ยอดขายรถกระแสไฟทั่วโลก ทวียิ่งกว่า 50 อัตราร้อยละจากนั้น

ที่ทำการพลังงานระหว่างชาติ (IEA) ประเจิดประเจ้อรายงาน “Global EV Outlook 2018” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลก เจาะจงยอดจำหน่ายรถยนต์กระแสไฟทั่วโลกพอปี 2017 เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 อัตราร้อยละหลังจากนั้น พานพบประเทศจีนผลิตรถยนต์กระแสไฟได้มามากที่สุดในที่พื้นโลก ทว่ารถไฟฟ้าจากนอร์เวย์กลับมาครองตลาดทั่วโลกได้เต็มที่สุดโต่ง Photo: MikesPhotosที่ว่าการกำลังแรงงานระหว่างชาติ (Internation Energy Agency: IEA) ไม่มิดชิดกล่าวข่าวเกี่ยวพันยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) จากทั่วโลกสถานที่ชื่อว่า “Global EV Outlook 2018” โดยเจาะจงแหวกว่ายอดขายรถยนต์กระแสไฟทั่วโลกพอพรรษา 2017 เพิ่มกระทั่งเริ่มแรก 54 อัตราร้อยละต่อจากนั้น ครั้นเปรียบกับข่าวที่ชันษา 2016 ข่าวสารจากกล่าวอีกต่างหากบ่งบอกอีกตวาด จีนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรถกระแสไฟฟ้ารายใหญ่สุดโต่งในที่โลก ซึ่งสร้างยอดจำหน่ายแห่งชันษา 2017 คว้าโตเต็มแรงจด 50 เปอร์เซ็นต์ครั้นวัดกับดักพรรษา 2016 กลับครองส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ได้มาเช่น 2.2 อัตราร้อยละ ทั้งที่ประเทศนอร์เวย์เป็นด้าวสถานที่ครอบครองส่วนแบ่งทางราชการท้องตลาดสรรพสิ่งยานยนต์กระแสไฟฟ้าได้มาเต็มแรงที่สุดในที่พื้นโลกอยู่สถานที่ 39.2 เปอร์เซ็นต์ กลับทำยอดขายคว้าเช่น 6.4 ร้อยละสิ่งของยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกครั้นพรรษา 2017 “ท้องตลาดที่มีจำนวนการผลิต (เมืองจีน) กับยอดขาย (ประเทศนอร์เวย์) รุ่งเรือง แตกต่างมีการดุนด้านแผนการสถานที่เข้มเเข็ง” IEA เสนอ หลักการภาครัฐส่งเสริมก็ประธาน จะอย่างไรก็ตาม IEA อีกต่างหากจ้องในทางบวกตวาด ภาครัฐบาลจำเป็นจะต้องเข้าเอื้อเฟื้อตลาดยานยนต์กระแสไฟฟ้า จรดจักทำเอาก้าวหน้าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม กับจะทำเอาตลาดสรรพสิ่งรถยนต์ดีเซล-เบนซินกระจิดริดลงจรภายหน้า รายงานฉบับเสนอว่าขาน “งานเอื้อเฟื้อปีกแนวทางกับงานตัดทอนเงินลงทุน[การผลิตยานยนต์กระแสไฟ] มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นงานเจริญต่อตลาดงานชดใช้รถยนต์กระแสไฟภายในชันษา 2030 ชนิดมีความนัยสำคัญ” นอกจากนี้ยังเห็นว่า “หัวหน้าที่การกำครั้งดหลักการ” น่าจะให้ความสำคัญกับดักข้อกำหนดบริเวณแวดล้อม ครบครันเจาะจงว่า “จำนวนยานพาหนะแห่งใช้งานคล่องในที่การขับขี่บนตัวถนนจะมี 125 เลี่ยนคันข้างในชันษา 2030” ปีกสหพันธ์ยุโรป (European Union: EU) ข่าวสารจักลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Dioxide: CO2) ข้างในปี 2030 เพราะตั้งเป้าหมายว่าจักลดผลรวมแก๊สปรากฏการณ์เรือนกระจกลง 40 ร้อยละจากคุณค่าสถานที่ตรวจวัดจากไปครั้นช่วง 1990 ด้วยกันจะส่งเสริมมอบมีงานใช้กำลังแรงงานวิถีทางพอกพูน 27 ร้อยละเป็นอย่างน้อย ซึ่งประเทศฝรั่งเศสก็เตรียมเลิกการทำการค้ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน-น้ำมันดีเซลภายในพรรษา 2040 ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เช่นกัน แบตเตอรี่ โคบอลต์ ด้วยกันงานกดขี่พลังงาน ถึงรถกระแสไฟจักชดใช้แบตเตอรี่ดำรงฐานะพลังอำนาจานผลัดเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งสนับสนุนลดงานคร่าภาวะแวดล้อมจากไปคว้า แม้ว่าก็มีประเด็นโต้เถียงบังเกิด โดยมีกระทู้ถามจากหมวดมากสิทธิมนุษยชนว่า การผลิตแบตเตอรี่ต้องชดใช้สินแร่โคบอลต์ที่หาได้ยากจากแดนคองโก จักทำให้เกิดการคอรัปชันยาเรือ ไม่มีเงินนำไปสู่งานจิกหัวกรรมกรในที่บ่อแร่คองโกหรือไม่ตามมาพร้อมด้วยเช่นกัน เชิงอรรถข่าวสารขนมจาก IEA กับ AFP NewsEVAutomotiveElectric CarElectric Vehicle