รัฐบาลใหม่ครบครันส่งเสริม Airbnb ด้วยกันชุมรุมให้เช่าระยะสั้น วางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจการเดินทาง

Airbnb เรือแพลตแบบฟอร์มสัญจรสุดยอด สำราญครบถ้วนประสานการช่วยกันกับดักรัฐบาลนวชาตประเทศไทย หลังรัฐมนตรีว่าการท่องจำทัศนาจรฯ คนใหม่เตรียมส่งเสริมชุมรุมให้เช่าระยะสั้นในประเทศไทยจ่ายชัดแจ๋ว หมายมั่นสงเคราะห์อุตสาหกรรมการเดินทางเจริญสร้างรายได้จ่ายผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะนครถัดจาก เธอไม่ช พี่ห์ (Msมันสมอง Mich Goh) หัวโจกด้านแผนการสาธารณะประจำการเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ประเจิดประเจ้อดุ “Airbnb ยินดีกับดักเจ้าเอ็งพิพัฒน์ ราชย์กิจประการ รัฐมนตรีบริหารกระทรวงการสัญจรกับกีฬาคนใหม่ ซึ่งมีความแข็งขันที่จะก่อสร้างการเจริญเติบโตแยกออกกับดักอุตสาหกรรมข้างการเดินทางด้วยกันผลักดันเหตุที่อาศัยให้เช่าระยะสั้นในประเทศแหลมทอง” “ฉันมุ่งตวาดจักได้มาทำงานร่วมกับรัฐบาลนวชาตและเธอพิพรรธน์อย่างใกล้ชิดในที่งานสร้างงานเจริญด้วยกันสร้างความหลากจ่ายกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิ่งของไทย หมายรวมมีความรู้สึกพอใจครอบครองอย่างยิ่งที่ความแข็งขันสรรพสิ่งรมว. มนุษย์ใหม่แห่งให้ความสำคัญกับการดุนชุมรุมให้เช่าระยะสั้นในประเทศประเทศไทย ก็เพราะว่าครอบครองที่รู้ห้ามสะอาดว่า ประกอบด้วยนักเที่ยวรวมหมดชาวไทยด้วยกันชาวต่างชาติมากมายเลือกที่จะพักระยะสั้น เป็นต้นว่า เปลี่ยนเรือแพลตฟอร์มสรรพสิ่ง Airbnb เป็นอาทิ เพราะฉะนี้ ระเบียบกระยาเลย จำเป็นจักจำต้องทำจ่ายคล้องจองไปพร้อมด้วยกักคุม” เธอไม่ช โกห์ เสนอเพิ่มเติมตวาด ที่ผ่านมา ที่โล่งแจ้งสิ่งของ Airbnb ในประเทศประเทศไทยได้มามีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจ ซึ่งเรายังหลงเชื่อว่าที่โล่งแจ้งสรรพสิ่ง Airbnb จะเติบโตกับเอาใจช่วยจรรโลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องได้มาอีกมาก ดังนี้ การแก้ไขกฎระเบียบสถานที่ชัดแจ๋วและปลาพรตบาปขึ้นไปใหม่ด้วยว่าชุมรุมให้เช่าระยะสั้น จักสามารถสร้างโอกาสมอบกับผู้สร้างชาวไทยด้วยกันเอาใจช่วยสร้างเงินรายได้แยกออกกับดักที่สาธารณะในที่อาณาเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรีถัดจาก ดังนี้ Airbnb ครบถ้วนที่จะกระทำร่วมกับรัฐบาลคณะใหม่เพื่อเจริญหลักเกณฑ์สถานที่ชัดแจ๋วเหตุด้วยที่อาศัยให้เช่าระยะสั้นในประเทศประเทศไทยในที่อีกไม่กี่ทอผ้าดวงจันทร์ที่จะจดตรงนี้ ก่อนหน้า Airbnb คว้าสมรู้ร่วมคิดกับดัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาดไทย ที่งานฝึกอบรมบุคลากรในส่วนท้องถิ่นเกี่ยวพันการต้อนรับ งานครองที่อาศัย กับวัตรติดตามกฎเกณฑ์มาตรฐานกระยาเลย ยิ่งไปกว่านี้ Airbnb อีกต่างหากได้สมคบคิดกับดักธนาคารออมสินในที่การสนับสนุนส่งเสริมด้วยกันพอกพูนสมรรถนะมอบกับดักผู้ประกอบการการทำงานบริการของไทยนำร่องหมวดผู้ผลิตโฮมสเตย์ภาคในที่โครงการการฝึกหัดและแผนสินเชื่อเงินกู้ยืมอัตราค่าดอกเบี้ยฉบับร่างผ่อนผัน **อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจและพินิจพิจารณาข่าวที่ส่งผลประกบเศรษฐกิจต่อหน้าในประเทศแหลมทองชันษา 2018 ที่เผยแพร่ปัจจุบันที่ระบุว่า เจ้าของที่พักและผู้เข้าไปพักผ่อน Airbnb คว้าก่อสร้างเงินรายได้ยิ่งกว่า 3.38 หมื่นล้านพระบาทสู่เศรษฐกิจภาค อีกต่างหากพบพานตวาด เจ้าของชุมรุมดุจ 80% ระบุตวาดเขาทั้งหลายแนะนำร้านอาหารและร้านรวงคาเฟ่จ่ายกับดักผู้ที่เข้าพักผ่อน ขณะเมื่อชาวมุสลิมผู้เข้าพักเผยว่ามีงานใช้จ่ายทรัพย์สมบัติไปกับร้านรวงกระยาเลย ในที่บริเวณรอบๆที่พักแบ่งคาด 46% สิ่งของค่าใช้จ่ายทั้งผอง PR NewsAirbnbThai Governmentกระทรวงการเดินทางด้วยกันกีฬา

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/Frontline_Stays_(2)_h.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/99013420_145066213778378_5628260831285215232_o.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/Frontline_Stays_(1)_h.jpg