รั้งขึ้นดูแน่ะแห่งีศึกษา บริษัทโย่งสุดโต่งชั้นท็อปสิ่งของพื้นแผ่นดิน มีกรรมวิธีปรับพฤติกรรมกับดักการลงมาของสตาร์กรองัแมลงปอจี่ใดบ้าง

500 Startups ครอบครองหมู่ผู้ลงทุนในสตาร์ทอัปแห่งเรียกคว้าดุแอคทีฟที่สุดในพื้นโลก โดยณระยะ 6 พรรษาที่ผ่านมาลงทุนจรประมาณ 1,600 ทุนทั่วโลกหลังจากนั้น อีกทั้งอีกต่างหากร่วมตั้ง 500 Tuktuks แห่งมากมายทุนเพราะด้วยลงทุนที่สตาร์ถักัปในประเทศประเทศไทยโดยเฉพาะอีกด้วย ปัจจุบันพวก 500 Startups ได้สมคบคิดกับ Insead graduate business school เพื่อจะเรียนรู้แหว หุ้นส่วนใหญ่เต็มที่ 2,000 กงสีทั่วโลก (ขนมจากการจัดอันดับโดย Forbes) ประกอบด้วยวิธีปรับนิสัยกับต้านทานกับดักสตาร์ถักัแมลงปอเผาไหนบ้าง ณเสนอชิ้นนี้จะครอบคลุมหุ้นส่วนเทิ่งเต็มที่สรรพสิ่งพื้นแผ่นดิน 500 บริษัทจาก 69 อุตสาหกรรม ณ 37 ด้าว ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจและประมวลประกาศรอบด้านจากรายงานประจำปีกับเว็บไซต์สรรพสิ่งกงสีเพื่อที่จะแลดูดุสถานการณ์สรรพสิ่งบริษัทเหล่านั้นกับดักตลาดสตาร์ถักัปเป็นอย่างไร Arnaud Bonzom Director of Corporate Innovation ใน 500 Startups กล่าวว่า “เราพบจริงๆ แล้วอันนวชาตที่ว่า หุ้นส่วนใหญ่ตกขอบสิ่งของพื้นแผ่นดินมากมายๆหุ้นส่วนนั้น ไม่ไหว ‘สูญเสีย’ จังแม้หมู่เราคิด” “พื้นโลกพลังปรับเปลี่ยนไป” นกเขาทูล “รวมทั้งโมเดลงานของบริษัทเทอะทะๆ ด้วย” อย่างเช่น Uber – บริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่เต็มที่ที่พื้นแผ่นดิน ปราศจากรถรับจ้างต้นสักคัน Alibaba – บริษัทขายปลีกแห่งหนมูลค่ามากเต็มที่ในพื้นโลก พ้นไปคลังดองผลิตภัณฑ์ Facebook – บริษัทมีเดียแห่งฮิตตกขอบที่พื้นแผ่นดิน ไม่ได้ผลิตเนื้อหาเองด้วยซ้ำ มีเรื่องต้นแบบยิ่งในประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นจากนั้นตวาด จักเลือกคัดผลัดกัน หรือเลือกคัดจักตายเจียร Blockbuster บริษัทเช่าผิวหนังแห่งคุ้นเป็นเพื่อนรักของฉันตั้งแต่กาลเวลาเด็กหายเจียรไรจากนั้นในปัจจุบัน หรือว่าฉันใด Kodak จดไม่ไหวมีชื่อเสียงในท้องตลาดกล้องยาสูบดิจิทัล หลังจากนั้นเจ้าเอ็งหลงเชื่อหรือไม่ดุ Blockbuster ชินสบโอกาสณงานจะซื้อ Netflix แต่บ๊วยก็วางธุระมันเปลี่ยนเจียร ราวกับแห่ง Kodak มีโอกาสจักเข้ารวมแจมณวงการกล้องยาเส้นดิจิทัล