ระบือ Facebook ความแข็งแรงสนทนากับ Stellar เพื่อเสาะแสวงการช่วยกันแห่งการพา Blockchain เทคโนโลยีมาใช้

ในระยะมากมายพระจันทร์ที่ผ่านมาตรงนี้มีข่าวออกมาแหว Facebook ได้คุยกับดัก Crypto project แหล่แผนการในงานสืบหากรรมวิธีตวาดจะจับ Blockchain เทคโนโปนกิโลกรัมคลุกเคล้ามาชดใช้อย่างไรได้มามั่ง ภาพขนมจาก OracleTimes Facebook ประกอบด้วยการจัดตั้งขึ้นทีมแห่งหนดูแลด้าน Blockchain โดยตรง จับพวกเพราะอดีตผู้บริหาร Paypal กับบอร์ดของ Coinbase ประการ David Marcus ยิ่งไปกว่านี้ยังดึงมือดีจาก Samsung Pay รวมทีม David Marcus ทิวทัศน์จาก Coinpedia ปัจจุบันประกอบด้วยข่าวสารว่า Facebook ได้มาสังสนทนากับดัก Stellar (XML) กงสี open source protocol สำหรับ value exchange ต่อจากนั้น แม้ว่าการสังสนทนายังอยู่ณตอนประเดิมจังๆ ด้วยกันยังพ้นไปสัญญาณแหวจะเกิดดีลอะไรขึ้นแจ้นๆ นี้นั้น แต่ว่าก็บ่งบอกปันออกมองเห็นแหว Facebook มีความเพียรและแยแสแห่งธุรกิจการเงินไม่ใช่เช่นนั้นโหรง ลองคิดแหว ผิ Facebook นำ Blockchain มาใช้คืนพอกับตวาด Facebook ได้โอกาสเป็นข้าศึกกับแบงค์ณด้านสิ่งของกบิลการชำระเงินพ้นเชียว และแห่งหนบางทีกว่าตรงนั้นลงความว่า Facebook เชื่อมมนุษย์มากมายโพกผ้ากล้อนมนุชทั่วโลกเข้าด้วยกัน แหล่งข่าวภายใน Stellar รายงานกับดัก Business Insider ตวาด อาจอาจจะที่ Facebook กับ Stellar จักสมรู้ร่วมคิดห้ามจากนั้นแบ่งแยกระเบียบออกมาขนมจาก Stellar Network เริ่มแรกสถานที่ใช้กันสิงสู่เพื่อที่จะ Facebook โดยตรง แม้ว่าทางแม่สื่อสรรพสิ่งรวมหมด Facebook กับ Stellar ได้มาออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ด้วยกันยังปราศจากงานประกันใดๆ จดความร่วมแรงร่วมใจตรงนี้ หลังจากข่าวสารตรงนี้ออกลูกจากไปไม่ช้าสนนราคาสิ่งของ Stellar Lumens ขึ้น 8% (อ้างอิงขนมจาก CoinMarketCap) ประกอบด้วยข่าวออกมาอีกว่า Facebook ไม่ได้จ้อง Blockchain ครอบครองแค่เพียงเทคโนโลยีเพราะว่าคดีใดคดีหนึ่งประการ Payment แม้ว่าจ้องจากไปจรดระยะยาว เหมือนกับโดดเดี่ยวกับเทคโนโลยีชนิด AI ที่มา: Business Insider, Cointelegraph NewsStellarFacebookBlockhain