รพ.คงไว้ราษฎร์ถลกใช้คืน InterSystems TrakCare ระเบียบหมอทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

InterSystems เท้าหน้าปีกเทคโนโลยีประกาศสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดใช้งาน InterSystems TrakCare® ระเบียบเวชทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record / EMR) นวัตกรรมโซลูชั่นนวชาตในการบริหารว่าการประกาศอนามัยคนป่วยภาพร่างครบวงจร เพื่อรองการให้บริการปีกการแพทย์ระดับโลก ครบถ้วนตอบโจทย์ในการสอดส่องผู้ป่วยสถานที่งดงามยิ่งขึ้น ทั้งข้างความชอบใจสิ่งของคนป่วย สวัสดีสรรพสิ่งคนป่วย กับการว่าการแตกต่าง ๆ ข้างในโรงพยาบาลแบ่งออกมีประสิทธิภาพมากมาย Photo: โรงพยาบาลคงไว้ราษฎร์โรงหมอทรงไว้ราษฎร์ ครอบครองโรงหมอที่มีกรรมสิทธิ์การยอมรับจากองค์กรอิสระทางปีกสาธารณสุขชั้นสากลที่เข้าสำรวจคุณลักษณะเกณฑ์และสวัสดีในด้านกระยาเลย อาทิ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสากล The Joint Commission International (JCI) สิ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโรงหมอแห่งหนแรกในที่เขตทวีปเอเชีย แห่งหนถือสิทธิ์งานรับรองมาตรฐาน JCI นี้กับยังคว้าผ่านงานรับรอง Reaccredited มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน, หลักเกณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้นสากล จาก The College of American Pathologists (CAP), เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการความเสี่ยงปีกงานติดโรค DNV-GL’S MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD หรือไม่ก็กระทั่งรายการ CNN Inside man แห่งหนโฆษณาชวนเชื่อข้อความด้านการแพทย์ให้กับคนชมทั่วโลก ยิ่งไปกว่านี้แห่งชันษา 2561 ทางโรงหมอ อีกทั้งมีสิทธิ์รางวัลความยอดเยี่ยมในที่ด้านแตกต่าง ๆ 15 บำเหน็จ ขนมจากองค์กรชั้นเขตเอเชียแปซิฟิก ซึ่งบอกให้เห็นถึงคุณลักษณะหลักเกณฑ์ ตลอดจนการบริบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพกระเป๋าแห้งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยกันบูชาให้ยอดเยี่ยมแห่งเท้าหน้าข้างการดำรงนางพยาบาลสรรพสิ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์ได้กระทำการวางระเบียบ TrakCare ทั่วรวมหมดโรงพยาบาลหลังจากนั้น เพราะว่ากบิลนี้จะเอาใจช่วยว่าการสั่งการข่าวอนามัยสรรพสิ่งผู้ป่วยกับผสานประสานกบิลทางการแพทย์ทั้งมวลเอาไว้ด้วยกัน เพื่อลุ้นสนับสนุนการบริบาลคนป่วยปันออกมีประสิทธิภาพบริบูรณ์ในทั้งหมดแบบ ไม่ว่าจักเป็น ห้องรีบด่วน การคลอดบุตร การสับตัด รังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ด้วยกันเภสัชกรรม ซึ่งจักมอบให้ความจัดเจนข้างทดไปสู่ผู้ป่วยปันออกงดงามเพิ่มขึ้น หัวหน้าเคนนี่ ลิม เจ้าสำนักปีกเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ในที่ระยะเปล่ากี่ทอผ้าดวงจันทร์ที่ผ่านมาอีฉันประสบความสำเร็จขนานใหญ่ เพราะมีสิทธิ์แต้มความพึงใจของผู้ป่วยสูงเป็นประวัติการณ์จรด 95% ในที่มากมายอย่าง นอกจากนั้น การใช้งานสิ่งใหม่ TrakCare ยังทำให้โรงหมอสมรรถตัดทอนงานใช้คืนกระดาษลงขนานใหญ่ รวมไปถึงงานใช้กบิลติดต่อทางไฟฟ้าที่ทวีคูณก็เอาใจช่วยตัดทอนยุคในที่การเดินทางเพราะคนป่วยด้วย” พร้อมด้วยการว่าการธุรกิจภาพร่างสถานที่ไม่ต้องใช้คืนเอกสารกระดาษและระเบียบการกล่าวอัตโนมัติ จักเอาใจช่วยให้การปกป้องคนป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะเวลาแห่งหนลดน้อยลง ตัวอย่างเช่น ยุคสถานที่ใช้แห่งการวินิจฉัยโรคไม่ก็งานพิจารณาอนามัย เป็นต้น รวมไปถึงการมีสิทธิ์ประโยชน์เบื้องต้นอื่น ๆ ทั้งการแก้ไขแห่งหนนำไปสู่สวัสดีของผู้ป่วย ด้วยกันความสามารถสิ่งของหน่วยงานสถานที่เจริญ การชดใช้ TrakCare ไม่ก็หมู่สั่งการสั่งการประกาศสุขภาพอนามัยผู้ป่วยแบบนี้ จะลุ้นแบ่งออกวิธีการการดำรงพยาบาลสิ่งของพวกแพทย์กับพนักงานทางการแพทย์สรรพสิ่งโรงหมอทรงไว้ราษฎร์อาจจะอย่างราบรื่น โดยสามารถเข้าถึงข่าวสารสรรพสิ่งคนเจ็บแต่ละเงินรายได้อย่างเร็ว ช่วยเอื้อเฟื้อข่าวแบ่งออกอายุมากกลุ่มนายแพทย์กับพยาบาลเพื่อประกอบกิจการปลงใจในที่การดำรงแบ่งออกเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยกันแม่นตรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยการสื่อสารสถานที่ดีขึ้นระหว่างกลุ่มสอดส่องดูแลคนป่วยด้วยกันหมู่ต่าง ๆ ด้วย ระเบียบสนับสนุนการตัดสินใจมุขสถานพยาบาลสิ่งของ TrakCare สมรรถเช้าเตือนด้านความปลอดภัยบนความเสี่ยงระดับแตกต่าง ๆ รวมทั้งการก่อกำเนิดสิ่งตยุ่งิริยา (Interaction) ระหว่างยาเสพติด การซ้ำซ้อนในการดำรง กับคำบัญชาซ้ำ ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งเสริมกับเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีวิตคนป่วย และใช้คืนในงานว่าการสารเสพติดภาพร่าง Closed-loop ซึ่งดีไซน์มาเพื่อจะลดข้อเสียหาย ด้วยกันเพิ่มพูนสวัสดีสิ่งของคนป่วย นอกจากนี้ โรงหมอบำรุงราษฎร์ยังเป็นโรงพยาบาลวรรณะเริ่มแรก ๆ สถานที่ได้เริ่มใช้งาน TrakCare Lab Enterprise หมู่การสั่งการงานห้องปฏิบัติการคลินิก กับแตงโมแลดูลภาพร่างครบวงจรภายในหมู่ TrakCare ซึ่งทำเอาโรงหมอบำรุงราษฎร์ได้เพิ่มขึ้นสมรรถนะกรรมวิธีห้องปฏิบัติการมุขสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเคราะห์การตกลงใจในการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน InterSystems HealthShare® อีกทั้งลุ้นให้สมรรถปฏิบัติการร่วมกับระเบียบ Non-TrakCare ตลอดข้างในกับภายนอกโรงหมอเช่นกัน เช่นนี้ โรงหมอคงไว้ราษฎร์กำหนดจุดหมายแหว การพัฒนาในที่ตอนนี้จะมีผลกระทบบริสุทธ์ดามการพัฒนาคุณภาพในที่การรักษานางพยาบาลในอนาคต พร้อมด้วยประกาศคนป่วยทั้งมวลที่ถูกบันทึกในที่ฐานข้อมูลโดดเดี่ยว ซึ่งทำเอาสามารถวิเคราะห์ประกาศเพื่อจะตัดทอนผลลัพธ์แห่งหนเปล่าคาดหวังได้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าผู้เป็นใหญ่เคนนี่รายงานทำให้รุ่งเรืองขึ้นตวาด “อีฉันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาของใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อผลมุขสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเช่นกันหมู่หมอระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพราะแห่งอีกไม่หูกพรรษาข้างหน้า อิฉันจะได้มามองเห็นฉิวเฉียวทุกเครื่องมือทางการแพทย์สรรพสิ่งโรงหมอตกเป็นดิจิตอล คดีท้าสรรพสิ่งอิฉันถือเอาว่างานทำเอาเครื่องอุปกรณ์เหล่านั้นรวมเข้ากับระเบียบหมอระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเพ กับว่าการสั่งการพร้อมด้วยโซลูชันยาเรือร่างอวัยวะร่วม” ด้าน ผู้เป็นใหญ่เคอร์รี สตราตหนึ่งพันกิโลกรัม กรรมการผู้จัดการสถานที่ InterSystems ประจำเขตเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “InterSystems รู้ยินดีครอบครองมากที่ได้รวมดำรงฐานะแนวร่วมกับโรงหมอบำรุงราษฎร์ เพื่อที่จะยกให้การรักษาพยาบาลระดับโลกแก่คนป่วย เพราะโรงหมอได้เข้าร่วมยอดเยี่ยมในที่ที่โล่งแจ้งผู้บริโภคของ TrakCare ขนมจาก 25 ประเทศ ซึ่งถือสิทธิ์คุณประโยชน์จากแนวทางทำแห่งหนงดงามสุดขอบในพื้นโลกสถานที่บวกอยู่แห่งผลิตภัณฑ์กับแบบสร้างสิ่งของถิ่นแห่งหนมีสิทธิ์การไต่ถามจากนั้น เพื่อรับความมุ่งมาดสิ่งของตลาดแต่ละช่องท้องถิ่น” PR NewsHospitalInterSystemsBumrungrad HospitalInterSystems TrakCareElectronic Medical Record

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/instagram.jpg