แต่ก็ไม่ได้ทำ เพราะด้วยที่ช่วงปัจจุบันกงสีกระยาเลย มีสองทางเลือกโน่นก็คือว่า เปลี่ยนแปลง ไม่ก็ ตายไป ซึ่งฉันดำรงไม่ทึ่งที่จะรู้แหว 1. กงสี 100 กงสีจำเดิมที่ลิสต์ Forbes’ Global 500 กำลังกายไปการช่วยกันกับสตาร์กรองัแมลงปอเผาแท้จริงดำรงฐานะทวีคูณสิ่งของ 100 บริษัทสุดท้ายที่ลิสต์ตรงนั้น 2. Wall-Street journal คว้าระบุจรดบัญชีรายชื่อสรรพสิ่งบริษัทสตาร์ถักัปที่จะจ้าสิงสู่ภายใต้ Billion Dollar Startups Club ตวาด ประกอบด้วย Unicorn Startups มากกว่ากึ่ง (61.7%) แห่งระดมทุนขนมจากอย่างน้อย 1 บริษัทชั้นคอร์เแมลงปอเรท (เปล่าร่วมสถาบันทางราชการลงทุนหรือว่าแบงค์) 3. สตาร์ถักัปสมรรถระดมทุนจากหุ้นส่วนได้มาต่อหน้า เพราะไม่ต้องพึ่ง VC แล้ว ซึ่งนี้ชี้ให้เห็นดุ VC เองจะเริ่มปะทะลดความหมาย (disruption) ยอมเจียรวันข้างหน้าชิ้นจวนเจียนนี้ Arnaud เสนอหุ้นส่วน DocuSign ณสหรัฐอเมริกา แห่งระดมทุนใหญ่ระดับ Series E ขนมจากเพียงหมู่นักลงทุนที่ครอบครองหนทางกงสีหรือว่าองค์กรเท่านั้น (SalesForce, Google, Recruit, Mitsui & Co, BBVA, NTT Docomo, Telstra and MKI) ไม่ได้มีขนมจาก VC เกิน ตกเป็นตวาดครรลองการลงทุนแปลนดั้งเดิมจาก VC หามิได้แหล่งเงินทุนเดี่ยวเพราะด้วยสตาร์ถักัแมลงปอีกหลังจากนั้น ราวกับเป็นการพิสูจน์ตวาดที่แหล่งหล้าการทำงานนี้ ใครก็สามารถปะทะ ‘disrupt’ คว้า 4. กงสีปะปนกัน ไม่ไหวลงทุนเพียงณหมู่การงานที่ละม้ายกับตนเองเพียงนั้น อาทิ หุ้นส่วนอังคณามมิ่งเพลงมีชื่อสรรพสิ่งพื้นแผ่นดินประการ Spotify ตกลงทุนขนมจาก Coca-Cola ประกอบด้วยคำถามตวาดฉันใดแพลตฟอร์มอังคณามมิ่งเสียงเพลงจดไประดมทุนจากกงสีเครื่องดื่ม “พอฉันมองดูการลงทุนหรืองานพาร์ทเนอร์สมคบคิดกันที่แนวทางตรงนี้ ระหว่างกงสีเทิ่งกับดักสตาร์กรองัป มันเป็นเรื่องสรรพสิ่งงานแห่งหุ้นส่วนพวกนั้นกำลังกายประสบกับเรื่องท้าทายหรือการแข่งขันกระไรสิงสู่” อธิป Arnaud ทูล ความท้าทายอย่างหนึ่งของ Spotify ก็คือว่างานที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์แจกเป็นที่รู้จักที่ระดับโลก และสิ่งที่ Spotify ได้จากงานพาร์ทเนอร์กับ Coca Cola ก็คือว่าการช่วยกันกับการสงเคราะห์ขนมจากอสุรีใหญ่แห่งหนทำการค้าผลิตภัณฑ์อยู่จากนั้นทั่วโลก ชิ้นแห่งฉันอาจจะบังเอิญก็ตกว่า Coca-Cola