รวมความคดี ธท้องนาธรจัดแบ่งสินทรัพย์ 3000 ตีน จากงานละวางของประชาชน

คณะทันสมัยจับเพราะปะทุในที่ธทุ่งนาธร แล้วก็ก้าวหน้ากิจธุระ คว้าจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุน #MAYDAYMAYDAYอีฉันพร้อมใจกัน วันที่ 1-2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยจับสินทรัพย์แห่งบริจาคขนมจากประชาชน มาจัดแบ่งให้กับดักกลางเมืองแห่งได้รับความเดือดร้อนขนมจาก COVID-19 เพราะไม่ต้องตรวจสิทธิ์ใดๆ ซึ่งมีเรื่องเบ็ดเตล็ดและความจริงเพราะฉะนี้กรรมวิธีรับเงิน 3000 เท้าขนมจากธทุ่งนาธรระบุเครื่องหมาย ซึ่งได้มามีงานบอกผ่านมุข LIVE เวลา 19.00 นาฬิกา แสดงชื่อ – ชื่อสกุลเจาะจงเลขสมุดบัญชีธนาคาร”ระบุสาเหตุการรับเงินรุ่งแจ้งข้อมูลจากไปอีกต่างหากเพจเจอร์ของกรุ๊ปก้าวหน้า เพราะว่างานรับสารภาพสิทธิ์ รับเงิน 3,000 เท้า ในที่ทิวากาล 1-2 พ.ค. ที่ผ่านมา คว้าประกอบด้วยผู้เข้าชมพร้อมกันถึงเสาแสนคน ด้วยกันประกอบด้วยการปีกไก่สินทรัพย์จ่ายผู้สถานที่ได้รับความเดือดร้อนเจียรแล้ว สรุปยอดเงินบริจาคทั้งเพกระทั่ง 7 เลี่ยนพระบาทปฤษฎางค์จบกิจกรรม กลุ่มทันสมัยได้เผยความคืบหน้าล่าสุดกิจกรรมการแสดงดนตรีออนไลน์ระดมทุน #MAYDAYMAYDAYอิฉันช่วยกัน วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาแหวคณะก้าวหน้ากับทีมงานผู้จัดงานคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุน MAYDAY MAYDAY อิฉันช่วยกัน ทุกๆ มนุษย์ ขอเกี่ยวขอบพระคุณญาติประชาชนคนไทย แห่งได้ร่วมแรงร่วมใจห้าม รับสารภาพเพ่งการแสดงดนตรีออนไลน์สิ่งของอิฉัน จนประกอบด้วยจอมผู้ชมร่วม ที่ ขณะอวสานงานถ่ายทอดสดมุขเฟแนบุ๊กไลฟ์ กว่า สิบ ล้านคน ปัจจุบัน ทีมงานกำลังจัดการปีกไก่สมบัติให้กับผู้ขอรับสิทธิผ่านทางคนรักวิทยุติดตามตัวกลุ่มก้าวหน้าโดยเร็วสุดโต่ง เพราะตะขอรุ่งอรุณข้อปลีกย่อยความคืบหน้าปะปนกัน เหตุฉะนี้สรุปยอดเงินปล่อยวาง แห่ง ยุค 14.00 น. สิ่งของวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 รวมถึงหมด 7,282,897.34 พระบาท สามารถส่งต่อจ่ายผู้ครับสิทธิเงินอิฉันร่วมแรงร่วมใจ คนละ 3,000 เท้า ครอบครองจำนวน 2,427 มนุชสรุปความปริมาณผู้บริจาคทั้งผอง ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม กระทั่ง 22,000 หมายกำหนดการปลาเนื้ออ่อน เพราะกระทั่ง 90% สรรพสิ่งยอดปลาเนื้ออ่อน ดำรงฐานะสมบัติหลัก 10-500 พระบาท บ่งคดีว่าการระดมทุนตอนนี้ จวนจะทั้งเพได้ผลร่วมมือร่วมใจสิ่งของประชาชนสาธารณะแห่งไม่ไหวประกอบด้วยรายได้ดำเกิง และมีสิทธิ์ผลกระทบขนมจากงัวตักด้วย แม้ว่าอีกทั้งประกอบด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อการช่วยเหลือจรจ่ายกับผู้แห่งร้อนใจกว่าในที่จำนวนยอดปล่อยวางกระทั่ง 7 ล้านเท้า มีปริมาณ 103,745 พระบาท ได้มาจากวิทยุติดตามตัว Many Cuts Art Space ซึ่งร่วมกับวิทยุติดตามตัวกรุ๊ปทันสมัย ขายผลงานศิลปะเพื่อร่วมระดมทุนแห่งแผนการนี้ เราตะขอขอบพระคุณคนดังทุกคนแห่งสละเงินรายได้จากการหวนคิดกลุ่มรูปวาด ตั้งแต่ 50-100% ร่วมแผนการ กับขอบคุณคนดังทุกคนหัวนอนปลายตีนร่วมจัดแสดงคอนเสิร์ตกับอิฉัน