ยอดผู้ใช้งาน Disney+ ทั่วโลกเจริญสาวก้าวพุ่ง ทะลุ 50 ล้านรายต่อจากนั้น

Disney เผย Disney + บริการผู้หญิงมวิดีโอออนไลน์เติบโตก้าวกระโจน เพราะว่าปัจจุบันประกอบด้วยจอมผู้ใช้งานมากกว่า 50 เลี่ยนรายต่อจากนั้น ซึ่งประสบความสำเร็จเติบโตขึ้นจวนจะ 2 เทียบเท่า จากแห่งหนได้มาประกาศตัวหมายเลขครั้งก่อนเมื่อดวงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าประกอบด้วยผู้สมัครขาจรด 26.5 ล้านคน ดังนี้ในที่ช่วง 2 สพูดปดาห์ที่ผ่านมา Disney + ขยายท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคว้าเปิดฉากในประเทศไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเเจือ ออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์ ในเวลาเดียวกันนี้เมื่ออาทิตย์แห่งหนต่อจากนั้นก้เพิ่งจะเปิดฉากในที่อินเดียจรขณะที่ปัจจัยแห่งหนมีผลกระทบอยู่ยงหนีเปล่าพ้นการสถานที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด และเหลือแหล่ประเทศประกอบด้วยงาน Lockdown จ่ายคนอยู่กับดักนิวาสสถาน ทำให้ประชาชนใช้เวลากับดักพื้นแผ่นดินออนไลน์มากขึ้น เพราะว่าครั้นวันที่ 31 เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา Nielsen เล่าว่า ปริมาณคนชมอังคณามมิ่งเพิ่ม 22% แห่งสัปดาห์สิ่งของแห่ง 16 เดือนมีนาคมครั้นวัดกับดักสัปดาห์ก่อนหน้า จากรายงานดังที่กล่าวมาแล้วมนุชส่วนใหญ่ยังคงกินเวลากับดัก Netflix ซึ่งครอบครองบริการสตรีมสิริมงคลแห่งเปิดตัวลงมาพอปี 2550 กับที่ชันษา 2557 ประกอบด้วยจอมผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านราย ด้วยกันในที่ยุคปัจจุบันประกอบด้วยจอมผู้ใช้งานมากกว่า 167 เลี่ยนราย ระหว่างที่ Disney + เปิดฉากมาพอดวงจันทร์พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เปลืองเวลาเหมือน 5 ดวงเดือนที่งานเป็นเหตุให้จอมผู้ใช้งานก้าวหน้าพ้น 50 เลี่ยนราย สมรรถติดตามรายงานประกาศสถานการณ์ COVID-19 เศรษฐกิจด้วยกันกิจธุระประจำวันคว้าในที่Podcast-Techsauce Daily] EP13 – 9 Apr 2020Spotify : https://spotiมันสมองfi/2x5pE15Podbean : https://bitมันสมองly/2VrO119Soundclound : https://bitมันสมองly/2UV4746source Newsdisney+video-streaming