ครอบครองกงสีเครื่องดื่มแห่งหนประกอบด้วยรถสิบล้อยิ่งกว่ารถสิบล้อทั้งหมดสิ่งของ UPS, DHL ด้วยกัน FedEx รวมกันเสื่อมโทรมอีก! จากดวงตรงนี้ทำเอานึกออกตวาด Coke ดำรงฐานะหุ้นส่วนด้านการขนส่งแห่งเทิ่งที่สุดของพื้นแผ่นดินพ้นเทียว ด้วยกันณอีกมุมเอ็ด Coke เองก็ได้คุณประโยชน์ขนมจากความร่วมมือตรงนี้อีกด้วย คือว่าการที่ลูกค้าสิ่งของ Coke คว้าสิทธิฟังเพลงฟรีขนมจาก Spotify ก็ลุ้นมอบเสริมความเกี่ยวพันสิ่งบริสุทธ์ระหว่าง Coke กับดักลูกค้าได้หวานคอแร้งขึ้น ประกอบด้วยอีกมากมายข้อน่าสนใจจากบอก ตกว่า ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ในหุ้นส่วนเองก็เปิดโอกาสเพื่อการร่วมทุนใหม่ๆ: เก้าที่ทศของหุ้นส่วนแห่งใช้คืนงบประมาณวิจัยและพัฒนายิ่งนักมากที่พื้นแผ่นดิน เป็นบริษัทแห่งหนได้สมคบคิดกับดักสตาร์ทอัปจากนั้น มิใช่เพียงบริษัทประการ Google เพียงนั้นแห่งให้ทุนมัดเทอะทะที่กงสีสตาร์ถักัป แต่บริษัทหนทางเก่าก่อนอื่นๆ ก็ประกอบด้วยการกระบวนการให้ทุนอย่างชัดเจนอีกด้วย เป็นต้นว่า พวกหุ้นส่วนประกันภัย Ping An ประกอบด้วยพวกราคาทุน Ping An Ventures การลงทุนในสตาร์ทอัปหามิได้กระบวนการเดี่ยวที่จะสมรู้ร่วมคิดกับดักบริษัทนั้นๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทมีเดีย ProSiebenSat.1 Media AG มอบคุณค่าแอร์คอนดิชันไทม์ครอบครองรายได้และใบหุ้นตอบแทน ผ่านกงสีร่วมทุนในเครืออย่าง SevenVentures อีกเอ็ดวิธีแห่งหนการตั้งกฎเกณฑ์ณวงการสตาร์ทอัปตกว่าการสร้าง accelerator เพื่อแสวงงานแห่งหนน่ารู้นวชาตๆ ซึ่งตอนนี้กงสีแห่งหนมิได้หุ้นส่วนเกี่ยวข้องเทคโนโลยีก็ทำกันได้แล้ว เช่น Diageo (ดิอาจิโอ) ประกอบด้วย accelerator เพราะด้วยกำเนิดสุรายี่ห้อนวชาตๆ เรียกหาตวาด Distill Ventures หรือกระทั่ง CIA ก็มีหุ้นส่วน IN-Q-TEL งานสมรู้ร่วมคิดต้นร่างพ่างหุ้นส่วนเดี่ยวดามสตาร์ทอัปมิได้แค่โอกาสเดี่ยวแค่นั้น: กงสีระดับโลกต่างๆ ก็สมรู้ร่วมคิดกันเองเช่นกัน ประการทุนทรัพย์ The Ecomobility Ventures ถูกรวมมาจาก 5 หุ้นส่วนเทิ่ง คือว่า Air Liquide, Michelin, Orange, SNCF และ Total ทั้งๆ ที่ประกอบด้วยจด 8 กรรมวิธีณการจักเกี่ยวพันกับดักพวกสตาร์ทอัป (หรือที่ 500 Startups เรียกหาแหว ความเกี่ยวพันกับสตาร์กรองัปแปลนมีดพกสวิส – Swiss Army Knife of Startup Engagement) ซึ่งก็ตกว่า การควบร่วมกับการเข้าไปซื้อกิจจานุกิจ (M&A), การลงทุน (investments), การพากงสีย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าไปตีทะเบียน (spin-offs), การร่วมช่วยเหลือทั่วข้างกองทุนกับให้คำปรึกษามุขการงาน (accelerators & incubators), การสงเคราะห์ปีกการทำงานอีเว้นท์ (events), งานช่วยเหลือข้างบริการ (support services), การแจ๋โปรแกรมกระยาเลย เพื่อสตาร์กรองัป (startup programs) ด้วยกัน งานประเภท co-working space แดนที่ทันเหตุการณ์ที่สุดณงานสมรู้ร่วมคิดกับสตาร์กรองัพคือ ฝรั่งเศส หามิได้อเมริกา เพราะว่ามี 23 ขนมจากหุ้นส่วน 25 บริษัทชั้นท็อปสิ่งของประเทศฝรั่งเศสที่คว้ามีการสมรู้ร่วมคิดกับสตาร์ถักัปแล้ว ขนมจาก 5 ด้าวที่มีการสมรู้ร่วมคิดกับดักสตาร์ถักัข้อปัญหาากที่สุด มีแดนจากทวีปยุโรปมากถึง 4 ประเทศ (ประเทศฝรั่งเศส 92.0%, เยอรมนี 71.4%, สวิสเซอร์แลนด์ 71.4%, ด้วยกัน สหราชอาณาจักร 53.3%) ประเทศญี่ปุ่นอยู่ชั้นแห่งหน 4 ประกอบด้วย 56.8% ส่วนอเมริกาไม่ได้ติดหนึ่งณห้า มีตำแหน่งการช่วยกันสิงสู่พาง 45.5% จากกงสีสหรัฐฯหมดด้วยกัน บริษัทด้านการปรุงยา, โทรคมนาคม และแบงค์ เป็นพวกอุตสาหกรรมที่มีการช่วยกันกับดักสตาร์ถักัปเหนียวแน่นตกขอบ ข้อเสนอแนะ เพื่อบริษัทที่จะสมคบคิดดำเนินการกับสตาร์ถักัป ประกอบด้วยมากมายๆ หุ้นส่วนพลังสอดส่ายจังหวะลีลาที่เหมาะสม และจักเป็นผลดีอุดมณงานเริ่มร่วมงานกับดักสตาร์กรองัป เช่น dtac ซึ่งได้มาสับเปลี่ยนขนมจากการลงทุนในชั้น series A ซึ่งจำเป็นต้องใช้คืนกองทุนมากมาย อีกรวมหมดอีกทั้งได้ผลสู้ชนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ต่างๆ ลงมาสำเร็จก่อแผนการ accelerator เป็นเหตุให้ dtac เองก็ได้สิทธิ์ร่วมหัตถ์กับสตาร์ทอัปตั้งแต่ช่วงประเดิม แต่ว่าก็จักประกอบด้วยการเสี่ยงมากกว่า ก็เพราะว่ากงสีสตาร์ทอัปที่ช่วงต้นอีกทั้งมีมูลค่าต่ำมาก หุ้นส่วนใหญ่ๆณลิสต์ 500 บริษัทเทิ่งตกขอบของพื้นโลกใช้คืนกรรมวิธีควบร่วมและเข้าจ่ายกิจจานุกิจ (Mergers & Acquisitions – M&A) ด้วยกันบางบริษัทก็ทำวิจัยและพัฒนาด้วย (Research & Development – R&D) ขนมจากงานวิจัยระบุดุ การช่วยกันระหว่างกงสีและสตาร์ทอัปเป็นส่วนใหญ่มีขึ้นที่ 2 ขณะนี้ โดยนาย Arnaud ได้แนะนำหลักด้วยว่าบริษัทต่างๆ ดังนั้น กงสีที่แยแสร่วมกับดักสตาร์ทอัปแหล่งที่อยู่ในระยะประเดิมมากๆ สามารถร่วมกับโปรแกรมชนิด Startup Grind, Startup Weekend หรือว่า Lean Startup Machine ซึ่งครอบครองรายการแห่งย้ำหมักปักชำหมู่ชนที่ประกอบด้วยไอเดีย นับว่ากำลังกายเข้าร่วมที่ตอนต้นสิ่งของกระบวนการ คล้ายกับดักระยะ R&D ฉบับร่างธรรมดาๆสรรพสิ่งหุ้นส่วน หมายเหตุ จาก Techsauce: ไตรรายการข้างต้นเป็นรูปเป็นร่างประการรายการจากต่างด้าวแห่งหนอธิป Arnaud เอาขึ้นไปลงมา ซึ่งมีจัดขึ้นไปในประเทศประเทศไทยอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ในประเทศแหลมทองก็ประกอบด้วยรายการในกลุ่มชนิดตรงนี้ เช่น HUBBA Stadium ส่วนกงสีแห่งออกทุนที่ระดับ Series D ด้วยกัน E จักละม้ายกับการเข้าร่วมต้นร่างการควบร่วมด้วยกันเข้าไปซื้อการงาน (M&A) ก็เพราะว่าได้ผลร่วมณขณะที่ร่างกายผลิตภัณฑ์เอง เหตุการณ์ท้องตลาด หรือชิ้นส่วนอื่นๆ พอดีจากนั้นหมายเหตุ ขนมจาก Techsauce: เพราะด้วยที่ไทย Series การลงทุนจะเปล่าเทิ่งมาก สิงงานก้าวหน้าด้วยตัวเองเช่นกัน สตาร์ทอัปในชั้น Series A สรรพสิ่งประเทศไทยเอง ก็นับว่าเป็นสตาร์กรองัปที่ริเริ่มเกี่ยวข้องกอปรกระยาเลย พอดีจากนั้น อย่างสังเขปแล้ว ทูลขนมจาก 500 Startups กับ Insead บอกให้เห็นตวาดบริษัทส่วนมากเล็งเห็นคุณประโยชน์ขนมจากงานสมรู้ร่วมคิดเดินความเกี่ยวพันกับเจ้าของกิจการ และได้รวมลงทุนณสตาร์ทอัปเปล่าขั้นตอนไรก็ขบวนการหนึ่งหลังจากนั้น ครั้งนี้ก็เหลือหลอเท่าเมื่อไหร่เท่านั้น ที่ฉันจะได้เหลือบเห็นหุ้นส่วนเทิ่งๆ แห่งหลงเหลือ แหนแห่ร่วมแจมมหกรรมการช่วยกันผูกมิตรกับดักก๊กสตาร์ทอัปต่อไป เพราะด้วยบริษัทแห่งหนตอแยทำความเข้าใจประเทืองสามารถดาวน์โหลดบอกระบิลครบถ้วนจาก 500 Startups และ Insead’s จำนวน 51 หน้าตาพอดี: How do the Biggest Companies Deal with the Startup Revolution? รวมทั้งสืบหา Techsauce เพิ่มเติม ดีฉันยังประกอบด้วยสาระเมธา กับข่าวคราวเรื่องสตาร์กรองัปด้วยกันพระศอร์เแมลงปอเรท ลงมาบรรยายเสริมมั่นเหมาะ NewsLeadStartupEnterprise500 StartupsTechsauce SummitTechsauce Summit 2016Digital Transformation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2016/08/arnaud-how-do-enterprises-deal-with-startups2-1024×683.jpg