ใช้เสียงดนตรีแก้ไขจิตใจ ปลดเปลื้องความทุกข์สิ่งของญาติกลางเมืองในที่ยามนี้ ซีกคณะก้าวหน้าเองก็ชอบใจอย่างยิ่งแห่งอีฉันได้มีส่วนช่วยสนับสนุนคนดังแห่งหนฉีกขาดเงินรายได้จากวิกฤตงัวตักขณะนี้อิฉันกำลังปฏิบัติการปีกไก่เงินจ่ายติดตามบัญชีชื่อสรรพสิ่งผู้ขอรับสิทธิ ทีมงานจักส่งเนื้อความเจียรถามหมายเลขบัญชีในที่ทางกลักกรณีของประสกเอ็ง เพื่อจะสยุมพรเงินจ่ายโดยเร็วที่สุด โดยทีมงานจักสอบสวนเจียรโดยใช้คืนสมุดบัญชีสรรพสิ่งคู่รักเพจเจอร์กรุ๊ปไฮเทค เหมือนสมุดบัญชีโดดเท่านั้น ถ้าหากดำรงฐานะสมุดบัญชีอื่น ขอร้องแกระมัดระวัง เพราะอาจจะดำรงฐานะผู้ไม่หวังดีได้กลุ่มทันสมัยมีความวิตกกังวลสถานที่ประกอบด้วยกลางเมืองจำนวนมาก เปิดเผยหมายเลขสมุดบัญชีของตัวเองแห่งเค้าหน้าเพจ แม้อีฉันจักไม่ได้ร้อง แม้ว่าไม่สามารถลบออกหรือไม่ก็แอบซ่อนกรณีเหล่านั้นคว้า เนื่องจากกริ่งเกรงจะก่อเกิดคำครหาเนื้อความคดีไม่บาง หรือว่าก่อเกิดความสับสนแหวประกอบด้วยผู้ไม่ผิดตัดสิทธิ์เพราะไม่เป็นกลาง จะอย่างไรก็ตาม งานไม่มิดชิดหมายเลขสมุดบัญชีส่วนบุคคลที่ชุมชน เป็นอันตรายต่อตัวผู้ประดิษฐ์สมุดบัญชี อิฉันจึงจะขอหักออกโพสต์การครับสิทธิ รวมถึงโพสต์อื่นๆ แห่งหนประกอบด้วยผู้เข้าเปิดเผยลำดับที่สมุดบัญชีครอบครองมากมาย เพื่อจะพิทักษ์ความเป็นส่วนตัวสรรพสิ่งทุกท่านดังที่ผู้แห่งครับผมสิทธิ์มีจำนวนรวมหลักเขตล้านคน อิฉันขอจัดโชว์ความเศร้าแห่งไม่สามารถตอบสนองทาบความลำบากสรรพสิ่งสกุลประชาชนคว้าครบถ้วน ตามที่กลุ่มไฮเทคไม่ไหวครอบครองรัฐบาล ไม่มีอำนาจจัดสรรเงินภาษีสิ่งของประชาชนหรือว่างบดุลแดน เราทำได้พางเป็นตัวกลางที่การรวมเล่มเงินบริจาคกับส่งต่อจ่ายผู้ประชาชนด้วยกันเท่านั้น เหตุด้วยผู้แห่งหนไม่ไหวรับเงินเราร่วมแรงร่วมใจ จำนวนรวม 3,000 บาทา คณะก้าวหน้าขอประกันว่าเราจะเดินหน้าทำแผนอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ถือสิทธิ์ผลกระทบจากโคตัก-19 ถัดไป โดยเราจะนำยอดเงินสถานที่บริจาคเข้าหลังยุค 14.00 นาฬิกา สิ่งของวันที่ 3 พฤษภาคมตรงนี้ เจียรเริ่มสร้างแผนการเพื่อช่วยเหลือประชาชนปันออกคว้ากว้างถ้วนทั่วสุดโต่งตราบที่จักเป็นได้ กับจักข่าวเรื่องเบ็ดเตล็ดสิ่งของแผนการต่อไปในอนาคตชิ้นใกล้ในบั้นปลาย กรุ๊ปทันสมัยตะขอขอบคุณใหม่แห่งน้ำใจของสกุลชาวไทย แห่งทำเอาประกอบด้วยมนุษย์เหลือแหล่พันมนุษย์ถือสิทธิ์เงินเยียวยา เพื่อที่จะประคองชีพสิ่งของตัวเองถัดจากที่ระยะเวลาแห่งหนความยุ่งยากนี้ กิจกรรม MAYDAY MAYDAY อิฉันช่วยกัน ดำรงฐานะแทบส่วนจี๊ดๆแห่งมอบให้ความสำราญขนมจากเสียงดนตรีสรรพสิ่งเหล่าศิลปินเจียรแก้ไขใจคนฟัง ส่งต่อสินทรัพย์จากญาติประชาชนจากไปถึงมือผู้เดือดร้อน ถูกฟ้องช่วยเหลือขนมจากประชาชนสู่กลางเมืองพร้อมกัน แม้ว่าอันแห่งอิฉันคาดการณ์ดุจะก่อกำเนิดกับประเทศไทยอันเป็นไปสุดสวาทสรรพสิ่งเรา ก็คือรัฐบาลแห่งดูแลโอบอุ้มประชาชนอย่างกว้างขวางถ้วนทั่ว เท่าเทียมยุติธรรม ด้วยกันอยู่ในสภาพบนผลกำไรประชาชนส่วนใหญ่สิ่งของแดนกรุ๊ปไฮเทคเปิดเผยผ่าน facebook Newsแจกสินทรัพย์politiccovid-19coronavirusธนาธร แล้วก็ก้าวหน้าหน้าที่