัดสินกีฬา อีกทั่วกฎหมายณช่วงปัจจุบันแหล่ระบิอีกต่างหากเห็นแก่ให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งที่แหลมทองความแข็งแรงสาวเท้าเข้าสู่ยุค 4.0 จึ่งจับเทคโนโลยี Blockchain ลงมาใช้ ทว่าอีกต่างหากปราศจากการเอ่ยถึงหมู่การเลือกตั้งแห่งหนบาง แข็งแรง ด้วยกันควรค่าจับจ่ายเสื่อมถอย ทำเอาอีกต่างหากเป็นปัญหาในที่ความประพฤติทางกฎหมายสิงสู่ ทาง ‘กรมพลศึกษา’ มองว่างานจึ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือกระบวนการปฏิบัติการที่การตะขอประทานบัตรครอบครองผู้ฝึกกีฬาด้วยกันผู้ชี้ขาดกีฬา ด้วยกันการเลือกตั้งคณะกรรมการจรรโลงมาตรฐานผู้ฝึกกีฬาด้วยกันกรรมการกีฬา จะสนับสนุนให้ก่อกำเนิดความสะดวก เที่ยงตรง โปร่งใส กับรวดเร็ว ด้วยกันลดธุระค่าใช้จ่ายสรรพสิ่งประชาชน ซึ่งงานชดใช้กระบิลเลือกตั้งร่างขจรขจายบน Blockchain จะสมรรถจับตัวเลือกคัดหนึ่งสถานที่ซูบโจทย์การเลือกตั้งคว้า เพราะว่าถึงที่กะไว้ปรึกษาขนมจากที่ทำการศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้ากับให้คำปรึกษาสถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับเพราะ ศาสดาจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช คุณครูประจำกลุ่มพาณิชยศาสตร์กับการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงมาครอบครองผู้พัฒนากระบิลให้กำเนิดประทานบัตรครูฝึกกีฬาด้วยกันผู้ชี้ขาดกีฬา ด้วยกันระบบลงคะแนนร่างอิเล็กทรอนิกส์ เพราะว่านำข้อเด่นของเทคโนโลยี Blockchain มาดัดแปลงที่หมู่การเลือกตั้ง กรมพลศึกษาแบ่งออก 4 เหตุแห่งหนเจาะจงหมู่เลือกตั้งบน Blockchain สามารถแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งภาพร่างเก่าแก่กับกระบิลการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นร่างร่วมแกนกลางคว้า ดังนั้น ทุ่นค่าใช้จ่ายที่งานดำเนินงาน เพราะว่าหยั่งว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวสิ่งของผู้บริโภคอำนาจเลือกตั้งสิงสู่แห่งหน 15 บาท คล่องกับปึกแผ่น เพราะว่าผู้เลือกตั้งสมรรถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แห่งเข้าถึงวงจรข่ายอินเทอร์เน็ตลงคะแนนได้มา ใส โดยผู้เลือกตั้งสามารถวิเคราะห์การใช้คืนสิทธิสิ่งของตัวเองบนบานศาลกล่าวฐานข้อมูล Blockchain ได้มา เพราะว่ายังคงความเป็นส่วนตัว ดังที่การระบุตัวจักเปลี่ยนเลขของผู้เเลื่องลือิกตั้งซึ่งเป็นความลับ สถิร หมู่ฐานข้อมูลต้นร่าง Blockchain สาธารณะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือตาข่ายเฉียด 1 ล้านเครื่องเครา จึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะ Hack หมู่ หรือว่าแม้แต่มนุชแห่งหนเป็นเจ้าสำนักหมู่ก็เปล่าสามารถทุจริตได้ เพราะสมรรถตรวจสอบความถูกต้องสรรพสิ่งฐานข้อมูลและโปรแกรมการลงบัตรแห่งหนเรียกว่า Smart Contract ซึ่งทั้งสองอย่างถูกดองสิงสู่บนบานศาลกล่าวฐานข้อมูล Blockchain หามิได้เครื่องแม่ตาข่ายสรรพสิ่งองค์การแห่งหนสั่งการออกเสียงแต่ประการใด “นอกจากนี้จุดสำคัญสิ่งของการเลือกตั้งถือเอาว่างานสร้างความง่ายดายแจกอายุมากกลางเมืองจักทำเอาส่วนสัดผู้มาชดใช้อำนาจมากขึ้น ซึ่งจักเป็นการแก้ปัญหาการบ้านการเมืองระยะยาวของประเทศที่จะพัฒนาจากไปสู่การเมือง 4.0 ยุคประชาธิปไตยต้นร่างเกี่ยวข้องร่วม” เธอดารณีเสนอ NewsElectionEthereumเลือกตั้งBlockchainกรมพลศึกษา