รบพุ่งศึกสงครามพลาสติก! Unilever จักรีไซเคิลพลาสติกให้เยอะแยะกระทั่งที่ค้าขายได้ในชันษา 2025

ที่ระยะเวลาตรงนี้ทุกคนกระจ่างดีจดภัยขนมจาก “พลาสติก” ทั่วระยะสั้นอย่างโศกศัลย์การละครเรื่องเดิมกับดักน้องลงมาเรีร้องไห้ พยูนขี้แยที่จากไปเพราะว่าพบถุงก๊อบแก๊บในร่างกาย จรจนกระทั่งความระยะยาวประการงานพบพานไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนสิงสู่ที่เนื้อมัจฉะอันเป็นไปแหล่งอาหารของชาวเราเอง ดังนี้ทำเอางานลดชดใช้พลาสติกเกิดเรื่องรวดเร็วสุดขอบ Unilever บริษัทผู้ผลิตของซื้อของขายอุปโภคกินรายใหญ่ ได้มาข่าวในเว็บไซต์สิ่งของรูปครั้นทิวากาลพระจันทร์สถานที่ 7 เดือนตุลาคม พรรษา 2019 ว่าหุ้นส่วนประกอบด้วยเป้าหมายตัดทอนงานชดใช้พลาสติกทั่วโลกอีกด้วยงานลดจำนวนรวมบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่ไม่สมรรถรีไซเคิลได้แยกออกต่ำ 50 ร้อยละในที่พรรษา 2025 และดีไซน์สินค้ากับบรรจุภัณฑ์อีกด้วยอุปกรณ์ชดเชยกับพลาสติกต้นฉบับรีไซเคิลคว้าเช่นกันส่วนสัดมากกว่า 50 อัตราร้อยละสิ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งปวง นอกจากนี้ ยังข่าวสารจักจัดเก็บและกระทำกับพลาสติกจ่ายได้มาฐานดุสินค้าแห่งค้าขายออกจร ไม่ก็ราวกับ 600,000 หนึ่งพันกิโลกรัมทาบชันษา ในชันษา 2025 ถ้าหาก Unilever ทำกันได้ตามแบบอย่างดังที่กล่าวมาแล้ว จะลดการใช้พลาสติกลงไปหลงเหลือเพียง 386,000 หนึ่งพันกิโลกรัมในพรรษา 2025 ซึ่งอีกต่างหากเปล่าถือเอาร่วมงานสับเปลี่ยนมาใช้คืนวัสดุใหม่ทำของซื้อของขายด้วยกันบรรจุภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านี้ Unilever อีกทั้งเจริญสิ่งใหม่ใหม่ที่ลดงานใช้คืนพลาสติกยอม อาทิเช่น แปรงสีฟันกับบรรจุภัณฑ์ไอศกรีมสถานที่ก่อจากกระดาษ ยาสีฟันภาพร่างอัดหมู่ใส่ในที่ตลับแก้วที่สามารถเติมได้มา ด้วยกันเอื้อเฟื้อร้านขายของเติมน้ำยาเคมีซึ่งสนับสนุนตัดทอนการใช้คืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกนวชาตตะขอขอบพระคุณข่าวสารด้วยกันภาพอธิบายจาก Unilever NewsPlasticRecycleunileversocial-impact

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg